fbpx

Nové opatrenia kovid automatu avizujú aj zákaz spevu a povzbudzovania na kultúrnych podujatiach…

Nové opatrenia kovid automatu avizujú aj zákaz spevu a povzbudzovania z publika na kultúrnych podujatiach…

Dnes vláda schválila nové opatrenia na organizáciu hromadných a kultúrnych podujatí v súvislosti s mutáciou omikron. Jedným z predpokladov je aj zákaz spevu a povzbudzovania v publiku.

Počet divákov a návštevníkov na hromadných podujatiach by sa mal líšiť v závislosti od toho, či ide o podujatie s nízkym alebo vysokým rizikom.

Na hromadné podujatie, ktoré nesie so sebou nízke riziko nákazy, by mohlo prísť sto divákov v režime OTP alebo by sa mohlo zaplniť na 50 % kapacity. Na vysokorizikových podujatiach by mohlo byť len 20 ľudí. Účasť by bola povolená vždy len divákom, ktorí sú zaočkovaní, alebo prekonali ochorenie covid (režim OP).

Vyplýva to z odporučenia, ktoré vláda dala hlavnému hygienikovi, aby takto prijal vyhlášku.

Nízko rizikové podujatia

Vláda ich definuje ako tie, kde sa nosí respirátor, nekonzumuje sa jedlo ani nápoje, povinne sa na nich sedí a neprebieha tam žiadne povzbudzovanie. Do tejto definície by teda mali spadať aj divadlá, či kiná. Vláda odporúča, aby na takýchto podujatiach mohlo byť najviac sto divákov, alebo naplnená kapacita na maximálne 50 percent. Ľudia z kultúry kritizovali, že 50 ľudí je málo a že mnohým, väčším divadlám, sa preto ani neoplatí hrať. Vláda to považuje za posun.

Zákaz spevu?

Podľa informácií v hlavných správach rádia Expres bude pri podujatiach aj zákaz spevu či inej formy povzbudzovania v publiku. Na túto povinnosť nás upozornila čitateľka. Informáciu sme preverili. Môžeme potvrdiť, že zákaz spevu je naozaj v hre.

Stredne rizikové podujatia

Za stredne rizikové podujatia vláda považuje tie, kde sa nosí respirátor a je na nich fixné sedenie alebo státie. V takomto prípade odporúča povoliť sto divákov, alebo maximálne 25% kapacity.

Vysoko rizikové podujatia

Pri vysoko rizikových podujatiach, kam sa radia napríklad svadby, kary, oslavy, večierky, plesy, diskotéky, teda miesta, kde je nosenie respirátora obmedzené a konzujme sa jedlo, odporúča maximálnu účasť len 20 ľudí s tým, že bude povinne spisovaný zoznam účastníkov. Pri vysoko rizikových podujatiach dáva podmienku, že účastníci musia byť tvz OP+.

Vláda tvrdí, že ide o návrh v kontexte začínajúcej pandemickej vlny spôsobenej variantom omikron.

-Infoservis-

Mohlo by vás zaujímať