Informácie vždy boli, sú a budú predmetom strategického záujmu. Dajú sa správne použiť, ale aj zneužiť…

Konšpirácie hoaxy a pravda očami vedyPravda včera popravená a dnes zapredaná

Keď sledujete vyjadrenia akademikov o konšpiráciách a hoaxoch, nadobudnete pocit, že veľká časť nášho národa sú samí nevzdelanci a traumatizovaní ufňukanci. Lebo vraj práve takéto potvory sú náchylné uveriť kadejakým bludom a navyše ešte aj na nete kvília, že ako podradný druh sú na svojom žití obmedzovaní, zneužívaní a manipulovaní. Argumenty odborníkov sú, samozrejme, odborné, a podľa nich treba informácie preberať „vždy z odborných a overených zdrojov“ a potom správne vyhodnocovať

Asi by bolo na začiatok vhodné čo-to povedať o informáciách.

Informácie sú pre homo sapiens mentálnym podnetom v akejkoľvek podobe – zmyslovej, mimozmyslovej, vizuálnej, fonetickej, písomnej, slovnej… Tieto podnety následne človek hodí do svojej mozgovej strojovne a potom z ich niečo zostrojí. Už na začiatku sa môže stať, že keď dvaja vidia to isté, nevnímajú to isté, rozdielne to pomenujú a odlišne spracujú. Čím to asi bude? Jedinečným (často skresleným) vnímaním, postojmi a vlastným chápaním.

Vtipný príklad: Dvaja sa dívajú na 2 dcl pohár naplnený do polovice vodou. Jeden povie: „Ako dobre, mám ešte pol pohára vody,“ a druhý povie: „Škoda, už mám len pol pohára vody.“ Každý z nich to videl po svojom, teda subjektívne. (Samozrejme, že objektívne je v 2 dcl pohári 1 dcl vody.)

Tak teda, kde je tá pravda ukrytá, keď už nie je ani vo vode?

Bude vo viere alebo len vo vede? A vôbec, je tu niekto, kto to garantuje? Buďte bez obáv, vždy sa niekto nájde, aj keď je boh dlhodobo na dovolenke.

  • Písal sa 6. júl roku Pána 1415, v tento deň za kritiku cirkvi a samotného pápeža ako „kacír“ zhorel na hranici majster Ján Hus.
  • Písal sa 17. február roku Pána 1600, v tento deň zahorel za svoju pravdu všestranný učenec Giordano Bruno.
  • Písal sa 22. jún roku Pána 1633, v tento deň, po takmer trojmesačnom súdnom procese, musel Galileo Galilei pred inkvizíciou poprieť svoje učenie a odísť do väzenia, ktoré sa zmenilo nakoniec na domáce. (Odborne povedané, bol v domácej karanténe, aby informačne neinfikoval ostatných.)

Títo traja múdri, ale nehanební kacíri, svojimi objavmi a postojmi narušili vtedajšie dogmy a zároveň ohrozili moc cirkvi, ktorá im za to pekelne podkúrila. Jedno však veľmi podcenila, idey totiž nemožno spáliť, vždy sa budú šíriť a nájdu svojich nasledovateľov. Ale…

Konšpirácie hoaxy a pravda očami vedy

…stredovek neskončil, stredovek trvá…

Urobme taký malý myšlienkový hókus-pókus. Prenesme týchto učencov do našej reality. Boli by opäť všestranne vzdelaní, vizionári a rebeli. Čo by sa asi stalo? Určite ste si všimli, že aj v dnešnej dobe máme inkvizíciu alebo tzv. Ligu výnimočných a neomylných, a tak by títo naši traja hrdinovia skončili bez milosti v ich nemilosti, rovno na mediálnom pranieri. Boli by s veľkou pravdepodobnosťou verejne urážaní, zosmiešňovaní a obvinení, že šíria konšpiračné teórie a hoaxy.

Upaľovanie už dnes nie je v móde, a tak by pravdepodobne boli „len“ odborne a pracovne znemožnení a skončili by s „diablovým znamením“ na čele a na čiernej listine, ako verejní nepriatelia.

Možno by dostali aj bludným balvanom po gebuli, aby zistili, kde je sever, keď už dávno zablúdili a zišli z jedinej správnej cesty. V záujme ochrany celého ľudstva by im boli odstraňované videá z YouTube a statusy z FB. (Samozrejme, nie všetko, čo sa blysne internetom, je geniálnym zlatom, mnohé je len informačným blatom.)

Každý vedec, oddaný celou svojou dušou výskumu, vie, že proces poznávania nikdy nekončí a na ceste za objavmi sú časté prekážky, odbočky aj slepé uličky.

V minulosti mnohí pri skúmaní zaplatili za svoje omyly majetkom, chorobou alebo smrťou. V minulosti mnohí vedci zapredali svoju dušu za možnosť experimentovať v dobrom laboratóriu alebo zo strachu o svoj život sa radšej podieľali na vývoji nervovo-paralytických plynov alebo atómovej bomby. Prečo by to malo byť dnes inak? Ľudská podstata sa v čase veľmi nemení. Brilantný vedecký intelekt ešte nemusí byť zajedno s etikou, empatiou, svedomím a hlbokým poznaním života.

V súčasnosti si tiež mnohé odborné vyjadrenia protirečia.

Jeden deň čítate v odbornom časopise, aká je káva škodlivá a potom… dajte si 3x denne ristretto, aby ste nestretli pána Parkinsona. Včera platilo, že červené víno je predsa alkohol a basta a dnes… dajte si k večeri 1 deci, veď má v sebe samé zdravé veci, napríklad taký kvercetín. Vedecké spory ohľadne jadrovej energetiky, etiky genetiky, ľudského vedomia a mysle sú stále aktuálne. No, ako vidno, záver o pravde je vecou uhla pohľadu, komplexného pochopenia alebo „správnej interpretácie“.

Tak a dostali sme sa do najzávažnejšieho bodu našej úvahy: Informácie vždy boli, sú a budú predmetom strategického záujmu. Dajú sa správne použiť, ale aj zneužiť. Preto má každý štát svoju informačnú službu. Kto má správne informácie včas – má „absolútnu pravdu“ a s ňou aj víťazstvo na dosah.

Pre ohýbanie pravdy sedeli a aj teraz sedia za mrežami politici, právnici, sudcovia, podnikatelia, zarovno s vrahmi, zlodejmi a mafiou. Keby bolo všetko s informáciami a pravdou kóšer na tomto svete guľatom, nebol by problém so Snowdenom, alebo to je o inom?

Resumé

K téme pravdy sa vyjadrovali filozofi celé stáročia.

Aristoteles si myslel, že je to zhoda poznania s predmetom poznávania.

Do čierneho trafil český filozof Patočka: „Pravda je celoživotná skúmavá sebakontrolujúca, sebazjednocujúca myšlienkovo-životná prax,“

… a bum bác! A tu nejaký Pajác Všetkovedel, s diplomom z nejakej Tramtárie, deklaruje, že jeho pravda je absolútna? Absolútna je len dogma, ale tým sa stáva skostnateným dogmatikom a nie vedeckým pracovníkom.

Pre výskumníka života je jedno, akú oblasť skúma, informácie samé osebe nie sú dobré ani zlé. Dôležité sú zámery a široké súvislosti príčin a následkov, a preto pozorujte, uvažujte a skúmajte javy z každej strany, a to bez bázne a hany.

Zdraví Vás Lenka Sapárová
...a keby niečo, tak klikajte: www.atelierresume.eu

Korektúra: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorkaMáte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

Mohlo by vás zaujímať