fbpx
Korona vírus zabíja najmä obéznych ľudí

Ste obézni? Korona vírus zabíja najmä ľudí s výraznou nadváhou!

Všetko išlo bokom. Bola tu len epidémia korony. Postupne sa vynárajú nové informácie. Na muške sú obézni ľudia. Podľa lekárov totiž existuje silná súvislosť medzi obezitou a úmrtnosťou na Koronu.

Mnohé obete Covid-19 mali choroby z obezity

Aj Svetová zdravotnícka organizácia WHO upozorňuje, že obezita patrí k najvýznamnejším rizikovým faktorom pre komplikovaný priebeh Covid-19.

Podobne aj nedávne skúsenosti z Talianska potvrdzujú, že dokonca viac ako 90 % úmrtí sa týkalo pacientov s pridruženými ochoreniami, ktoré úzko súvisia s obezitou – diabetes mellitus 2. typu, artériovú hypertenziu a nádorové ochorenia.

Veľmi zaujímavé sú aj údaje z Veľkej Británie, ktoré tiež poukazujú na to, že viac ako dve tretiny ľudí s kritickým priebehom koronavírusovej infekcie mali nadmernú hmotnosť.

Z uvedených zdrojov a informácií vyplýva, že veľké množstvo ľudí, ktorí sa kvôli KORONE ocitli v kritickom stave, mali viac než 60 rokov a nadmernú hmotnosť. Mladší ľudia, dobrá fyzička a tiež aj primeraná telesná hmotnosť znižujú šance na vážny priebeh choroby na minimálnu hranicu.

„Počas epidémie sa má každý človek chrániť v najvyššej možnej miere. Prísna disciplína vo všetkých oblastiach platí dvojnásobne pre ľudí s obezitou a diabetom. Najvyššia možná sociálna izolácia, dôsledné a správne nosenie ochranných rúšok, dôkladná hygiena a dezinfekcia rúk a predmetov – sú nevyhnutným opatrením pre všetkých ľudí s obezitou a cukrovkou, a to bez ohľadu na vek. Obézni jedinci a diabetici patria do zvýšene rizikovej skupiny ohrozenej kriticky vážnym priebehom infekcie Covid-19 aj pred dosiahnutím seniorského veku 65 rokov,“ upozorňoval vo svojich vyjadreniach docent Peter Minárik, viceprezident SOA.

Neprestávajte sa hýbať – ani teraz a ani potom…

Na zdravý pohyb a stravu, ktorá je vyvážená a obohatená o vitamíny a minerály sme upozorňovali v niekoľkých článkoch a rozhovoroch. Na problematiku upozorňovala aj výživová poradkyňa a lektorka zdravých návykov Nela Sullens.

Ak ste si teda mysleli, že rúška vás ochránia, tak tukové vankúše vás môžu zradiť. Máte svoju váhu v norme?

-red-