fbpx

WHO pri miešaní vakcín radí opatrnosť. Čo si o tom myslí vedec Janoštiak a imunológ Piják?

Miešanie vakcín podľa WHO a odborníkovMiešanie vakcín

Na základe informácie, že WHO pri miešaní vakcín radí opatrnosť som oslovila dvoch odborníkov a požiadala som ich o názor na miešanie vakcín. Téma je aktuálna a čím viac informácií budú ľudia mať, tým lepšie sa budú vedieť rozhodovať. Resp. tým lepšie sa budú vedieť pýtať svojich lekárov.

Vyjadrenie mi poskytol Radoslav Janoštiak, vedec v oblasti výskumu rakoviny a tiež konzultant pre biotechnologické firmy a imunológ MUDr. Michal Piják.

Odpovede uverejňujeme v neskrátenej forme.

Ako vnímate miešanie vakcín?

Hovorí Radoslav Janoštiak

Na túto problematiku sa dá pozerať z dvoch hľadísk. Na jednej strane je to otázka, akú imunitnú odpoveď vyvolá kombinácia vakcín od rôznych výrobcov, poprípade založených na dvoch rôznych technológiách (vektorová a mRNA).

Prvotné štúdie, ktoré skúmali kombináciu vakcín (prvá dávka Oxford/AstraZeneca, druhá Biontech/Pfizer) zistili že protilátková imunitná odpoveď je stimulovaná v rovnakej až výraznejšej miere než pri podaní rovnakých vakcín.

Naviac, vedci zistili že vektorové vakcíny výrazne stimulujú aj imunitnú odpoveď založenú na jednom type imunitných buniek (tzv. T-lymfocyty), takže z tohoto hľadiska by sa mohlo zdať, že kombinácia vakcín (minimálne kombinácia AstraZeneca a Pfizer, ktorá bola skúmaná) by mohla poskytovať lepšiu ochranu pred COVID-19 ochorením.

Na druhej strane je to otázka bezpečnosti a výskytu vedľajších účinkov. Každá vakcína prichádza s nejakými vedľajšími účinkami a štúdie ktoré skúmali kombináciu vakcín obsahovali len malé množstvo ľudí na to aby sa zachytili vedľajšie účinky s frekvenciou 1:50000 (približne frekvencia závažných vedľajších účinkov).

Naviac bolo pozorované, že frekvencia miernych vedľajších účinkov (teplota, slabosť, atď) bola vyššia u kombinácii vakcín. Všetko sú to ale dáta z malých štúdií a na jednoznačnú odpoveď by bolo potrebné vykonať štúdie s oveľa vačším množstvom ľudí (momentálne mám informácie, že prebieha alebo prebiehalo 5 štúdií skúmajúcich kombináciu vakcín).

Ako vnímate aktuálne odprúčanie WHO?

Toto odporúčanie treba brať hlavne v kontexte bezpečnosti. WHO nebude odporúčať kombinovanie vakcín, kým nebudú dostupné overené dáta o bezpečnosti a účinnosti takéhoto prístupu.

Avšak, toto odporúčanie neznamená, že takéto kombinácie sú nebezpečné. Znamená to len, že sa WHO riadi vedeckými princípmi a nebude tvrdiť niečo, k čomu nie sú dostatočne silné dôkazy.

Navyše to vnímam tak, že WHO chce, aby odborníci najrpv nastavili konkrétnu stratégiu, za akých podmienok by sa tieto vakcíny mohli kombinovať. A nie, aby si laická verejnosť mohla vyberať ako si chcú nakombinovať vakcíny.

Rovnaké otázky som položila aj MUDr. Michalovi Pijákovi.

Ako vnímate miešanie vakcín? Ako vnímate aktuálne odporúčanie WHO?

Hoci existuje  racionálne  a vedecké zdôvodnenie pre kombináciu (miešanie) vakcín, hlavný problém je podľa môjho názoru  v tom, že  vakcíny mRNA boli schválené po prvýkrát na prevenciu ochorenia COVID-19 len nedávno.

To znamená, že nemáme dostatočné  informácie o tom, čo sa stane, keď sa tieto vakcíny  použijú v kombinácii s očkovacími látkami na báze  adenovírusového vektora.  To je dôvod, prečo výskumníci vyzývajú na starostlivé štúdie na testovanie rôznych kombinácií vakcín a tiež, aby sa venovala  osobitná pozornosť nielen ich schopnosti zvýšiť imunitnú odpoveď, ale aj akýmkoľvek ďalším potenciálnym vedľajším účinkom.

Vedci sa stále snažia získať informácie o tom, ako koncentrácie protilátok korelujú s ochranou pred COVID-19. Zatiaľ nie je dostatočne známe,  aká vysoká by mala byť úroveň protilátok, aby mohli dostatočne chrániť pred infekciou, ani pri akej úrovni by sme  mali uvažovať, že už neexistuje žiadna ochrana ani očkovaním, ani po prirodzenej infekcii. 

Existujú vedecké dôkazy, že osoby očkované proti hepatitíde B, u ktorých došlo po rokoch k vymiznutiu protilátok anti-HBs v sére, boli vďaka pamäťovým bunkám a bunkovej imunite stále chránené pred infekciou, takže ich nebolo treba preočkovať

Samozrejme, že treba brať do úvahy, že ide o úplne iný typ vírusu. Viacero malých pilotných  štúdií však naznačuje, že kombinácia vakcín na prevenciu covid-19 vyvoláva silné imunitné reakcie. Vedci však stále chcú odpovede na skutočnú účinnosť a zriedkavé vedľajšie účinky.

Napríklad nová štúdia zo Spojeného kráľovstva zistila, že kombinácia a porovnanie dávok rôznych koronavírusových vakcín by mohla viesť k silnejšej imunitnej reakcii. Výskum sa zameral na hodnotenie hladiny protilátok u ľudí, ktorí dostali dve dávky vakcíny Pfizer-BioNTech, dve dávky vakcíny AstraZeneca a jednu dávku vakcíny Pfizer  kombinovanú s jednou dávkou AstraZeneca.

Najsilnejšiu protilátkovú odpoveď vyvolali dve dávky vakcíny Pfizer. Jedna dávka AstraZeneca, po ktorej nasledovala jedna dávka Pfizeru, a naopak, vyvolala silnejšiu protilátkovú odpoveď ako u tých, ktorí dostali dve dávky vakcíny AstraZeneca.

Uvedená štúdia tiež zistila, že kombinácia vakcín  AstraZeneca a Pfizer-BioNTech, mala za následok väčšiu „reaktivitu“, tj vedľajšie účinky, ako sú horúčka, zimnica, bolesti hlavy, svalová únava a bolesti kĺbov v porovnaní s ľuďmi, ktorí mal dve dávky jedného typu vakcíny.

Autori poznamenávajú, že nikoho nebolo treba hospitalizovať, pretože tieto príznaky boli krátkodobé. Ale dodávajú, že tieto údaje pochádzajú od ľudí vo veku 50 rokov alebo starších a že príznaky z miešania očkovacích látok by mohli byť závažnejšie u mladších ľudí. Pokračujú však v analýze kombinácií očkovacích látok  AstraZeneca, Moderna mRNA alebo Novavax. Ďalšia  nedávna štúdia tiež zistila, že kombinácia jednej dávky AstraZeneca s jednou dávkou Pfizeru „sa dobre tolerovala a vyvolala vyššie hladiny protilátok v porovnaní s podaním iba jednej dávky vakcíny Oxford – AstraZeneca“

Narastajú tiež obavy, že ľudia očkovaní jednorazovou dávkou vakcíny Johnson & Johnson môžu čoskoro potrebovať druhú dávku jednej z vakcín  mRNA, ako je Pfizer alebo Moderna, aby zvýšili svoju ochranu pred delta variantom.

Odborníci na infekčné choroby však tvrdia, že to nie je potrebné, aspoň zatiaľ nie, pretože neexistujú žiadne údaje, ktoré by naznačovali vyšší výskyt  prelomových infekcií u ľudí, ktorí dostali vakcínu  J&J, ako u tých, ktorí boli očkovaní vakcínami  mRNA.

Nové údaje zverejnené 1. júla ukazujú, že vakcína  J&J funguje dobre proti variantom vrátane delty. Predbežné údaje  tiež ukazujú, že imunitná odpoveď generovaná vakcínou J&J sa javí ako trvácna a trvá najmenej 8 mesiacov. Ďalší nedávny príspevok  publikovaný  k tejto téme v časopise Nature ukázal,  že vakcína  J&J produkuje  silnú odpoveď  protilátok a T-buniek.  proti alfa, beta a gama.

Podľa môjho názoru, doterajšie poznatky sú zatiaľ len na úrovni pilotných štúdií a  plánovania výskumných programov a nie niečo, čo by bolo treba  ihneď  implementovať do vakcinačnej praxe pre celú populáciu.

Jedna vec je ale jasná. Je treba ďalej skúmať a vyhodnocovať stratégiu kombinácie vakcín a párovania, aby sa určila bezpečnosť a potenciálne výhody. Aj toto je zrejme jedným z dôvodov, prečo WHO nedávno varovala, aby sa jednotlivci nerozhodovali sami,  aké vakcíny od rôznych výrobcov budú kombinovať a že takéto rozhodnutia by mali ponechať na úradoch verejného zdravotníctva, ktoré na základe vyhodnotenia dostupných údajov o imunogenicite a bezpečnosti, rozhodnú o vhodnosti použitia takýchto kombinácií.

Ak by sa ukázalo, že kombinovanie vakcín  je bezpečné a efektívnejšie, mohlo by to  poskytnúť ľuďom, ktorí sa chcú dať očkovať, viac možností. Zdá sa, že tu je niečo, čo by mohlo potenciálne zvýšiť imunitnú odpoveď na infekciu,  čo by mohlo mať význam u imunokompromitovaných osôb, alebo pri navrhovaní vakcín druhej generácie.

Kombinácie a porovnávanie dávok by mohlo navyše pomôcť v boji proti problémom dodávateľského reťazca, aké sme zažili pri iných pandémiách v minulosti.  Mať k dispozícii rôzne vakcíny od rôznych zdrojov a výrobcov a možnosť používať tieto vakcíny v kombinácii s inými vakcínami by mohlo v budúcnosti znížiť dopad týchto nedostatkov na rýchlosť zavádzania vakcín do reálneho života.

Pripravila: Martina Valachová

Mohlo by vás zaujímať