Na Slavín, miesto, ktoré je prejavom úcty, vďaky, som sa rozhodla ísť spolu s mojou rodinkou

Na Slavíne za mier!

Dňa 24. 2. sa spojili ľudia a zorganizovali stretnutie za mier na Slavíne pod názvom Rozsvietime Slavín.

Rozsvietiť spoločne sme ho chceli preto, lebo jeho zhasnutie je vnímané ako dehonestácia pamiatky padlých vojakov 2. svetovej vojny, ktorí obetovali životy za nás. Celý Slavín rozsvietilo nespočetne veľa sviečok, kahancov plus baterky.

Na Slavín, miesto, ktoré je prejavom úcty, vďaky, som sa rozhodla ísť spolu s mojou rodinkou, teda aj s deťmi, pretože ich chceme viesť k vedomostiam o našich dejinách, k pravde a k správnym hodnotám.

Cítili sme sa tam príjemne, spolupatrične s ostatnými zúčastnenými.

Spoločne sme si aj zaspievali slovenskú hymnu (všetky 4 slohy), a tiež Na Kráľovej holi.

Vzájomne sme zdieľali názory na aktuálne dianie na Ukrajine, u nás či vo svete. Nikto z nás nechce vojnu, umieranie a zapájanie sa do akéhokoľvek konfliktu.

Všetko prebiehalo pokojne. Dokonca aj hnev ľudí voči vláde bol prezentovaný primerane.

Perlička na záver: Pri vstupe dolu na Slavíne stálo pár mladých ozbrojených policajtov, ktorých sa môj manžel opýtal „A vy ste načo prišli?“ Odpoveď dostal: „My sme nechceli, ale museli sme.“

Mária Černická, slovienka.sk, FB Slovienka

Mohlo by vás zaujímať