fbpx

Nebudeme si klamať, deti nám zleniveli. Ako ich rozhýbať a zistiť, ktorý šport je pre vaše deti vhodný?

Na aký šport má dieťa talent? Dávajú šancu všetkým, aby mali radosť z pohybu. 

Športujú vaše deti? Na aký šport má dieťa talent?Ako sú na tom vlastne dnešné deti s pohybom?  Počuli ste už o BENITIMe? Priveľa otázok na začiatok, však?  V rozhovore s dvojicou činorodých žien, ktoré stoja za týmto nápadom, sa všetko dozviete.

Kto stojí za nápadom založiť Benitim klub?

Andrea Čvapková je ekonómka a do času založenia BENITIMu pracovala ako manažérka v oblasti HR. Dana Becová vyštudovala žurnalistiku a pracovala v médiách a v reklame. Počas materských dovoleniek obe založili materské centrá a stredobodom ich pracovného života sa stali deti. Neskôr sklamané z práce profesionálnych športových klubov sa rozhodli organizovať krúžky s trénermi priamo na školách. Tak vznikol BENITIM, o.z.

Čo je cieľom Vašich aktivít, aký bol dôvod, prečo tento projekt vznikol (a kedy vznikol)?

Ako veľa iných rodičov, aj my sme chceli, aby naše deti aktívne  športovali. Vyskúšali sme si profi športové kluby, ale tento systém bol pre nás i naše deti náročný… fyzicky, psychicky, aj časovo. To isté sme počúvali aj od  kamarátov, známych, známych ich známych. Uvedomili sme si, že nám chýbajú také tréningy pre deti, ktoré by neboli viazané na výkon, kde by sa trénovalo pre radosť z pohybu.

Preto sme prišli s myšlienkou aktivít pre deti priamo na školách – so spolužiakmi a  kamarátmi. Zamerali sme sa na najprirodzenejšie pohybové aktivity – šport a tanec, podávané hravou formou s množstvom farebných pomôcok. Tým sledujeme dva ciele: aby si deti z ponuky športov a tancov vybrali ten, ktorý ich dlhodobo bude najviac tešiť a súčasne, aby športovali vyvážene. Rodičom vieme poskytnúť aj pohľad trénerov na to, ktorý šport dieťa najviac zaujal a má preň fyzické predpoklady.

S koľkými školami aktuálne spolupracujete? Kde pôsobíte ?

Pôsobíme zatiaľ v Bratislave na vyše 30-tich tréningových miestach. Postupne sa snažíme rozšíriť naše aktivity do všetkých bratislavských mestských častí. Radi by sme v najbližšej budúcnosti  náš projekt ukázali aj deťom z iných slovenských miest.

 

Prečo je dôležité, aby deti nadobudli pravidelné návyky na šport, pohyb ako taký?

Pohyb má neodškriepiteľný vplyv na zdravý fyzický vývoj detí a markantne prispieva k duševnej rovnováhe. Športujúce deti majú lepšie výsledky v škole a vyrastajú z nich komplexnejšie osobnosti. Fyzicky dochádza u dieťaťa k pravidelnej práci svalov, tým sa stáva dieťa pevnejším, silnejším,  má správne držanie tela, neukladá sa mu tuk. Športovanie podporuje rast, pevnosť kostí, šliach a väzív. Dieťa nadobúda svalovú rovnováhu a je odolnejšie voči úrazom a nečakaným situáciám.

Navyše, možnosť vyskúšať si rôznorodosť aktivít vedie k všestrannej pripravenosti dieťaťa na akýkoľvek druh športu, ktorý si vyberie.  V tom mu vieme pomôcť vďaka nami vyvinutej metodike ŠPORT TEST.

Ako BENITIM  pomáha zistiť, na aký šport má dieťa talent?

Odlišné správanie a motivácia detí pri rôznych športoch nás priviedlo k myšlienke psychologického testovania v športe. A tak ako jediní na Slovensku zavádzame do detského športu, detskú športovú psychológiu v praxi. V roku 2015 sme v spolupráci s konzultantmi detskej športovej psychológie vyvinuli Psychologický test ktorý určí, pre ktoré športy má dieťa najlepšie osobnostné predpoklady a teda je pravdepodobné, že ho bude baviť aj dlhodobo uspokojovať. Súčasťou nášho tímu je špeciálna pedagogička, ktorá pomáha riešiť v skupinách rôzne zložité situácie.

Aké rôzne programy/krúžky poskytujete na školách a aký je o ne zo strany detí a rodičov záujem?

Do našich kurzov deti nevyberáme, vítame každé dieťa aj s obmedzeniami. Tešíme sa, že dokážeme vzbudiť záujem o šport a pohyb a to je najdôležitejšie.

Na školách trénujeme športvariantový program ŠPORTmaniak. V ňom deti trénujú gymnastiku, atletiku, loptové športy (futbal, hádzaná, basketbal), šerm, kin-ball, parkour, bedminton, florbal, bojové umenie, frisbee. Škôlkari trénujú  prípravné cvičenia pre gymnastiku atletiku, loptové športy, bojové umenie, kin-ball a florbal.

V tanečnom kurze BENI dance si dievčatá vyskúšajú rôzne techniky – klasiku, moderný tanec, hip – hop, latino, orient, cheerleading… Súčasťou tréningov je aj gymnastická príprava. Škôlkari majú zúžený program na klasiku, hip – hop, latino, moderný tance a gymnastiku. Decká od 9 – 10 rokov najnovšie trénujú parkour, čo je momentálne “topka”, ktorou dokážeme pre pohyb získať najmä teenagerov.

Na aký šport má dieťa talent

Aký veľký je Váš tím a ako vyberáte trénerov, spolupracovníkov?

Náš tím tvorí cca 60 skvelých odvážnych mladých ľudí, ktorí sa odhodlali pracovať s deťmi, za čo sme im vďační. Naši kolegovia sú  profesionálni tréneri, učitelia, študenti FTVŠ a tanečných škôl. Počas roka sa ich snažíme kaučovať a radíme im, ako s deťmi ďalej pracovať, preškoľujeme ich aj v odborných špecializáciách, aby vedeli v praxi používať to, čo sa v škole naučili.

Ako ovplyvnila corona kríza fungovanie vášho o.z.? Predpokladáme, že pri lockdowne kedy sa nedalo navštevovať telocvične ani iné športoviská, to bolo pre vás veľmi ťažké….

Bolo. Nakoľko väčšina našich aktivít je závislých práve na školách, ktorých brány sa pre nás na viac ako pol roka zavreli. Snažili sme sa pre väčšinu našich zamestnancov vytvoriť náhradné podmienky na prácu. Nikto neskončil na úrade práce. Tri z nás ostali pracovať z domu, zvyšným zamestnancom sme pomohli realizovať sa dočasne v iných oblastiach na trhu práce. Od apríla tohto roku sme sa opäť všetci vrátili do officu a to nás teší najviac. Naopak posilnili sme ešte o dvoch nových členov: jedného športového koordinátora marketingového manažéra.

 A ovplyvnilo toto nešťastné obdobie aj športové správanie detí?

Ovplyvnilo a veľmi. Domáca izolácia postavila rodičov a deti pred situácie, ktoré bolo ťažké zvládnuť.

Naše o.z. zareagovalo takmer okamžite. Spustili sme online tréningy. Športoví aj taneční tréneri sa pripájali z domu a športovali s deťmi, ktoré na to mali doma vhodné podmienky.

Nebudeme si klamať, deti nám zleniveli. Mnohé z nich nevedia spraviť kotúľ, nabrali na hmotnosti a nechce sa im hýbať.

Aké sú ciele a budúcnosť detského športu z pohľadu BENITIMU?

Pracujeme na tom, aby sme deti nasmerovali k správnemu výberu športu. Inšpirujeme ich k aktívnemu a dlhodobému pohybu v športových kluboch, v kurzoch alebo k športovaniu s kamarátmi a rodinou. Našim cieľom je program ŠPORTmaniak rozšíriť na všetky základné a materské školy v Bratislave, aby sa tento ojedinelý program dostal čo najbližšie k deťom a rodičom. A aby mali aj mimobratislavskí rodičia rovnakú šancu, bolo by výborné program ŠPORTmaniak rozšíriť aj do iných miest Slovenska. Veľa našich trénerov už pôsobí v iných mestách a tí sú potenciálom na šírenie tohto skvelého programu ďalej.

Našim cieľom je, aby čo najviac športových talentov, ktoré sme pri našej práci odhalili, mohli v správnom čase pokračovať v profesionálnych kluboch. Radi by sme vyškolili čo najviac trénerov a zároveň preškolili tých trénerov, ktorí pracujú v profesionálnych kluboch. Aby lepšie rozumeli trénovaniu detí, ktoré nie je totožné s trénovaním dospelých.

Želáme si, aby sa čo najviac rodičov prostredníctvom osvety dozvedelo, že ideálna forma športovania pre dieťa je všestranný šport, ktorý zamedzí vzniku fyzických defektov spôsobených jednostrannou záťažou. A ak aj dieťa trénuje jeden šport, mali by tréningy obsahovať hry, kompenzačné cvičenia a dostatok regenerácie. Na ňu, žiaľ, v mnohých kluboch nie je čas, pretože sú tlačení na výkon.

Z dlhodobého hľadiska je v našich predstavách, aby bol náš program ŠPORTmaniak použitý do štátneho vzdelávacieho programu pre výučbu telesnej výchovy. A aby sa psychologický ŠPORTtest používal ako nástroj v školách, pri športovom nasmerovaní detí. Výrazne by sa tak mohol zvýšiť počet športujúcich detí a tým aj zlepšiť fyzický stav populácie.

Rozhovor pripravila: Diana Bujňáková

Mohlo by vás zaujímať