Patrik Števík: Neumožniť reprezentáciu hráčom z KHL je v rozpore s princípmi právneho štátu.

Neumožniť reprezentáciu hráčom z KHL je v rozpore s princípmi právneho štátu.

Za posledné dni vidíme vo všetkých médiách pretriasané zmluvy a postoje voči hráčom, ktorí hrali a hrajú aj v KHL. Najvypuklejšia je aféra okolo brankára Hudáčka.  Ako to však je z hľadiska práva? Podarilo sa nám získať vyjadrenie sudcu Patrika Števíka k situácii, ktorá sa aktuálne odohráva v súvislosti s hráčmi, ktorí dostávajú stopku kvôli tomu, že si plnili pracovné povinnosti, ktoré im vyplývajú z platných zmlúv.

Stanovisko prikladáme v plnom znení:

Neumožnenie reprezentovať Slovenskú republiku, z dôvodu plnenia si pracovných povinností v KHL, je v rozpore s princípmi právneho štátu.

Rovnoprávne postavenie všetkých ľudí v spoločnosti a rovnosť príležitostí je základným pilierom demokratickej spoločnosti a jedným z princípov právneho štátu. Zabezpečenie nediskriminácie a rovnosti príležitostí patrí medzi fundamentálne zásady v našom štáte, ako aj v Európskej únii. Tento princíp vychádza z paradigmy prirodzenosti a z na neho nadväzujúceho prirodzeného práva. Ius naturale sa stalo základom konceptu základných ľudských práv a slobôd, ktoré by mali byť uplatňované v krajinách hlásiacich sa k demokratickým hodnotám a princípom právneho štátu.

Právo na rovnaké zaobchádzanie je zakotvené v Ústave Slovenskej republiky, podľa ktorej základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.
Rovnosť príležitostí je stav spravodlivosti, v ktorom sa s jednotlivcami zaobchádza na základe rovnakých podmienok, bez predsudkov alebo preferencií a to iba na základe schopností. Účelom je presadzovanie hodnoty schopnosti, ako východiska pri obsadzovaní miest prostredníctvom spravodlivého výberu a zabráneniu svojvôle či korupčného správania.

Ide o spravodlivú súťaž s rovnakými šancami, bez ohľadu na názorovú či inú privilegovanosť.

Uchádzači by mali uspieť iba na základe svojho úsilia a schopností a nie pod vplyvom vonkajších okolností.

Vyzývam preto kompetentných, aby odstránili protiústavný stav a umožnili reprezentovať našu krajinu hráčom, ktorí pôsobia v KHL a plnia si tam svoje pracovné povinnosti.

Apelujem na funkcionárov SZĽH, aby sa prestali skrývať za nepriamu formu diskriminácie, ktorou je nenominovanie hráčov z KHL. Ako fanúšik slovenského hokeja sa budem tešiť na najsilnejšiu možnú zostavu nášho mužstva. A to aj vtedy, ak to bude mať za následok stratu skupiny fanúšikov, ktorí nerešpektujú demokratické princípy a zásady právneho štátu a uprednostňujú ideologické presvedčenie pred úprimnou podporou reprezentácie.

Tak ako sa v minulosti nikdy nestalo, aby boli z reprezentácie vylučovaní hráči hrajúci v krajine vojenského agresora, tak by sme aj dnes mali dbať o zachovanie rovnakého princípu a odmietnuť používanie dvojakého metra.

Naučiť dieťa kriticky myslieť neznamená vysvetliť mu, ktoré názory, zdroje a médiá sú tie pravdivé.

 

 

 

 

 

JUDr. Patrik Števík

autor je sudca

Pripravila: Martina Valachová

Mohlo by vás zaujímať