Ako liečiť koronu aj s Ivermectínom? MUDr. Janeková radí, čo robiť, keď sa nakazíte koronavírusom.

Liečila som už desiatky pacientov, denne sa ten počet navyšuje, pribúdajú pozitívni aj pozitívni chorí. Ochorenie prebieha dramatickejšie ako to bolo na jeseň. Liečba vyžaduje komplexný prístup vyšetrovací aj terapeutický. Pri ochorení pacientov klinicky aj laboratórne sledujem až do vymiznutia príznakov a aj po vymiznutí ich kontrolujem po 3 týždňoch. Pacienti , ktorí boli sledovaní a liečení v ambulancii, neboli hospitalizovaní.