Martin Biskupič: Pri rozvode vyhráva dohoda

Martin Biskupič: Pri rozvode vyhráva dohoda

Mnohí si myslia, že rozvod je hrubou čiarou za jednou životnou etapou. Z časti. Pravdou je, že rozvod je len začiatok novej kapitoly príbehu. S rovnakými postavami, ale inými úlohami. Z partnerov vo vzťahu sa stávajú partneri v rodičovstve. A prevrátenie tohto listu býva častokrát trpkou pilulkou, ktorej pachuť pocítime ešte dlhú dobu. Nemusí to tak byť, ak sa už na začiatku podarí správne si nastaviť nové pravidlá.

Rozvodom nie je všetko vyriešené

Na rozvode sa nedá dohodnúť, manželov môže rozviesť iba súd. Súdu sa teda nevyhneme. Vyhnúť sa ale môžeme nepríjemným „žumpovým“ vojnám, do ktorých sú spravidla zatiahnuté aj vlastné deti.

Vyriešiť je treba, kto sa bude starať o spoločné deti, aké bude výživné na deti, ako sa rozdelí spoločný majetok. Nie je vylúčené že ex-partner bude tvrdiť, že sa nevie o seba postarať a bude žiadať aj výživné na seba. Všetko sú to tromfy pre vyjednávaciu pozíciu, ktoré môžu byť v nesprávnych rukách škaredo zneužité.

Boj alebo spolupráca

Už v začiatku je vhodné rozhodnúť sa, či ideme do rozvodu formou boja alebo spolupráce. Naše nastavenie rýchlo postrehne aj partner. Aké úskalia prináša boj v rámci rozvodu, detí a majetku je všeobecne známe.

Nie je nič horšie, ako znepriatelení rodičia pohadzujúci si svoje dieťa podľa súdom stanoveného harmonogramu.

Vplyv na dieťa? Extrémny. Tieto deti, a v dnešnej dobe ich nie je málo, končia nielen u psychológa. Často u psychiatra. Nehovoriac o vplyve na celý ich ďalší vývoj. Neschopnosť nadviazať a udržať si vzťahy, odcudzenie.

Čo ale získame spoluprácou? Zmierenie. Nehovoríme o obnove vzťahu. Hovoríme o dohode, spolupráci a nastavení na nový vzťah – z partnerov vo vzťahu na partnerov v rodičovstve.

Správny výber spoluhráča

Rozvod a všetky súvisiace dohody sú právna záležitosť. Bolo by prinajmenšom nezodpovedné ísť do rozvodu bez advokáta, ktorý háji a presadzuje naše záujmy. Netreba to ale prehnať so žralokom súdnej siene.

Úlohou každého advokáta je presadzovať záujmy svojho klienta. Ak klient chce starostlivosť o dieťa, bude o to bojovať. Ak chce klient majetok, bude o to bojovať. Netreba zabúdať ale, že advokát je viazaný aj našim záujmom o zachovanie dobrých vzťahov. Ale iba pokiaľ takýto záujem prejavíme.

Nie každý považuje za nevyhnutné dostať bývalého partnera na kolená. Zobrať mu majetok a vlastné dieťa. Podstatou je, aby tieto záujmy pochopil aj advokát a aby sa tým riadil.

V súčasnosti sa mnohí advokáti priamo aj nepriamo špecializujú na takzvané „Collaborative law – právo spolupráce“. Podstatou je, že títo advokáti rešpektujú záujem všetkých na dosiahnutí zmierlivého riešenia a svoje kroky tomuto podriaďujú.

Ako známe príslovie hovorí, zváž ktorého vlka kŕmiš, lebo práve ten vyhrá. Tak ktorý, bojovník alebo zmierovateľ?!

Mediátor ako posledná možnosť pri neúspešnej dohode

Čo ak v rámci vyjednávania dohôd vládne stále nedôvera a nedarí sa dosiahnuť konsenzus? Pre tieto prípady sú k dispozícii mediátori. Odborníci na mimosúdne riešenie sporov. Odborníci, ktorých úlohou nie je vec právne posúdiť, ani rozhodnúť. Ich úlohou je vytvoriť podmienky pre vzájomnú komunikáciu a možnosť zmierlivého riešenia.

Nekonkurujú advokátom, súdom, ani psychológom. Často sú ale chýbajúcim kolieskom, ktoré dokáže pozitívne rozbehnúť novú etapu.

Za zavretými dverami mediačnej kancelárie je vec do hĺbky riešená a v prípade pozitívneho výsledku je uzatvorená dohoda. V prípade rodinných vecí často musí byť schválená súdom. Nič na veci nemení, že rozumnú dohodu súd nemá dôvod neschváliť.

Riešenie spoza zavretých dverí

Nielen dohoda mediačná, ale každá dohoda má výhody tie, že ak si to obaja želajú, spôsob akým sa k nej dopracovali aj jej obsah zostáva tajný.

Ak vec ale potiahneme na súd, o to horšie pri rozvodových veciach, súdne konania sú verejné a rozhodnutia spolu s detailnými odôvodneniami zverejňované.

Pre inšpiráciu pár výňatkov zo zverejnených rozsudkov po pôrodoch bola troška mimo, nakoľko mala jedno dieťa za druhým a odrazilo sa to aj na jej psychike“, „manžel ju udrel vtedy tĺčikom po hlave…, Pravdou je však to, že tĺčik po nej hodil, keďže mu vypli nervy, lebo hulákala.“, „Manželka ho podviedla. K tomuto sa aj priznala. Bolo to asi pred rokom. Preto ju podviedol aj on.“ Čo si o vás prečítajú asi vaši rodinní priatelia?

Keďže boj nie je férová hra, hlavne keď ide o veľa, nikto nám nezaručí, že partner predostrie najintímnejšie veci alebo nepravdy. Možno sa už iba domnievať, aký to bude mať vonkajší efekt.

Netreba preto zabúdať, že rozumná dohoda je najviac. Keď nie pre nás, tak pre naše deti určite.

Martin Biskupič

Mohlo by vás zaujať…

Mohlo by vás zaujímať