Manipulácia ako stratégia, pri ktorej sa nám niekto snaží podsunúť názor s cieľom ovplyvnenia…

Manipulácia ako stratégiaManipulácia ako stratégia, pri ktorej sa nám niekto snaží podsunúť názor s cieľom ovplyvnenia…

V rozhovore, ktorý pripravil Vlado Červeňák spolu so Zorou Vypušťákovou odzneli názory, ale aj riešenia, na tému manipulácie. Manipulácia ako stratégia.

Čo je to manipulácia ako stratégia? A ako ju rozpoznať?

 • manipulácia odoberá manipulovanému slobodnú vôľu konať
 • konzumovanie zážitkov pre radosť a vyústenie do celospoločenskej manipulácie ako prejavu globálnej krízy a krízy morálky ľudstva
 • strata schopnosti rozpoznávať, v čom sa skutočne cítime dobre a opúšťanie schopnosti prevzatia zodpovednosť za seba, vedome sa rozhodovať sa a byť autentickými bytosťami

Príčiny manipulácie

 • strach ako obranná reakcia
 • vplyv výchovy a výuky na tvorbu programov a vzorcov
 • obranné mechanizmy ako zautomatizované interakcie správania
 • znížená obranyschopnosť proti manipuláciám
 • odovzdávanie energetického a tvorivého potenciálu v prospech systému
 • manipulovaný a manipulátor vs. obeť a tyran

Spôsoby manipulácie v spoločnosti a na pracovisku

 • zatajovanie a zadržovanie informácií, vyvolávanie nedostatku, médiá, manipulácia budúcou slasťou alebo tlakom
 • nové formy manipulácie na pracovisku – mobbing, bossing, gaslighting
 • techniky obrany a ich použitie ako prejav strachu a nedôvery

Z pekla do pekla?

Treba si uvedomiť, že keď má niekto nižšiu vibráciu je manipulovateľný strachom. Často sa túži dostať vyššie. Tam ale bude manipulovaný slasťou.

Ako z toho von?

Cestou von je aj:

 • sebakoučing a zvedomenie vo vzťahu k sebe, rozvinúť schopnosť rozlišovať a objaviť zdroj svojej vnútornej inteligencie ako zdroj múdrosti a vnútorného vedenia
 • vymedzenie sa voči manipulácii, nastavenie hraníc vo vzťahu k druhým

Manipulácia z pohľadu etikoterapie ako cesta k posilňovaniu sebadôvery, sebauvedomenia a sebaprijatia.

Celý rozhovor si môžete pozrieť tu:

Pripravila: Martina Valachová

Mohlo by vás zaujímať