fbpx

Zuzana Ballaschová: Sú opatrenia v cestovaní ochranou verejného zdravia alebo šikana nezaočkovaných?

Karanténa po príchode z dovolenky 2021Cestovanie patrí najmä k letu. Aktuálna situácia sa mení zo dňa na deň a ľudia sa čoraz viac strácajú v nariadeniach.

Ako cestovať bezpečne a zároveň dodržať všetky opatrenia? Budú mať opatrenia vplyv na tržby pre podnikateľov v oblasti cestovného ruchu na Slovensku? Aj na to som sa pýtala Zuzany Ballaschovej, predsedníčky Slovenského fóra cestovného ruchu.

Zuzana, ako vy vo Fóre cestovného ruchu vnímate rozhodnutie vlády obmedziť cestovanie, teda umožniť návrat bez pobytu v karanténe viac-menej len zaočkovaným občanom?

Opatrenie je absurdné, v aktuálnej pokojnej epidemiologickej situácii neopodstatnené, prichádza na začiatku sezóny, kedy klienti majú zakúpené dovolenky. Pýtame sa, načo dovolenkový semafor? Načo Covid pas, ktorý mal predsa garantovať rovnosť možností v cestovaní všetkých obyvateľov bez ohľadu na ich očkovací status? Vláda si svojvoľne zavádza pravidlá, ktoré nekorešpondujú ani s jedným z dlho avizovaných opatrení, platných pre celú EÚ, s ktorým občania a cestovné kancelárie počítali pri plánovaní letnej dovolenky.

Do väčšiny štátov EÚ sa dá aktuálne cestovať vzhľadom k tomu, že sa nachádzame spoločne v zelenej zóne veľmi jednoducho – bez dokladovania čohokoľvek (bez rozdielu v očkovacom statuse cestovateľov), alebo stačí len antigénový test.

Je skutočné absurdné, že všetky štáty majú omnoho prijateľnejšie podmienky a menšie prekážky pre príchod slovenských turistov do ich krajiny, ako Slovensko na návrat vlastných obyvateľov do svojej vlasti.

Nedá sa hovoriť o ochrane verejného zdravia, len o šikane nezaočkovaných.

Napokon sa pýtame – nie je to náhodou práve naopak? Ohrozenie verejného zdravia nekontrolovaným príjazdom zaočkovaných osôb z tzv. „čiernych krajín“?

Toto je však parketa pre právnikov a pre Ústavný súd SR.

Ako ovplyvní cestovný ruch, cestovné kancelárie nové nariadenie?

Cestovný ruch je v skutočne zlej kondícii po roku a pol s limitovanými príjmami.

Ak hovoríme o cestovných kanceláriách, sú zaťažené vouchermi, záväzkami voči klientom, ktoré budú musieť zrealizovať vo forme dovolenky, alebo vrátiť klientom peniaze do 15. septembra 2021.

Po ohlásení nových pravidiel cestovné kancelárie avizujú storná a zníženie záujmu o cestovanie. Pýtam sa, aký má zmysel znemožňovať cestovným kanceláriám a subjektom pôsobiacom v cestovnom ruchu činnosť a na druhej strane míňať peniaze na drahú kompenzáciu ich nákladov? A kto pokryje ich reálne straty? Je to vyhadzovanie peňazí von oknom.

Štáty, ktorým záleží na príjmoch z cestovného ruchu, v letnej sezóne robia maximum, aby ho podporili a pri prijímaní opatrení stavajú na váhu bezpečnosť krajiny a jej ekonomické záujmy.

V kroku našej vlády vnímame absenciu nielen takejto vyváženosti, ale aj akúkoľvek opodstatnenosť a logiku.

Je oprávnené domnievať sa, že cestovné kancelárie sa obrátia na právnikov z titulu strát spôsobených opatreniami, ktoré sú vzhľadom k aktuálnym opatreniam v iných európskych krajinách neprimerané.

Do 9. 8. 2021 platí presne čo? Ak sa vraciam zo zelenej krajiny a nie som zaočkovaná, musím do karantény? Alebo stačí test, ktorý si dám urobiť v danej destinácii pred odchodom?

Aktuálne je povinnosť pre všetkých, ktorí prichádzajú zo zahraničia nahlásiť sa do e-hranica registra pri prechode hraníc. Nezaočkovaní občania sú povinní absolvovať 14-dennú karanténu, ktorá sa nedá obísť testom urobeným pred hranicou. Najskôr na piaty deň je možné urobiť si PCR test (platený) a „vykúpiť sa“ z karantény.

Tu chcem poznamenať, že v právnych predpisoch SR a ich výkladoch sa pod nútenou izoláciou (karanténou) rozumie nariadenie, ktoré je možné nariadiť „osobe chorej alebo dôvodne podozrivej z ochorenia na prenosnú osobu.“

Hovorí sa teda o jednotlivcovi a je sporné jej plošné aplikovanie, navyše aplikované pri príchode z krajín s rovnakou epidemiologickou situáciou.

Bizarností vo vyhláške, platnej od 9. júla, je viac a bude na generálnej prokuratúre, aby posúdila ich zákonnosť. Podnety sú podané.

Ako reagujú na vyhlášku ľudia, ktorí mali v pláne cestovať do zahraničia, prípadne už mali aj zakúpené dovolenky, ale nie sú zaočkovaní?

Mnohé rodiny musia rušiť dovolenky, lebo nemajú možnosť zostať v nútenej karanténe pri návrate na Slovensko a platiť si následne drahé testy, aby sa vykúpili z karantény.

Najcitlivejšia bude práve skupina osôb s limitovanými príjmami a možnosťami čerpania dovolenky. Je pravdepodobné, že ľudia prídu o peniaze, ktoré uložili do rezervácií dovoleniek, ak sa rozhodnú z tohto titulu necestovať. Zahraničných poskytovateľov služieb naše podmienky po príchode nezaujímajú, obzvlášť, ak sú tieto krajiny v „zelenej“ zóne.

Pritom skutočne z pohľadu epidemiologickej situácie neexistuje dôvod, aby sa občania voľne nepohybovali medzi krajinami, ktoré sú rovnako bezpečné, zvlášť ak ide o Schengen.

Zdôrazňujeme, že očkovanie je dobrovoľné a nie je možné ho vynucovať takýmito opatreniami. Dôrazne upozorňujeme aj na fakt, že vyhláška ignoruje a diskriminuje osoby, ktoré prekonali Covid a majú vytvorené protilátky.

V ČR najvyšší správny súd 14. 4. 2021 konštatoval nezákonnosť mimoriadneho opatrenia Ministerstva zdravotníctva ČR, ktorým diskriminuje ľudí s protilátkami (rozsudkom 6 Ao 21/2021 z 30. 6. 2021 ). Ak by išlo o skutočnú ochranu zdravia obyvateľov a nie len o politické nátlakové rozhodnutie, s cieľom naháňať ľudí do očkovacích boxov – nemal by byť práve tento faktor rozhodujúci? Nie očkovanie, ale vytvorené protilátky?

(Mimochodom, čo tak navrhnúť vykonať takýto test – verejne, všetkým našim politikom, každému jednému, ktorý nerešpektuje dobrovoľnosť v experimentálnom očkovaní a tých, čo neprejdú uspokojivo testom na protilátky verejne zaočkovať „random“ vakcínou?)

Pri prijímaní Covid pasu (naše výhrady proti jeho zavedeniu sme už publikovali v článku TU) bolo deklarované, že práve týmto dokumentom sa zabezpečí rovnosť všetkých osôb z pohľadu možností cestovania očkovaných, tých, čo prekonali a tých, čo sa rozhodli sa nezaočkovať, alebo sa nemôžu očkovať. Zdôrazňovalo sa, že testy majú byť poskytované zadarmo. Tak to funguje napríklad aj v Českej republike.

Preto požadujeme, aby osoby, pokiaľ sú opodstatnene povinné vykonať si test, musia ho mať dostupný obratom a hlavne bezplatne.

Aké škody môžu spôsobiť slovenskému cestovnému ruchu predmetné obmedzenia?

Čo sa týka slovenských cestovných kancelárií, dávame výzvu, aby vyčíslili straty v dôsledku prijatia uvedených opatrení.

Ak hovoríme o stratách zo zahraničnej klientely v našich ubytovacích a stravovacích zariadeniach a službách prepojených s cestovným ruchom, treba si uvedomiť, že zahraniční turisti tvoria takmer 40 % z celkového počtu prenocovaní na SK. Trúfam si odhadnúť, že vzhľadom na celkové percentá úplnej zaočkovanosti v jednotlivých krajinách a vekovému zloženiu tejto skupiny, sa zredukuje celkový počet návštevníkov z cudziny po zavedení opatrenia oproti potenciálu bez opatrení o cca 80-85 %.

To slovenskí turisti nenahradia. Je tu jednak zotrvačnosť v spôsobe dovolenkovania, jednak rozdielna platobná schopnosť a záujem o prenocovania v hoteloch.

Podľa vyjadrenia riaditeľa CK Atis, p. Krča, jeden z najväčších českých tour operátorov ruší zájazdy na Slovensko v hodnote cca 3 mil. českých korún a presmeruje ich do iných krajín so stabilnejšími podmienkami.

V Česku, z ktorého prichádza na Slovensko najviac turistov, je zaočkovaných obidvoma dávkami necelých 35 % obyvateľov, z toho 1/3 má viac ako 75 rokov.

K súčasnej situácii sa vyjadril aj výkonný viceprezident České unie cestovního ruchu Jaromír Polášek.

Zpřísňující se opatření má, bohužel, negativní vliv na motivaci lidí cestovat. Velký problém opatření způsobilo u klientů, kteří mají své dovolené a poznávací zájezdy zakoupené. V řadě případů tak nemohou vycestovat a přitom čeští i slovenští poskytovatelé služeb jsou připraveni jim služby poskytnout. Splnit podmínky očkování není pro ně v tak krátké době možné.

Samozřejmě, jakákoliv forma karantény má vliv na chuť cestovat a z tohoto důvodu očekáváme výrazné snížení zájmu o dovolenou na Slovensku. Hraniční kontroly tuto situaci, bohužel, jen zhorší.

Naši partneri tiež avizovali z rovnakého dôvodu storná zahraničných výletných lodí, ktoré prichádzajú do Bratislavy.

Naša obava, že uvedené skutočnosti odradia od cestovania na Slovensko významnú časť potenciálnych klientov, je teda opodstatnená. Sektor Horeca a príjmy Slovenska z cestovného ruchu prijaté opatrenie výrazne poznačí.

Slovenské fórum cestovného ruchu, ktoré združuje cca 150 subjektov v cestovom ruchu, vyzýva vládu SR na okamžité zrušenie diskriminačných opatrení na základe očkovacieho statusu pri vstupe občanov SR a občanov iných štátov na územie Slovenska. Tieto nielen vážnym negatívnym spôsobom poznamenajú cestovný ruch, ale aj poškodzujú reputáciu Slovenska, aj ako dôveryhodnej dovolenkovej destinácie krajiny, ktorá funguje na demokratických princípoch, rešpektuje ústavu, deklaráciu ľudských práv a medzinárodné zmluvy a dohody.

Odporúčanie Rady EÚ 2020/1475 hovorí:

Bod 1: „Akékoľvek obmedzenia voľného pohybu osôb v Únii, zavedené s cieľom obmedziť šírenie ochorenia COVID-19, by mali vychádzať z konkrétnych a obmedzených dôvodov verejného záujmu, a to z ochrany verejného zdravia. Takéto obmedzenia sa musia uplatňovať v súlade so všeobecnými zásadami práva Únie, najmä so zásadou proporcionality a nediskriminácie.

Rezolúcia 2361/2021 Rady Európy hovorí:

Bod č. 7.3.1: Zabezpečiť, aby boli občania informovaní, že očkovanie nie je povinné a že nikto nie je pod politickým, sociálnym alebo iným tlakom na očkovanie, ak si to neželá;

Bod č. 7.3.2: Zabezpečiť, aby nikto nebol diskriminovaný za to, že nebol očkovaný kvôli možným zdravotným rizikám alebo nechcel byť očkovaný.

Čo viac, takéto chaotické a diskriminačné opatrenia vedú k strate dôvery občanov Slovenska vo vládu a v opodstatnenosť prijímaných opatrení, ako aj k ochote občanov spolupracovať.

Rozhovor pripravila: Martina Valachová

Korektúra: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorkaMáte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

Mohlo by vás zaujímať