MUDr. Harinek: Každý človek sa niekedy dostane do ťažkej životnej situácie. „Neboj sa, len ver…“

Hra na krásnom organe v prostredí chrámu je balzamom pre moju dušu a nabíja ma novou energiou a silou. Silou pre náročné povolanie lekára.  

Dnes je štvrtok. Štvrtky v našej liečebni pre dlhodobo chorých sú známe veľkou vizitou. Už od rána sa všetko na oddelení chystá pod rúškom prichádzajúcej vizity. Začína sa v obvyklom čase o deviatej. Na dnešnej vizite, ktorej sa ako sociálna terapeutka zúčastňujem, nám predstavujú nového lekára. Volá sa Andrej. Sympatický mladý muž, ktorý sa zoznamuje s diagnózami pacientov, priestorom aj zamestnancami.

Navštívi aj našu spoločenskú miestnosť, v ktorej pravidelne hráva hudba.

S doktorom Andrejom sa rozprávame o vplyve hudby na duševné zdravie pacientov, a tým aj na celkový zdravotný stav.

Po chvíli rozhovoru prezradí, že študuje hru na organ vo Viedni.

Do života nám vstupujú nečakané okolnosti a niekedy sa im musíme prispôsobiť.

Po nejakom čase pôsobenia v liečebni doktor Andrej odchádza. Dozvedám sa, že sám trpí zdravotnými komplikáciami, ktoré mu momentálne nedovoľujú pokračovať v práci.

A čo je s pánom doktorom dnes? Venuje sa vôbec medicíne a hre na organ?

Dnes pootvorím dvere do života lekára a hudobníka MUDr. Andreja Harineka.

Pán doktor, dnes pôsobíte ako lekár v oblasti neurológie v zahraničí. Prečo ste si vybrali práve túto oblasť medicíny?

Keď som študoval všeobecné lekárstvo na lekárskej fakulte, dostal som otázku od jedného priateľa, akému odboru by som sa chcel venovať. Odpovedal som, že ešte neviem, ale určite nie neurológii. Vtedy sa mi ten odbor zdal veľmi náročný a hlavne som mal pocit, že pacientom s neurologickými ochoreniami medicína zatiaľ veľmi pomôcť nevie, a to sa mi zdalo veľmi frustrujúce. Následne, ako som sám ochorel a skončil ako pacient na neurológii u docenta Špaleka a neskôr ako asistent na fyziologickom ústave LFUK, kde som sa venoval výskumu v oblasti neurovied, sa môj pohľad na neurológiu podstatne zmenil.

Odbor neurológia ma mimoriadne zaujal a dnes sa mu venujem na neurologickej klinike v NSR. Myslím si, že výskum v medicíne napreduje, a tak sa aj liečba neurologických ochorení neustále zlepšuje, čo môžem potvrdiť z vlastnej skúsenosti.

MUDr. Andrej Harinek, lekár v oblasti neurológie

Komunikujete v odbornej oblasti aj so svojimi kolegami na Slovensku?

V odbornej oblasti komunikujem s docentom MUDr. Špalekom a zúčastňujem sa kongresov neuromuskulárnych ochorení aj na Slovensku.

V rámci sociálnej práce v liečebni som využívala prvky muzikoterapie. Stretli ste sa s niečím podobným vo svojej praxi?

Počas môjho pôsobenia v Liečebni sv. Františka sme spolu s mojimi kolegami, hudobníkmi, zorganizovali tri koncerty pre pacientov. Neskôr vo Fyziologickom ústave LFUK som sa v rámci môjho výskumu venoval vplyvu hudby na neuroendokrinné parametre človeka. Na našej klinike nemáme priamo muzikoterapiu, ale veľmi dôležitú úlohu v procese liečby zohrávajú fyzioterapia a ergoterapia. A, samozrejme, hudba a muzikoterapia, čo dokazujú mnohé štúdie, zohráva dôležitú úlohu v dosahovaní celkového zdravia tzv. well-beingu.

Dobrý organista by vraj mal poznať aj históriu tohto nástroja. Ako by ste nám priblížili váš koníček – hru na organ?

Píšťalový organ predstavuje z umeleckého, ako aj technického pohľadu asi najkomplexnejší hudobný nástroj. V závislosti od veľkosti nástroja môže mať organ niekoľko klaviatúr, tzv. manuálov a pedálov. Veľkosť organu by sa dala určiť počtom tzv. registrov, pričom jeden register zjednodušene predstavuje jeden rad píšťal rovnakej stavby a zvukovej farby. Veľký organ môže mať až desiatky registrov, čo znamená tisícky píšťal.

Hrací stôl organa so svojimi manuálmi, pedálom a registrami by som prirovnal ku kokpitu vesmírnej lode. Organista je pilot, ktorý sa rukami a nohami snaží túto loď kormidlovať, a pritom z nej vylúdiť hudbu.

Mohli by sme nazvať hru na organ aj vašou duševnou terapiou?

Určite, aj keď cvičenie na hudobnom nástroji by som terapiou nenazval, keďže je to „makačka,“ ktorá si vyžaduje maximálny duševný a aj fyzický výkon. Hra na krásnom organe v prostredí chrámu je balzamom pre moju dušu a nabíja ma novou energiou a silou. Silou pre náročné povolanie lekára.

Kde si vás môžu poslucháči na Slovensku vypočuť?

Vďaka niekoľkým úžasným ľudom v mojom okolí sa mi podarilo nahrať v posledných rokoch niekoľko CD, ktoré sú dostupné v známych streamovacích službách. Najbližšie ma môžu záujemci stretnúť na festivale Slovenské historické organy, ktorý sa uskutoční 22. júla 2022 v Tomášove.

Ukážka : https://www.youtube.com/watch?v=Stnz5mzMU1g

Je vo vašom živote nejaké často vyrieknuté krédo, myšlienka?

Myslím si, že každý človek sa niekedy dostane do ťažkej životnej situácie, ktorá v nás môže vyvolať strach alebo úzkosť. Ja ako veriaci človek si v takýchto situáciách spomeniem na slová, ktoré Ježiš povedal Jairovi po tom, čo mu oznámili, že jeho dcéra zomrela. A tie slová sú: „Neboj sa, len ver.“

S MUDr. Andrejom Harinekom sa zhovárala Zuzana Balašovová Donátová, autorka kníh aj z prostredia dlhodobo chorých a zomierajúcich.

smrť a rozhovory so zomierajúcimi Zuzana Balasovová Donatova 1

Korektúry: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorka

Máte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

Mohlo by vás zaujímať