Milan Markovič: Naša krehká ústava si už pomaly tiež nevrzne…

Zdroj foto: TASR

Čo ja viem…

Nuž veru, až takú nezávislosť, samostatnosť, ba nebojím sa povedať svojstojnosť nášho večne mladého Slovenska som teda neočakával. A neviem si predstaviť, kto by sa s nami mohol rovnať. Zažívame status quo, keď nás už nespútavajú nijaké dohody, zmluvy, dohovory, zákony, no a tá naša krehká ústava si už pomaly tiež nevrzne.

Chvalabohu, veď toť som si v nej nalistoval, že vraj „Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách (…) majú prednosť pred zákonmi“.

Čo značí, že by sme mali pekne, poslušne dodržiavať Norimberský kódex (súbor zásad medicínskej etiky pre experimenty na ľuďoch), podľa ktorého na každý pokus je nevyhnutný dobrovoľný súhlas ľudskej osoby nesmie byť vykonaný taký pokus, u ktorého je dôvod domnievať sa, že môže spôsobiť smrť alebo zdravotné postihnutie.

Ale veď to by nám znemožnilo povinne sa očkovať experimentálnymi vakcínami!

V júli 1998 bol aj u nás prijatý Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu, vytvorený na rozhodovanie o „najzávažnejších zločinoch s medzinárodným dosahom“, akými sú najmä zločiny proti ľudskosti, vojnové zločiny, genocída a agresia. Súd môže stíhať osoby z ktorejkoľvek časti sveta, ak dotknutá krajina nie je ochotná páchateľov stíhať.

Ale veď to by nám znemožnilo…

V roku 1993 sme sa stali 31. členským štátom Rady Európy a podpísali Európsky dohovor o ľudských právach zameraný na ochranu ľudských práv a na podporu demokracie a právneho štátu. No a Parlamentné zhromaždenie Rady Európy prijalo rezolúciu č. 2361 z 27. januára 2021, ktorá otvorene hovorí o zákaze diskriminácie občanov, ktorí z akýchkoľvek dôvodov nie sú očkovaní vakcínami proti SARS-Cov-2.

Ale veď…

A aby toho nebolo málo, ešte je tu akási Charta základných práv a slobôd EÚ. A v jej článku 3 toto: „V oblasti medicíny alebo biológie sa musí dodržiavať predovšetkým slobodný a informovaný súhlas dotyčnej osoby podľa postupov stanovených zákonom.“

Ešteže máme pani Ursulu na čele Európskej komisie a tá navrhuje, aby sme diskutovali o tom, či predsa len neočkovať povinne a nikdy inak! Chápem ju. Je to lepšie, ako tichá domácnosť s manželom, riaditeľom spoločnosti zameranej na génovú terapiu.

Je pravda, máličko ma to zneistilo. Brať teda ten Brusel vážne alebo…?

Čo ja viem…

Milan Markovič

Korektúry: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorka

Máte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

Mohlo by vás zaujímať