Myokarditída je uznaným rizikom vakcín. Tvrdí kardiologička Jana Gandalovičová, DrSc…

Myokarditída je uznaným rizikom vakcín. Tvrdí MUDr. Jana Gandalovičová, DrSc…

Príspevok kardiologičky Jany Gandalovičovej, DrSc, ktorá monitoruje oficiálne otvorené údaje z medzinárodných databáz, štúdií a kongresov. Hovorí aj o úmrtiach športovcov a o syndróme náhleho úmrtia.

Padli aj tieto otázky

  • Aký je nárast počtu nevysvetlených úmrtí?
  • Prečo nepoznáme riziká genetických vakcín?
  • Aké sú riziká a podozrenia na vedľajšie účinky? Čo hovorí prvá registračná štúdia?
  • Aký je priebeh myokarditídy? Čo hovoria súčasné údaje, ktoré mali zostať utajené 50 – 60 rokov?
  • Čo hovoria súčasné údaje o nadmernej úmrtnosti v Európe?
  • Aké sú údaje o nadmernej úmrtnosti v Českej republike?
  • Prečo potrebujeme analyzovať údaje? Prečo potrebujeme analyzovať riziká?

Pripravila Inovace Republiky

Sledovať môžete priamo tu:

Pripravila: Martina Valachová

Mohlo by vás zaujímať