fbpx

Obľúbili ste si výhody kamerového systému? Kedy je snímanie bezpečné?

Obľúbili ste si výhody kamerového systému? Kedy je snímanie bezpečné?

Mnohé krajiny v súčasnosti využívajú verejné video sledovanie ako primárny nástroj na monitorovanie pohybu obyvateľstva a na predchádzanie kriminalite a terorizmu v súkromnom aj verejnom sektore. Bezpečnosť ako taká a ochrana majetku je vďaka kamerovému systému oveľa jednoduchšia a aj preukázanie spáchaného trestného činu alebo priestupku spoľahlivejšie. Na druhú stranu je tu ochrana súkromia.

Ak ste si zabezpečili a pre mnohí výhody moderné kamerové systémy aj inštalovali do konkrétneho priestoru, mali by ste zároveň vedieť, či takýmto snímaním neporušujete zákon a neohrozujete súkromie osôb v blízkosti týchto zariadení.

Aby ste mali teda vo všetkom jasno, prečítajte si nasledujúce dôležité informácie.

Rozhodujúce slovo majú 3 právne predpisy a 3 oblasti použitia kamerových systémov

Ceny hnuteľných aj nehnuteľných vecí stúpajú, no výplaty ostávajú rovnaké. Chrániť si preto kamerou alebo rovnako výhodným elektronickým zabezpečovacím systémom majetok a všetko, čo si za tvrdú prácu môžeme dovoliť, je teda nevyhnutné. K tejto potrebe prispieva aj fakt, že miera kriminality  u nás zo dňa na deň narastá.

Kamerové snímanie však musí prebiehať v súlade s rôznymi legislatívnymi nariadeniami. Konkrétne snímanie kamerovým systémom podlieha

  • Zákonu č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov
  • Zákonníku práce č. 311/2001 Z. z
  • a Občianskemu zákonníku č. 40/1964 Zb.

Okrem právnych predpisov sú pri inštalácii kamerového systému dôležité aj oblasti, v ktorých sa budú používať. To, kedy a ako môžete priestor monitorovať, závisí od jeho charakteru. Presnejšie povedané, o možnosti monitorovať priestor kamerou rozhoduje to, či ide o rodinný dom, byt alebo verejný priestor – pracovisko.

Aké povinnosti a práva máte pri monitorovaní priestoru kamerovým systémom?

Vo všeobecnosti by sme mohli povedať, že monitorovanie kamerovým systémom by nemalo ohrozovať súkromie osôb, pokiaľ teda nekonajú protizákonne. Čo to znamená, ak si to premeníme na „drobné“? Tak napríklad stručne zhrnuté a zaujímavé je, že:

Aj pri monitorovaní RODINNÉHO DOMU musíte mať pozemok označený, že je snímaný kamerou. Pre vašu informáciu je dôležité, že snímané údaje si môžete uchovať najviac v období 2 týždňov. Následne by ste ich mali vymazať.

Získané záznamy by ste si mali nechať pre svoju potrebu a neposkytovať tretím stranám, okrem orgánov činným v trestnom konaní. Kamera by mala byť tiež nastavená na monitorovanie domu a nie celého okolia.

Ak monitorujete kamerou okolie v BYTOVOM DOME, mali by ste na umiestnenie zariadenia získať nadpolovičnú väčšinu hlasov majiteľov bytov. Aj v tomto priestore sa môžu vyskytnúť problémy, ktoré často nemajú pôvodcu, až kým ich neodhalí kamera. Aj tu platia vyššie spomenuté povinnosti. Treba mať tiež vyplnený evidenčný list a zamedziť neoprávnenému kopírovaniu získaných záznamov. Aj preto je lepšie, ak má na starosti kamerový systém a záznamy z neho len dobrá správa bytových domov, na ktorú sa dá spoľahnúť.

Ak sa používa kamera na PRACOVISKU alebo vo verejnom priestranstve, treba splniť vyššie uvedené podmienky a vždy túto skutočnosť oznámiť aj zamestnancom alebo ľuďom nielen označením.

V prípade zamestnania nie je vhodné umiestniť kameru z dôvodu ochrany súkromia do šatne, toalety a jedálne.

Ak teda o tomto kroku uvažujete, dobre si všetko preštudujte, aby bolo vaše svedomie čisté a nikoho ste, aj keď ochranou svojho majetku, neohrozovali.

Zdroj obrázka: Phonlamai Photo/Shutterstock.com

-Partnerská spolupráca-

Mohlo by vás zaujímať