My ženy sme niekedy ako čmeliak

Prišla som tiež na to, že žena je niekedy ako čmeliak. Lebo čmeliak by podľa fyzikálnych zákonov nemal vedieť lietať. Má obrovské telo, malé krídla a veľmi málo energie. Nikto mu to však nepovedal. A tak lieta…
Proti všetkým zákonitostiam Musí, tak lieta. Možno je to jeho húževnatosť. Možno niečo iné, čo ho ženie vpred. Tak ako nás ženy, keď nevieme, čo nás čaká. Do čoho ideme…