Jan Hnízdil: Vládnu nám psychopati. Spoločnosť je nastavená na model sebazničenia. Devastujeme planétu

Vládnu nám psychopati. Spoločnosť je nastavená na model sebazničenia. Devastujeme planétu

Na kanáli Inovácia republiky bol publikovaný nový rozhovor s Janom Hnízdilom, ktorý je jeho vhľadom do tém strachu, manipulácie, psychopatov v politike, ale aj ekológii. Prinášame zopár zaujímavých momentov z rozhovoru v textovej podobe a na konci textu nájdete link na celý rozhovor.

Téma strachu…

Vo chvíli, keď „došli mutácie“ sa našli témy, ako udržiavať ľudí v strachu ďalej. Ľudia riadení strachom sú manipulovateľní. Vojna. Rusko. Nedostatok energií. Nedostatok jedla. Mediálna manipulácia pokračuje. To, čo sa odohráva, je odrazom stavu našej spoločnosti a odrazom jednotlivca. To čo sa deje je aj odmietanie ľudí počuť, že je tu nejaký problém. Znečistené prostredie, migrácia, nedostatok potravín. Toto politici nevedia riešiť, lebo by to znamenalo obrovskú zmenu myslenia každého jednotlivca. Takže politici sľubujú, že bude lepšie. A ľudia to chcú počuť. Chcú uistenie, že bude lepšie. To, čo je podstatné stratila sa téma, čo majú ľudia pre zmenu robiť aktívne.

Téma psychopatov

Vládnu nám psychopati. Je ťažké ich rozoznať. Nemôžete čakať, že ich odhalí detektor lži. Normálnemu človeku, keď klame sa rozbúcha srdce, spotí sa. Psychopatovi nie. A psychopat sa nikdy neospravedlní. Nepovie, že sa mýlil.

Téma ekológie

Pre mňa je problémom všetkých problémov ekológia. V podstate ide o devastáciu životného prostredia, čo je informácia o tom, že civilizácia nemôže ďalej takto fungovať, nemôže viac vyrábať, nemôže viac spotrebovávať, nemôže viac konzumovať, jednoducho nemôže. Planéta tieto požiadavky nespĺňa.

Úplne ničíme planétu a z toho pramenia všetky ostatné krízy – migrácia, hospodárstvo. Myslím si, že základom je ekologické správanie. Lenže spoločnosť je nastavená na tento model konzumu a sebazničenia tak, že v momente, keď niekto začne ľuďom hovoriť niečo iné, príde nejaký politik a povie: Takto to už nefunguje. Takto už nemôžeš žiť. Nemôžete.

Musíme jednoducho zmeniť spôsob, akým sa správame k životnému prostrediu, k našim susedom, či už sú to Rusi alebo Nemci, ale aj k sebe samým, opisuje Jan Hnízdil svoj pohľad na absolútne priority dnešnej spoločnosti.

Téma zmeny

Zmena je nevyhnutná. Celá vec je civilizačnou chorobou. A môžu nastať dve možnosti, iné nevidím. Buď bude zmena vedomá a pokojná, že si ľudia uvedomia situáciu a začnú meniť svoje správanie a apelovať na politikov svojím správaním. Druhou možnosťou je, že zmena bude nevedomá, spontánna a násilná. Žiaľ, myslím si, že mediálny tlak smeruje skôr k násilnému riešeniu, myslí si Jan Hnízdil.

Celý rozhovor je tu:

Mohlo by vás zaujímať