fbpx

MUDr. Martin Petrenko: Určitá opatrnosť pri očkovaní je namieste u žien v prvom trimestri tehotnosti

Tehotenstvo prirodzenou cestou verzus IVFReportéri na RTVS so sebou priniesli v relácii rôzne otázniky. Zaujali ma vyjadrenia niektorých odborníkov a postupne som ich oslovila a oslovujem na rozhovory

V reportáži sa vyjadril aj MUDr. Martin Petrenko. Zaoberal sa témou predispozícií na krvné zrazeniny po očkovaní. Zaslala som mu otázky a prinášame rozhovor tak, ako odpovedal na otázky.

Niektoré ženy majú predispozície na krvné zrazeniny po očkovaní proti Covid-19. Ako sa vyvarovať rizík?

Odpoveď na túto otázku by som trochu rozšíril. Tvorba krvných zrazenín, takzvaných trombov, v cievach životne dôležitých orgánov, ako sú napríklad cievy mozgu, srdca, pľúc, ale i na iných miestach organizmu (časté sú rozšírené žily dolných končatín a malej panvy – známe ako varixy), má viacero príčin aj rizikových faktorov.

Asi netreba zdôrazňovať, že úlohou samotného zrážania krvi pri porušení krvného riečiska (napríklad pri poranení či operácii) je zabránenie masívnych krvných strát, ktoré môžu smerovať až k vykrvácaniu. Na druhej strane, organizmus k zdravému životu potrebuje prekrvenie všetkých jeho častí, a to je možné len prietokom krvi aj tými najtenšími krvnými kapilárami. Dostatočný prietok krvi zaisťuje zásobenie orgánov živinami, kyslíkom a inými potrebnými látkami, niektoré orgány (pečeň, obličky) zase odstraňujú z krvi odpadové produkty látkovej výmeny.

V krvi sa nachádzajú aj látky a bunky, ktoré zaisťujú obranyschopnosť organizmu. Pre správne fungovanie orgánových systémov je teda nutné dostatočné prekrvenie, čo je možné len udržaním krvi v tekutom stave. Túto rovnováhu zaisťuje veľmi zložitý mechanizmus mnohých krvných aj tkanivových faktorov. Za normálnych okolností dochádza k zrážaniu krvi len pri poranení – účelom je zastavenie krvácania.

Pri určitých patologických stavoch, ochoreniach či prítomnosti rizikových faktorov však dochádza k zrážaniu krvi priamo v cievach, krvná zrazenina, čiže trombus, čiastočne alebo úplne bráni prietoku krvi postihnutou cievou a tým spôsobuje poškodenie konkrétneho orgánu nedostatkom kyslíka a živín. Dochádza k odumretiu tkaniva a čím väčšia cieva je upchatá trombom, tým je väčšie i poškodenie. K najzávažnejším a najčastejším trombotickým komplikáciám patria cievne mozgové príhody, pľúcne embólie a infarkty srdcového svalu.

Príčiny zvýšeného zrážania krvi sú rôzneho pôvodu, rizikové faktory môžu byť aj vrodené – geneticky podmienené. Častejšie sú získané, ktorých pôvod je súčasťou mnohých závažných ochorení (napr. cukrovka, vysoký tlak, obezita, nádorové ochorenia a iné). Tvorba trombov býva často dôsledkom aj kombinácie viacerých faktorov.

A tu sme konečne pri podstate otázky. Vychádzajúc z Odporúčaní Slovenskej hematologickej a transfúziologickej spoločnosti SLS z apríla 2021, ktoré sa opierajú o odporúčania EMA (European Medicines Agency), nie je dokázané zvýšené riziko trombotických komplikácií ani pri vektorových, ani mRNA vakcínach, v porovnaní s výskytom týchto komplikácií v populácii bez podania očkovacích látok. Konkrétne ide o doslovne raritný výskyt krvných zrazenín v cievach, ktorý je spojený s nižšími hladinami krvných doštičiek.

Vzhľadom na extrémne zriedkavý výskyt týchto komplikácií, výhody očkovania Covid-19 vo všetkých vekových skupinách prevyšujú potenciálne riziko nežiaducich účinkov. Je škoda, že vzácne prípady týchto komplikácií sú bez citovania vedeckých prác zoširoka medializované, čím je negatívne masírovaná verejná mienka vo vzťahu k očkovaniu. Je škoda, že skutočná a seriózna veda sa stráca v záplave pseudovedeckých teórií.

Martin, podľa vášho vyjadrenia, je tu potrebná istá miera obozretnosti. Spomínali ste v relácii najmä ženy, ktoré nemusia vedieť o svojej predispozícii na krvné zrazeniny z hľadiska genetiky. Existujú testy, tie sú však drahé. Čo by ste odporúčali ženám, ktoré sa chcú pred očkovaním uistiť o možných rizikách?

Podľa najnovších poznatkov hematológov v súčasnosti nie je známa žiadna predispozícia ani pravdepodobnosť pre vznik takýchto komplikácií v súvislosti s očkovaním proti Covid-19.

Keďže tieto komplikácie majú iný mechanizmus vzniku, ako u ľudí s vyšším rizikom trombózy, u ľudí s vrodenou predispozíciou k trombózam, u tehotných žien alebo u žien užívajúcich hormonálnu antikoncepciu, nepredpokladá sa súvislosť týchto zriedkavých trombóz po očkovaní s týmito známymi rizikovými faktormi. Z toho vyplýva, že toho času nie je možné definovať skupiny ľudí, ktoré by sa nemohli očkovať schválenými vakcínami. Preto ani nie je nutné testovať vrodenú predispozíciu tzv. trombofílií, bez ohľadu na cenu vyšetrenia.

Ak sa o niečom v zdravotníctve povie, že je to drahé, okamžite sa vyroja zaručené informácie „google-odborníkov na všetko“, že rozhoduje cena vyšetrenia a šetrí sa na zdraví ľudí. To je vedecky dokázaný nezmysel. Vyšetrenia týchto vrodených trombofilných stavov sa u nás robia pomerne často, ale zásadne u ľudí, u ktorých si to charakter ochorenia vyžaduje. Zo súčasných poznatkov vyplýva, že pred očkovaním na Covid-19 toto vyšetrenie nemá žiadny zmysel, rovnako je pred očkovaním, len ako prevencia, neopodstatnené podávanie látok na „riedenie krvi“, tzv. nízkomolekulárnych heparínov.

Určitá opatrnosť pri očkovaní je namieste u žien v prvom trimestri tehotnosti, v tomto období ho neodporúčame. V neskoršej gravidite je očkovanie možné. Taktiež sa očkovanie neodporúča ľuďom, ktorí majú súčasne viacero závažných chorôb (tzv. polymorbidita), možnosť očkovania u týchto ľudí posudzuje individuálne ich ošetrujúci lekár či konzílium lekárov.

(Reportáž a vyjadrenie MUDr. Petrenka nájdete tu: od 9 minúty 32 sekundy – pozn.)

Posledné dni sa diskutuje aj o očkovaní tehotných žien a prípadne aj detí. Aký je váš názor?

K očkovaniu tehotných som sa vyjadril vyššie. Čo sa týka očkovania detí, mám len sprostredkované informácie. Keďže však ide medicínsky aj eticky o mimoriadne citlivú záležitosť, veľmi pochybujem, že by si vedecké tímy na celom svete dovolili odporúčať očkovanie detí a mladistvých bez dostatočných odborných poznatkov, založených na serióznych vedeckých štúdiách s overenými výsledkami. Nehovoriac o tom, že na celom svete je dnes skutočnou prioritou boj s pandémiou hlavne pomocou poznatkov získaných rozsiahlym výskumom. Na improvizáciu vo vede nie je mesto.

Myslíte si, že pomáha, že očkovanie môžu realizovať obvodní lekári? Predsa len poznajú svojich pacientov najlepšie.

Určite, som o tom presvedčený. Je škoda, že u nás, najmä vo väčších mestách, aj v dôsledku migrácie obyvateľstva a nedostatku najmä všeobecných lekárov, postupne zaniká systém tzv. rodinných lekárov, ktorý je bežný a osvedčený v mnohých západných krajinách. V menších mestách, a hlavne na vidieku, sa táto starostlivosť ešte zachováva, lekár pozná svojich pacientov aj celé rodiny osobne, pozná ich zdravotný stav, a tak môže postupovať pri vyšetreniach a liečbe presnejšie a s lepšími výsledkami. Veľmi dôležitým benefitom je aj vysoká miera vzájomnej dôvery.

Pozitívny vplyv lekára aj na zdravotnícku osvetu by sa určite odrazil aj na zvýšenom percente zaočkovanosti. Lekári by však mali byť taktiež k tejto celospoločensky významnej činnosti primerane motivovaní a následne za ňu ohodnotení. Na lekárov „v prvej línii“ sa už desaťročia zabúda, či už z nezáujmu, alebo nekompetentnosti riadiacich pracovníkov. Vysoký priemerný vek obvodných lekárov a nezáujem mladších lekárov o prácu v teréne, má za následok kolabujúci systém primárnej starostlivosti.

Je nutné vrátiť lekárom prvého kontaktu stratené kompetencie v liečbe jednoduchších chorobných stavov, povýšiť ich z „dispečerov a pisateľov výmenných lístkov“ na skutočný lekársky stav, ktorý bude vážený aj v očiach kolegov – špecialistov, a najmä v očiach verejnosti. Som si istý, že sa rozšírením osvety v oblasti prvého kontaktu obmedzí šírenie medicínskych nezmyslov, ktoré sa od r. 1989 v našej spoločnosti neúnosne rozmohlo.

Zdá sa, že u nás je každý špecialista minimálne na dve veci – na politiku a na medicínu (ešte možno na futbal a hokej, ale to by nebolo až také škodlivé). A anonymita sociálnych sietí, s možnosťou beztrestného hejtovania kohokoľvek za čokoľvek, rozvracia poctivú snahu skutočných vedcov pri hľadaní objektívnej pravdy. Niečo pozitívne na záver ? Všimol som si, že o zúfalý stav primárnej lekárskej starostlivosti sa už začínajú zaujímať aj kompetentní, takže sa hádam blysne na lepšie časy. Som optimista.

Prim. MUDr. Martin Petrenko, CSc. MBA

zást. prednostu I. gynek. pôrod. kliniky LFUK a UNB, Bratislava
hlavný odborník MZ SR pre reprodukčnú medicínu

Korektúry: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorka

Máte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

 

Mohlo by vás zaujímať