Kde sú tí vedomí muži? Túto otázku som dostal nespočetne veľakrát. Píše Braňo Rybička

Kde sú tí vedomí muži?

Túto otázku som dostal nespočetne veľakrát. Pýtali sa ma na ňu ženy, ktoré hľadali muža, ktorý bude vyhovovať jej predstave. V každom jednom mužovi a každej jednej žene je vedomie, ktoré nás spája. Jednoduchá podstata, ktorá z nás robí jedinečných. V tej podstate sme sami sebou. Pokiaľ tú podstatu cítime a z nej aj žijeme, tak sme tými „vedomými mužmi a ženami“.

Hľadať niečo alebo niekoho podľa toho, čo vidím vonku je príliš vyčerpávajúce a nátlakové.

Očakávame od ľudí, že splnia naše očakávania a domnienky podľa toho, ako si to naše ego predstavuje. Ak sa to nedeje a nenapĺňa daná osoba naše očakávania nastáva nesúlad, boj a oddelenie.

Týmto článkom chcem poukázať pre všetky ženy a mužov, ktorí hľadajú alebo už majú svojich partnerov a partnerky, že nie je správne živiť predstavou akejkoľvek ilúziu, ktoré vyprodukuje naše ego z postojov posudzovania, porovnávania, ponižovania, či povyšovania. Ak to robíte, prináša to utrpenie a oddelenie od vlastnej podstaty.

 • Je dobré učiť sa od tých, ktorí vedia a vidia.
 • Je dobré zdieľať vlastné skúsenosti s celkom.
 • Je dobré vnímať a cítiť to kto som a kde sa cítim v súlade so sebou.
 • Je dobré hovoriť pravdu a prestať vyhovovať druhým za každých okolností.
 • Je dobré vážiť si seba samú/samého taký aký sme.
 • Je dobré vážiť si druhých takých akí sú.

Vedomý muž je:

celistvý, chápavý, oddaný, láskavý, pravdivý, podporný, priamy, prítomný, úctivý, božský. Ak takého muža hľadáte. Nachádzate v sebe tieto vlastnosti a cnosti? Alebo len očakávate, že vám bude spĺňať všetko čo máte na očiach? Je to zrkadlo pravdy života. Nemôžeme dostať to, čo v sebe nemáme. Je to zákon príťažlivosti. To je skutočnosť.

Vedomá žena je:

celistvá, láskavá,  citlivá, silná, vášnivá, radostná, spontánna,  božská. Ak hľadáte takúto ženu pozrite sa na seba muži. Čí viete vypočuť ženu, keď to najviac potrebuje. Či dokážete pri nej plne vedome stáť, aj keď sa to už nedá vydržať, lebo jej cyklické emócie sú na nevydržanie.

Vzťah je o dvoch, vždy bol aj bude. Je to ľahkosťou a prijatím všetkého také aké je, bez odporu len s čistou láskou. Môže to byť aj cesta katarziami, hádkami, obranami ega, výčitkami a obmedzovaním.

 • Vždy je tu možnosť výberu z ktorej úrovne nášho vedomia budeme tvoriť vzťah.
 • Vždy je tu možnosť vstúpiť do sily nášho ducha a duše a prijať veci, také aké sú.
 • Vždy je tu možnosť povedať nie, tam kde už moje hranice končia a nájsť tým sebelásku a sebaúctu.
 • Vždy je možnosť povedať ďakujem, za to že sme spolu a pomáhame si.
 • Vždy je tu možnosť len byť a užívať si život.

Myslím si, že veľa mužov nepotrebuje rozprávať o tom či sú vedomí alebo nevedomí.

Jednoducho žijú svoje životy pre svoje rodiny, prácu, poslanie, partnerky. Robia veci od srdca a skutočne dosahujú a žijú tú pravú podstatu, ktorú ostatní tak úpenlivo hľadajú a pracujú na nej. A tak je to správne sme tu aj preto, aby sme sa učili a zdieľali svoje talenty a danosti. Sme tu aj preto, aby sme sa učili zušľachťovať božské cnosti a byť v súlade so sebou a životom samotným.

V cykle vedomého muža, ktorý sprevádzam, učím mužov ako byť celistvým.  Čo to znamená? Znamená to vnímať v sebe mužskú aj ženskú polaritu. Vnímať pravdu a byť pravdivým, mať úctu k sebe a všetkým. Prijať neprijateľné a poučiť sa z lekcií života, ktoré sme si vybrali. Byť plne zodpovedným za všetko čo v živote robia, myslia a činia…

Po každom stretnutí sa muži menia a posúvajú ďalej. No je to vždy na nich, či sa rozhodnú vystúpiť z komfortných zón. Je to na nich, ako zodpovedne budú konať ďalej.

Ja dávam len to, čo mám v sebe a to je pravdivosť, slobodu a dôveru, že každá bytosť na tomto svete môže byť plne vedomá toho, kto je a prečo tu je.

Byť vedomý chápte, ako synonymum pre pravdivý, celistvý, slobodný, sám sebou…

Nehľadajte prosím za tým dokonalosť ani perfekcionalizmus. Pozerajte na to slovo, ako na slovo obyčajný.  Veď predsa všetci sme si rovnocenní, každý jeden človek, každá jedna bytosť tu má svoje miesto a účel, inač by nemohla existovať.

Žiť svoj život v šťastí a slobode. Žiť tak, ako si to naše krásne duše vybrali.

Pozývam vás…

Mužský kruh na tému: Sila zodpovednosti na Festivale Poznania 22.7.2023. Lístky priamo tu: https://vedomyzivot.sk/festival-poznania/

Ak sa chcete prihlásiť na cyklus Cesty Vedomého Muža: https://vedomaskola.sk/udalost/cesta-vedomeho-muza-skutocne-oslobodenie-50230811/

Branislav Rybička

Mohlo by vás zaujímať