Ivana Molnárová: O našej slobode

Ivana Molnárová: O našej slobode

Zákaz predaja, zákaz interrupcií, potláčanie práv žien. Vždy sa sama seba pýtam, čo nám to chce povedať, ako to s nami ako s občanmi rezonuje, prečo ako národ potrebujeme tuto lekciu.

Ako sa pri tom, cítime? Sme k tomu ľahostajní, lebo sa nás to netýka, sme nahnevaní?

O slobode som písala viackrát. Sloboda je prevzatie zodpovednosti za svoj život. Ak sa zodpovednosti vyhýbame, budeme musieť akceptovať skutočnosť, že sa budeme neustále cítiť ako obeť. Zvolili sme si slobodne, mali sme právo slobodne sa rozhodovať. Prečo máme teda potrebu cítiť sa ako obeť?

Možno Slovensko potrebuje túto náročnú lekciu, aby sme si začali slobodu vážiť a nebrať všetko ako samozrejmosť.

Vystúpili z pozície obeti a neustáleho hľadania vinníka. Sloboda znamená prevziať zodpovednosť za každý náš čin, za každý jeden náš nádych či výdych, za všetko, čím sme aj čím nie sme. Za všetko, čo sa rozhodneme urobiť či neurobiť.

V skutočnosti máme strach zo slobody, hoci o nej radi hovoríme. Ruku na srdce. Kto si želá skutočnú slobodu? Veď je nám tak dobre v našej komfortnej zóne. Sme pripravení byť hľadajúcim a skúmajúcim tvorcom svojho života? Veľmi málo ľudí chce ísť na cestu poznania či do ticha srdca a prevziať zodpovednosť za seba.

Sloboda je príležitosť ako definovať seba, pravú a autentickú bytosť.

Tak poďme prevziať zodpovednosť a definujme kto sme. Vždy máme možnosť voľby, v každej situácii sa máme možnosť slobodne rozhodnúť, čomu a komu dáme pozornosť a energiu. Vystúpme z obete. Zmeníš seba, zmeníš svet.

Ivana Molnárová

Autorka je výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia

Mohlo by vás zaujímať…

Život sa dá zmeniť po 40-ke

Mohlo by vás zaujímať