Najbohatších 10% ľudí na svete je zodpovedných za 36 až 45% všetkých emisií skleníkových plynov

Najbohatších 10% ľudí na svete je zodpovedných za 36 až 45% všetkých emisií skleníkových plynov

„Bohatí jednotlivci neúmerne prispievajú k vyšším emisiám a majú vysoký potenciál na ich znižovanie,“ 

Uviedol to IPCC v správe venovanej plánom na zníženie emisií oxidu uhličitého.

Odborníci IPCC dospeli k záveru, že uhlíkové emisie musia dosiahnuť svoj vrchol a začať prudko klesať ešte pred rokom 2025, ak chcú signatári Parížskej klimatickej dohody udržať globálne otepľovanie na úrovni dvoch stupňov Celzia oproti hodnotám spred priemyselnej revolúcie.

Ako však poznamenáva AFP, ide o menej ambiciózny z dvoch cieľov opísaných v Parížskej dohode. Vedci upozorňujú, že aby sa predišlo najhorším vplyvom klimatických zmien, je potrebné udržať otepľovanie na úrovni 1,5 stupňa Celzia. Uvedomujú si to aj odborníci IPCC, ktorí v správe uvádzajú, že pri súčasných klimatických cieľoch medzinárodného spoločenstva je tento cieľ nedosiahnuteľný.

Svet v súčasnosti smeruje ku „katastrofickému“ zvýšeniu globálnych teplôt o 3,2 stupňa Celzia…

Svet musí do roku 2050 úplne prestať spaľovať uhlie, obmedziť používanie ropy o 60 percent a plynu o 70 percent, upozorňuje IPCC.

Najnovšia správa IPCC je poslednou zo série troch dokumentov, ktoré majú dovedna 10.000 strán. Jednotlivé časti boli zverejnené postupne, najprv vlani v auguste, vo februári 2022 a napokon 4. apríla. Stovky odborníkov spoločne vypracovali v poradí už šiestu takúto „trilógiu“ dokumentov o klimatických zmenách od roku 1990.

Ženeva 4. apríla (TASR)

 

Mohlo by vás zaujímať