Jedna matka vychová aj 10 detí. Ale 10 detí sa často nevie postarať o jednu mamu…

Ako si odložiť na slušný dôchodok? Najväčšie riziko našej generácie…

Môj dobrý známy uverejnil krátku úvahu o tom, ako si odložiť na slušný dôchodok. Veľmi zaujímavé zamyslenie, pretože všetci vidíme, že vek odchodu do dôchodku sa zvyšuje a ľudí, ktorí pracujú na staršiu generáciu či inak sociálne odkázaných je stále menej. Naopak, pribúdajú dôchodcovia a vek sa predlžuje. Začítajte sa spolu so mnou…

Mnohodetné rodiny sú minulosťou…

„Po 2. svetovej vojne bol trend mať mnohodetné rodiny. Ženy boli dlho doma. Výchova detí síce bola zohľadnená v skoršom odchode do dôchodku, ale nebola nijakým spôsobom ocenená.

Moja babka po výchove šiestich detí musela ešte niekoľko rokov upratovať tesne pred dôchodkom, aby sa kvalifikovala na dôchodok. Moji rodičia museli finančne pomáhať svojim rodičom.

Pred 40 rokmi neexistovali žiadne kapitalizačné piliere či prístup na finančné trhy. Dokonca bolo limitované osobné vlastníctvo nehnuteľností.

Môj otec mi často pripomínal, prečo je dôležité, čo najlepšie sa zabezpečiť na dôchodok. Byť finančne odkázaní na vlastné deti je stresujúce a traumatizujúce.

Dnes máme deti (stávame sa rodičmi) vo vyššom veku, čo znamená, že náš odchod do dôchodku bude kolidovať s najvyššími výdavkami na naše deti, ako je vysokoškolské vzdelanie a prípadné veno na svadbu.

𝚂𝚖𝚎 𝚟 𝚘𝚋𝚛𝚘𝚟𝚜𝚔𝚘𝚖 𝚛𝚒𝚣𝚒𝚔𝚞, že minieme kompletne naše úspory na podporu detí na začiatku ich života, a obidve strany ostanú bez úspor. Ako rodič ste na tom podstatne horšie. Nemáte už čas zarobiť, prípadne investovať väčší objem peňazí.

Nezabúdajte, že v plnom zdraví žijeme do 57 rokov, čo je najmenej v EÚ.“

Koniec citácie z príspevku Oldřicha Kovářa

Radi by ste sa zorientovali?

Ak uvažujete nad tým, že by ste radi investovali, prípadne sa zorientovali v druhom a treťom pilieri, ozvite sa. Aktuálne som začala spolupracovať so spoločnoťou, ktorá sa snaží učiť a vzdelávať v tejto oblasti. Sú za ňou odborníci, ktorí sa vyznajú v investíciách v oblasti zlata, striebra, ale aj akcií či bitcoinu…

Ruku na srdce. Mnohí ľudia by investovali radi, ale nemajú vedomosti. Prípadne už niekoľkokrát „naleteli“ rôznym firmám. Bez vedomostí si ťažko skontrolujete akúkoľvek ponuku na investovanie.

Ak chcete získať viac informácií, vyplňte formulár a ja vás prepojím s ľuďmi, ktorých cieľom je pozdvihnúť finančnú gramotnosť Slovákov.

Záujem nie je limitovaný vekom a ani vzdelaním…


Pripravila: Martina Valachová

(som súčasťou uvedenej komunity vzdelávania…)

 

Mohlo by vás zaujímať