Meranie telesnej teploty teplomerom počas covid-19

Na každom kroku nám merajú teplotu. Aké sú vaše práva a (kedy) môžete meranie odmietnuť?

Meranie telesnej teploty teplomerom počas covid-19

Bežným koloritom súčasnosti je meranie telesnej teploty dotknutých osôb pri vchodoch do práce alebo v obchodných centrách. Mnohých to stále ešte prekvapuje a iní by sa tomu najradšej vyhli. Ako je to teda s Vašimi právami  v súvislosti s ochranou osobných údajov (nariadenie GDPR)?

Predovšetkým je dobré vedieť, že údaje o Vašom zdraví sú osobné údaje z kategórie citlivých osobných údajov.

Ich spracovanie teda podlieha nariadeniu GDPR a prevádzkovateľ, ktorý takéto údaje spracováva, si musí pripraviť množstvo interných dokumentov, ktoré je povinný pri prípadnej kontrole predložiť a obhájiť.

Telesná teplota je takýmto údajom o zdraví jednotlivca. Nebyť pandemickej situácie, tak by ostala aj naďalej tajomstvom medzi lekárom a Vami.

Keďže však telesná teplota je aj dôležitým indikátorom a pomocníkom prevencie, tak Európsky výbor pre ochranu údajov (ďalej len ako „EDPB„) zverejnil stanovisko, že pri používaní ručného digitálneho teplomera nejde o spracúvanie osobných údajov, za predpokladu, že sa tento údaj nijako a nikde nezaznamenáva a nepriraďuje sa k žiadnej osobe.

Pre Vás to teda znamená, že meranie telesnej teploty teplomerom počas covid-19 nemôžete veľmi obísť. Môžete maximálne úkon merania teploty odmietnuť. Ale potom sa nedostanete ani do obchodného centra a ani do práce.

Iná situácia je ale pri termálnych kamerách (často bez asistencie inej osoby).

Pri meraní telesnej teploty termálnou kamerou podľa EDPB však už k spracúvaniu osobných údajov dochádza, a to automatizovanými prostriedkami, a teda vzťahujú sa na to ustanovenia GDPR.

Pre tých, ktorých zamestnávateľ takéto termálne kamery používa, by mohlo byť zaujímavé, že EDPB sa prekvapujúco vyjadril, že využiť na takéto spracovanie osobných údajov je možné len právny základ Súhlas dotknutej osoby.

V praxi je však Súhlas ten najnevhodnejší právny základ a v takýchto prípadoch je aj nerealizovateľný. Prečo?

Po prvé preto, lebo pýtať si Súhlas od veľkej masy ľudí je v obchodných centrách administratívne nerealizovateľné. Po druhé preto, lebo Súhlas musí byť slobodný, informovaný a jednoznačný, avšak medzi zamestnancom a zamestnávateľom môžeme o slobode rozhodovania hovoriť len veľmi ťažko. Preto sa Súhlas v pracovno-právnom vzťahu používať nesmie.

Ak by sme chceli byť úplnými detailistami, tak Prevádzkovateľ by mal spĺňať aj ďalšie povinnosti, ktoré však vo svoje praxi hľadám len veľmi ťažko:

  • mať vypracovanú štúdiu DPIA (dopad spracovania osobných údajov na dotknuté osoby) ešte pred samotným začatím monitorovania telesnej teploty
  • odkomunikovať s Kontrolným úradom svoj zámer ešte pred samotným začatím monitorovania telesnej teploty
  • informovať vopred dotknuté osoby o podmienkach spracúvania ich osobných údajov,
  • pred monitorovacím priestorom by mal umiestniť piktogram termálnej kamery aj s 1. vrstvou informačnej povinnosti
  • viesť interné záznamy o spracovateľských činnostiach
  • zaviazať svojich zamestnancov mlčanlivosťou pri práci s osobnými údajmi
  • poučiť a poveriť u seba tkz. Oprávnenú osobu na prácu s osobnými údajmi
  • poveriť u seba tkz. Zodpovednú osobu, ak sú splnené zákonné požiadavky na jej vymenovanie. Pri práci s citlivými osobnými údajmi a ešte k tomu vo veľkom rozsahu, to povinnosťou je.

Nie je však vôbec jednoduché nájsť firmu, ktorá by mala GDPR agendu spracovanú kvalitne a komplexne.

Peter Lipták

HR & GDPR Management

 

Mohlo by vás zaujímať