Mnoho ľudí dnes trápi otázka, čo bude potom. Čo tak oprášiť nápady zo šuplíka?

Konkurenčná výhoda na získanie lepšej práceMnoho ľudí dnes trápi otázka, čo bude potom.

Je prirodzené, že riešia finančné zabezpečenie seba či rodiny a pracovnú perspektívu. Táto doba nám ukazuje, že plánovať sa veľmi nedá, ale môžeme sa sústrediť len na to, čo je tu a teraz (prítomný okamih) a  na to, aby sme boli čo najlepšie pripravení  na zmenu, ktorá prichádza.

Lamentovanie, strach zo straty práce, či hnev nepomôžu nájsť riešenie. Najdôležitejšie však čo máme, sme my sami! Ste ten najlepší zdroj, ktorí máte na zvládnutie čohokoľvek. Preto je dôležité dobre sa zamyslieť a prepátrať čo všetko dokážem, viem, naučil som sa, získal som skúsenosť… To posledné vnímam ako najväčšiu devízu pre pracovný trh, keďže sa nedá ničím iným získať, len vekom. Tu platí: čím starší je človek, tým  viac dokáže ponúknuť.

Čo tak oprášiť nápady zo šuplíka?

Taktiež je vhodný čas oprášiť nápady zo „šuplíka“, napojiť sa na svoje sny a túžby. Je to konkurenčná výhoda na získanie lepšej práce. Z mojej skúsenosti vidím, že najúspešnejší boli len tí, ktorí svoju prácu mali radi, prinášala im radosť, zmysel a toto nastavenie im pomáhalo prekonať akékoľvek prekážky.

Takže skúste si teraz položiť otázky, čo rád robím vo svojom voľnom čase, čo ma baví, ktoré aktivity ma napĺňajú alebo čo ma bavilo v minulosti?

Ponúkam vám, aby ste si spravili rande sami so sebou, taký vlastný brainstorming.

Na začiatku požiadajte svojho „vnútorného kritika“, aby vám dal priestor a chvíľu sa nezapájal. Vnútorný kritik nás spochybňuje a hovorí nám, ako sa to nedá, nefunguje to, nedokážem to… Porovnáva vás s inými, hovorí a presviedča vás že iní sú lepší. Ak mu dáte na začiatku priestor, energiu vám zoberie a nikam sa nepohnete.

Druhý krok je , aby ste si zobrali čistý papier a začali písať čo všetko dokážete, aké sú vaše silné stránky, v čom už máte skúsenosť, poznatky, zručnosti. My Slováci oproti iným národom sme oveľa viac k sebe kritickí a nedokážeme sa oceniť, veriť si. Preto je toto cvičenie  pre mnohých náročné.

Prizvite svojich priateľov, členov rodiny, aby vám pomohli a povedali vám  čo si na vás cenia, v čom vnímajú že ste šikovní, či výnimoční alebo si na vás vážia. Je dôležité , aby ste si ich zapísali aspoň 20. Samozrejme čím viac, tým lepšie. Nerozmýšľajte nad tým čo neviete a nad svojimi limitmi, ale nad tým čo viete a čo dokážete.

Tretí krok je zahľadieť sa na zoznam a začať si rozpisovať, čo vám každá jedna schopnosť umožňuje robiť niečo nové, ale pridávať k tomu čo už robíte. Zároveň k tomuto zoznamu pridajte svoje nápady zo šuplíka, čo ste chceli robiť kedysi, či nad čím uvažujete, a zoznam činností a aktivít ktoré vám prinášajú pohodu a radosť.

Štvrtý krok znamená uvoľniť svoju fantáziu a premyslieť si, čo všetko by ste mohli robiť a kde by ste mohli nájsť pracovné uplatnenie. Tí odvážnejší, sa môžu zamyslieť, v čom by som mohol podnikať buď sám alebo sa k niekomu pridať. Čím viac objavíte, tým viac sa budete cítiť slobodnejší.

Piaty krok teraz môžete prizvať vášho kritika, aby reálne zmapoval možné riziká. Teraz vám dokáže pomôcť. Pozor, aby ste mu však nedali príliš veľký priestor  a „nevyhodil vaše nápady na smetisko“.

Čaká nás zložitý trh práce a tu platí príslovie, že „Úspech patrí pripraveným“.

Využite preto toto obdobie na prípravu a rozvinutie svojich nápadov, prepátranie možností a keď objavíte ČO by som mohol robiť, prejdite k tomu že AKO. Možno tento čas využijete na vzdelávanie sa alebo prípravu svojho nového podnikania, webu, projektu, produktu, služby a pod. Môže to byť skutočná konkurenčná výhoda na získanie lepšej práce.

Inšpirujte sa ľuďmi a firmami, ktorí boli úspešní vďaka svojim pozitívnym postojom, nasadeniu a schopnostiam. Nemusíte všetko sami vymyslieť. Stačí nápady  rozvinúť vo svojich podmienkach.

Čím viac možností pre seba objavíte, tým vás vonkajšie okolnosti budú menej stresovať a ubíjať. Budete menej závislí od rozhodnutia druhých napr. zamestnávateľov a máte šancu robiť prácu, ktorú budete mať radi a prinesie vám radosť a pohodu.  Verím, že súčasná situácia môže byť začiatkom šťastnejšej prítomnosti aj budúcnosti pre nás všetkých.

Dagmar Sliacka

Mohlo by vás zaujímať