Ku komu vzhliadajú Vaše deti?

Každá generácia detí má iné vzory. Kým u môjho otca to bol Old Shatterhand, u mňa to bol zase v detstve jeden z úspešných futbalistov. Počas besied, ktoré mávam s deťmi, sa ich pýtam aj na toto: Kto je tvoj vzor?

Chlapci a dievčatá sa zhodujú v tom, že by chceli byť youtubermi. Povedia mi mená, ktoré mne, ako čerstvému tridsiatnikovi, už nič nehovoria. Ale je to len preto, lebo títo youtuberi už nie sú v oblasti môjho záujmu. Preto neviem povedať, kto z nich robí len videá na zabavenie, ukazuje ako cestuje po svete a užíva si život, a kto z nich prináša deťom aj pridanú hodnotu. Niečo, čím pomáha aj ostatným ľuďom a inšpiruje ich.

Deti sa totižto veľmi rady inšpirujú tým čo vidia. Tým, že sa im venujeme im vieme dať smerovanie do budúcna. Ak dieťa baví napríklad hranie na husliach, rodičia ho môžu v tomto koníčku podporiť. Zároveň, ak sa tomu bude venovať dostatočne dlho, môže si v tej sfére nájsť vzor. Niekoho, kto cestuje po svete, hrá pred vypredaným publikom a je úspešný.

 

A čo ak si to dieťa po niekoľkých rokoch rozmyslí a prestane ho to baviť? Brali by ste to ako stratený čas a vyhodené peniaze? Ja nie.

Ak chodí dieťa na do hudobnej triedy, kde hrá na husle, nie je to len tom. Samotný hudobný nástroj je len prostriedok na dosiahnutie cieľa, ktorý si stanoví dieťa. Popritom sa ale deti učia socializovať. Vytvárajú si v triede priateľstvá. Učia sa ako postupnými krokmi dosiahnuť cieľ, ktorý si stanovili.

Vďaka pravidelnosti si vytvárajú pozitívny návyk a zmysel pre zodpovednosť. Ak koncertujú v škole alebo na rôznych predstaveniach po škole, učia sa prezentovať sa a vystupovať pred publikom.
A hlavne, ak chodia na krúžky dobrovoľne, robia to, čo ich baví a napĺňa radosťou. Nielen za možnosť, že môžu chodiť na nimi vybraný krúžok, ale hlavne aj za Váš čas, ktorý im venujete. Preto netreba byť sklamaný, ak sa dieťa nebude koníčku venovať celý život. Mnoho koníčkov bude len dočasných.

Nájsť si čas pre deti a vytvoriť si s nimi nezabudnuteľné zážitky, je pre ne veľké plus do budúcna. Spomienky, zážitky a emócie, ktoré s vami získajú na dovolenkách dočasné nebudú. Tie budú deti sprevádzať po celý život.

O tom, ako ukázať deťom reálne vzory a inšpirovať ich príbehom sa dočítate v pripravovanej knižke Nezábudka a Divozel 2, ku ktorej je aktuálne spustená kampaň na http://bit.ly/NezabudkaADivozel2

Mohlo by vás zaujímať