MUDr. Michal Piják: Ministerstvo riadi špecialista na vyháňanie diablov z tela, celú krajinu riadi fejková vláda

MUDr. Michal Piják je lekár s viac ako 40 ročnou praxou, s atestáciou z vnútorného lekárstva, reumatológie, klinickej imunológie a alergológie, hepatológie a posudkového lekárstva. Položila som mu štyri otázky v súvislosti s testovaním a očkovaním, pretože nielen on, ale aj viacerí iní odborníci sa vyjadrujú k testovaniu, ale i k očkovaniu, ako k nekoncepčnému a v istej miere aj ako kontraproduktívnemu postupu. MUDr. Michal Piják zaslal rozsiahle odpovede a preto ich prinášame postupne. (Tu si  môžete prečítať prvý a druhý článok)

V jednom článku na internete som si prečítala vaše vyjadrenie, kde uvádzate, že ministerstvo riadi špecialista na vyháňanie diablov z tela, celú krajinu riadi fejková vláda a poradcami premiéra sú takí „experti“ ako je dr. Visolajský.  Čo si máme pod tým predstaviť? Sú ich rozhodnutia podľa vás postavené tak, že nechránia, ale dokonca ohrozujú verejné zdravie?

Takéto pejoratívne pomenovanie vlády mi napadlo preto, lebo všetci  traja ústavní  činitelia sú plagiátori, t.j.  majú fejkové tituly. U dvoch to je jednoznačné a ten tretí prípad je diskutabilný. Okrem toho,  je pre mňa nepochopiteľné, ako sa mohol stať  predsedom parlamentu  človek s takou jasnou mafiánskou minulosťou.

O morálke väčšiny poslancov tejto vlády svedčí aj to, že ho  zvolili do takejto vysokej funkcie a ako je možné,  že túto nomináciu akceptovala hlava štátu.  Ja by som sa takémuto človeku hanbil ruku podať. V normálne fungujúcej demokratickej krajine by sa takéto niečo nemohlo stať a dôsledky toho teraz znášame všetci.

Pokiaľ ide o riadenie  ministerstva zdravotníctva, nemôžem si pomôcť, ale jeho hlavný predstaviteľ mi pripadá ako člen nejakej nebezpečnej náboženskej sekty. Svedčia o tom  videá, na ktorých s vytreštenými očami  popisuje jeho skúsenosti  o vyháňaní Satana!

https://www.aktuality.sk/clanok/789824/minister-zdravotnictva-krajci-sa-modlil-za-muza-ktory-cvicil-jogu-slovenski-jogini-nechapu/

V jednom z nich opisuje ako  do neho  vstúpil Duch Svätý keď sa  zabával s kamarátmi na galérii kostola počas bohoslužieb. https://www.mojpribeh.sk/pribeh/mudr-marek-krajci-prevziat-zodpovednost-za-kraji/  ?“   a že boží duch sa môže prejavovať rôznym spôsobom.  https://www.facebook.com/ostefik/videos/10218723990956394

Šokujúce sú aj jeho vyjadrenia, že my ako boží ľud sme všetky pozície prepustili ľuďom, ktorí nepoznajú Boha a toto satan vyhľadáva a cez svojich ľudí chce všetko ovládnuť. https://www1.pluska.sk/spravy/z-domova/sokujuce-video-krajciho-najprv-chcel-politiky-vyhanat-satana-potom-spravil-toto?utm_source=P1D&utm_medium=interlinkLR&utm_campaign=LR  alebo, že Božie deti sa nemajú hanbiť a majú prevziať zodpovednosť za svoje životy, komunity a za našu krajinu.

Povedal tiež, že „Keď nám Boh dá milosť, že jedného dňa budeme môcť spravovať túto krajinu, my potrebujeme charakterných ľudí do najvyšších pozícií. A kde tých ľudí hľadať, keď nie medzi kresťanmi“

Je toto vôbec možné,  aby náboženský fanatik viedol tak dôležitý rezort?

Napriek tomu, že som ateista mohol by som to ešte  tolerovať, keby tá jeho činnosť bola aspoň trochu racionálna a prinášala nejaké pozitívne výsledky.  Žiaľ, opak je pravdou. Delenie ľudí na služobníkov Boha a satana prispelo k polarizácii spoločnosti, čo sa odzrkadlilo aj v názoroch na riešenie  koronakrízy a celkový výsledok je katastrofálny.  Je tiež známe, že  viacerí vysokí cirkevní hodnostári  v minulosti  kolaborovali s ŠtB a dnes kolaborujú s farmalobby.

Prirovnávanie  objavenia vakcíny k narodeniu Božieho syna  jedným pánom profesorom hovorí za všetko.  Príkladom  morálneho úpadku a prepojenia  cirkvi s farmabiznisom  je  aj  Krčméryho Františkánska  Vysoká škola sv. Alžbety, ktorá  bola dlhé roky  liahňou  fejkových docentov a profesorov a zarábala obrovské príjmy.  Táto škola  zavádzala lekárov, ktorí zaplatili takmer dvetisíc eur za doplňujúce štúdium a očakávali, že skončia s akademickým titulom MHA (Master od Healthcare Administration).

Táto škola vyškolila aj niektorých súčasných politikov a aj to je dôvod, prečo  Slovensko dopadlo tak, ako dopadlo. Tomu, že nejde len o tituly, ale aj milióny eur nasvedčujú účtovné závierky neziskovky, ktorá je zriaďovateľom vysokej školy. Ako je pochybné udeľovanie titulov spojené s obľúbeným infektológom a odborníkom na tropickú medicínu odhaľuje relácia Cez čiaru. https://www.youtube.com/watch?v=oL_G7fJsjVI&feature=emb_logo

Mohol by som uviesť veľa príkladov, ktoré dokumentujú, že opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 sa nedajú nazvať inak ako diletantské. Je zrejmé, že  na tom mohli mať podiel  niektorí poradcovia, ako je napríklad  dr. Visolajský, ktorý určitý čas pôsobil v Pemanentnom krízovom štábe na Úrade vlády SR a s ktorým som mal nepríjemné osobné skúsenosti.

Žiaľ, tohto pána nemôžem považovať  za žiadneho experta,  nielen preto, že  nemá žiadnu odbornú kvalifikáciu,  ktorá by ho oprávňovala zastávať takúto funkciu,  ale hlavne kvôli jeho opakovanými diletantským vyjadreniam v médiách. 

Na názory tohto arogantného pána pri riešení problémov súvisiacich s koronavírusom, som  poukazoval opakovane. Keď som sa mu snažil na jeho FB stránke slušne vysvetliť, aké chyby robí táto vláda pri testovaní a aké dôležité je cielené celoplošné testovania rizikových skupín, tak ma jednoducho zablokoval a moje komentáre vymazal. Ale našťastie som si stihol urobiť kópiu, ktorá je dostupná na mojom FB statuse z 21. apríla tu: https://www.facebook.com/MichalPijakMDPersonalizedPaleoNutrition/photos/a.2717583128325193/2825594280857410/?type=3&theater

Upozorňujem na to preto, aby si ľudia uvedomili, akých chýb sa dopúšťali  členovia krízového štábu, ktorí sa neustále snažia všetky  neúspechy v boji proti koronavírusu zvaľovať na občanov a vyhrážajú sa novým lockdownami.

Moja FB konverzácia s dr. Visolajským sa týkala rozhovoru na Ta3 dňa 17.4. 2020, ktorý mal názov Koronavírus udrel v osadách.  V uvedenej relácií ma zaujal jeho  výrok, že v osadách netreba vyšetrovať zdravých ľudí, lebo by to malo za následok veľa falošne negatívnych výsledkov.

Napísal som mu, že nič v zlom, ale predpokladal by som, že člen krízového štábu by mal vedieť takú elementárnu vec, čo znamená falošne negatívy výsledok. Predpokladal by som tiež, že bude vedieť takú samozrejmú vec, že  riziko prenosu je aj u asymptomatických nosičov, i keď samozrejme menšie, ako u osôb s manifestnými klinickými prejavmi. A že riziko prenosu je vysoké  24-48  hodín pred objavením sa klinických prejavov (v tzv. presymptomatickom štádiu)  v dôsledku vysokej nálože vírusu. Upozornil som ho tiež, že osoby s pozitívnymi a negatívnymi testami by sa v karanténe nemali miešať a že preto treba otestovať celú skupinu.

V ďalšom komentári  som ho upozornil  na  potenciálne riziko nezodpovedného konania v rizikových skupinách. Napísal som „  Udivuje ma aj to, že v DSS sa plánovalo vyšetrovať len zamestnancov, na základe iracionálneho predpokladu, že to museli byť oni, kto zavliekli infekciu do týchto zariadení. Žasnem nad tým, že po toľkých hodinách sedení krízového štábu, doteraz nikoho nenapadla taká elementárna vec, že hlavným zdrojom infekcie môžu byť práve obyvatelia týchto zariadení, ktorí predstavujú vysoko rizikovú skupinu a ktorí vzhľadom na vysokú polymorbiditu mávajú často akútne komplikácie, ktoré si vyžadujú ústavnú liečbu a preto často „pendlujú“ medzi týmito zariadeniami, ktoré sú ich domovom a zdravotníckymi zariadeniami, ktoré možno z rôznych dôvodov považovať tiež za vysoko rizikové.“

Normálnemu človeku sa musí rozum zastavovať, keď si uvedomí, že dnes títo „experti“ hlásajú, ako je dôležité testovať celú slovenskú populáciu asymptomatických osôb, dokonca aj v oblastiach s nízkou prevalenciou infekcie.“

V inom príspevku som napísal toto: „…..Rozšírená dostupnosť testovania na COVID-19 môže poskytnúť užitočné informácie v úsilí o kontrolu tohto vírusu, ale tiež povedie k novým výzvam v kontexte zdravotnej starostlivosti. Riziká a zodpovednosť zdravotníckych organizácií pri rozhodovaní, či TESTOVANIE VŠETKÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV – BEZ OHĽADU NA PRÍZNAKY A POTENCIÁLNE VYSTAVENIE INFEKCII,- budú mať výrazný vplyv na systémy poskytovania zdravotnej starostlivosti…..“ https://www.facebook.com/MichalPijakMDPersonalizedPaleoNutrition/photos/testovanie-zdravotn%C3%ADckych-pracovn%C3%ADkov-na-covid-19-probl%C3%A9my-a-v%C3%BDzvy-mark-a-kadzie/2804968702919968/

Opakovane som tiež upozorňoval, že sa nevenovala dostatočná pozornosť rizikovým skupinám, t.j. seniorom v DSS, obyvateľom rómskych osád a zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa testovali len vtedy, keď mali klinické príznaky, pričom je dobre známe, že u polovice z nich je priebeh infekcie asymptomatický. Keby sa od začiatku epidémie celoplošne testovali všetci klienti v DSS, z ktorých mnohí už zomreli, vrátane zamestnancov, bol by počet pozitívnych vyšší ako sa oficiálne udáva.

Všetky uvedené nedostatky prispeli k tomu, že od jesene začal exponenciálny nárast pozitívne testovaných a chorých na covid-19 spojený s prudkým nárastom hospitalizácii a úmrtnosti na covid.

Na  potrebu testovania asymptomatických osôb som upozornil v inom statuse, kde som informoval o výsledkoch štúdie  publikovanej  v NEJM, čo je jeden z najrenomovanejších lekárskych časopisov vo svete. Táto štúdia zistila, v jednom  opatrovateľskom zariadení bol preukázaný rýchly a rozsiahly prenos SARS-CoV-2. VIAC AKO POLOVICA OBYVATEĽOV S POZITÍVNYMI VÝSLEDKAMI BOLA V ČASE TESTOVANIA ASYMPTOMATICKÁ A PRAVDEPODOBNE PRISPELA K PRENOSU INFEKCIE. Stratégie kontroly infekcie zamerané výlučne na symptomatických obyvateľov neboli dostatočné na zabránenie prenosu po zavedení SARS-CoV-2 do tohto zariadenia. https://www.facebook.com/MichalPijakMDPersonalizedPaleoNutrition/photos/a.2717583128325193/2843479839068854/?type=3&theater

Jedným z posledných faux pas dr. Visolajského bolo jeho vyjadrenie, že „Ak zaočkujeme ľudí nad 80 rokov, úmrtnosť klesne o 43 percent. Každá vakcína, ktorá sa dnes podá mladému človeku, ktorý nie je až tak ohrozený, mi príde ako zbytočne minutá.“ https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/574137-visolajsky-o-ockovani-poslancov-su-to-zbytocne-minute-vakciny/?fbclid=IwAR2vyJ1g1lsWCb0gK0wr959FMS282KFh_hq82Oo46AHs_tV7QSy1R7JnXLw

Upozornil som na to v mojom nedávnom statuse https://www.facebook.com/MichalPijakMDPersonalizedPaleoNutrition/posts/3562572113826286/, v ktorom som uviedol, že ide o bohapusté zavádzanie, resp. nechutnú manipuláciu.  Napísal som tiež, že „Je zarážajúce, že tento hoax bol zverejnený na stránke Ministerstva zdravotníctva.“

Čo iné sa dá očakávať, keď toto ministerstvo riadi špecialista na vyháňanie diablov z tela a celú krajinu riadi fejková vláda a poradcami premiéra sú takí „experti“ ako je dr. Visolajský. “ Dr. Visolajský buď zámerne, alebo z nevedomosti neuviedol, že táto informácia je založená výlučne na výsledkoch matematického modelovania a preto s ňou treba aj takto zaobchádzať. Keďže autori  obrázka uverejného na FB stránke  MZ SR  neuviedli žiaden link na konkrétny zdroj, v ktorom by sa dali overiť tie čísla, dal som si tú námahu a vyhľadal som si to sám.

Išlo o dokument  Európskeho  strediska pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) s názvom   VAKCINAČNÉ STRATÉGIE COVID-19 A STRATÉGIE STANOVOVANIA PRIORÍT V EÚ / EHP,  zo dňa 22. decembra 2020, ktorý je k dispozícii tu:  https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-vaccination-and-prioritisation-strategies.pdf?fbclid=IwAR2eLm1DO-Zqwl7cas0RR-2sgELQCaC862MxpQxwXZtvxf5ghaJ6Mu88E90

V mojom statuse som tiež napísal,  že „Keby si dr. Visolajský dôkladne prečítal uvedený dokument EÚ/EHP, z ktorého je jeho informácia vytrhnutá z kontextu, tak by nemohol s takou istotou tvrdiť, že prednostne by sa mali očkovať seniori a zdravotnícki pracovníci, a že každá vakcína, ktorá sa dnes podá mladému človeku, ktorý nie je až tak ohrozený, mu príde ako zbytočne minutá. V uvedenom dokumente je totiž uvedené, že „Ak by sa zahrnuli mladší dospelí s predisponujúcimi rizikovými faktormi, podiel úmrtí, ktorým by sa dalo zabrániť očkovaním by bol 97% úmrtí.

Je tam tiež uvedené, že stratégia očkovania dospelých vo veku 60 rokov a viac a mladších dospelých s komorbiditami je skutočne na 98% rovnako účinná pri prevencii úmrtnosti ako očkovanie všetkých dospelých (obrázok 2A).“

Pripravila: Martina Valachová

 

Mohlo by vás zaujímať