fbpx

Potrebujete inovatívnu biologickú liečbu? Všade to ide, len na Slovensku nie. NIE SÚ peniaze!…


Lieky na liečenie rakoviny pľúcInovatívna liečba na Slovensku nie je samozrejmosť

Každoročne sa u nás vyskytne približne 3 tisíc nových prípadov rakoviny pľúc. Ide väčšinou o mužov vo veku 55+ a keďže sú dlhodobo známe naše problémy s demografickým starnutím populácie, je predpoklad, že táto štatistika sa bude iba zhoršovať. Na rakovinu pľúc ročne zomiera viac ako 2 tisíc Slovákov. To predstavuje jednu z najčastejších príčin úmrtí spomedzi všetkých nádorových ochorení.

Od roku 2011 schválila Európska lieková agentúra 27 nových liekov pre liečbu pľúcneho karcinómu, tak pre cielenú biologickú liečbu, ako aj pre imunoterapiu.

Na Slovensku sú dostupné iba tri lieky

Ako aj pri mnohých iných onkologických diagnózach, inovatívna liečba budúcnosti spočíva v imunoterapii, ktorá využíva imunitný systém pacienta v boji proti nádorovým bunkám. Kým v zahraničí sa imunoterapia rakoviny pľúc považuje za štandardnú liečbu, jej dostupnosť je pre našich pacientov naďalej obmedzená. Výrazná nerovnosť v dostupnosti modernej liečby pre slovenských pacientov v porovnaní s európskymi je znepokojujúci fakt, na ktorý upozorňuje pacientska organizácia NIE RAKOVINE.

„Pacienti s karcinómom pľúc majú šancu na dlhší a kvalitnejší život jedine vďaka modernej diagnostike a liečbe. Príkladom sú predovšetkým cielená liečba a imunoterapia. Vyžadujú si špecifickú diagnostiku, ktorá identifikuje kandidátov vhodných pre danú liečbu. Táto moderná diagnostika je v SR k dispozícii v určených diagnostických centrách, potvrdzuje prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., Hlavný odborník MZ SR pre patológiu. Inovatívna cielená biologická liečba a imunoterapia je, no kým v zahraničí ide o štandard, na Slovensku je veľká časť moderných onkologických terapií nedostupná,“ potvrdzuje Jana Pifflová Španková z aliancie NIE RAKOVINE.

Vo využívaní modernej liečby sme na chvoste EÚ (na základe stavu úhrady 13 kombinácií liekov a indikácií).

S imunoterapiou pritom dostávajú onkologickí pacienti v pokročilých štádiách ochorenia novú nádej na dlhší a kvalitnejší život. Lekári získavajú popri chemoterapii, rádioterapii a chirurgickým zákrokom, ďalšiu liečebnú možnosť. Hodnota imunoterapie spočíva nielen v predĺžení celkového prežívania pacientov pri nižšej toxicite. Hodnota je aj v tom, že v niektorých diagnózach prichádza táto inovácia po množstve neúspešných štúdií a desiatkach rokov bez väčšieho pokroku.

Sme na chvoste Európy

Slovensko je jedna z posledných krajín v rámci únie, v ktorej musia pacienti a lekári za túto možnosť (často neúspešne) bojovať. Väčšina indikácií nie je plošne hradená. Podľa údajov IQVIA napríklad v Nemecku dokážu zaradiť nový liek do verejného zdravotného poistenia v priebehu pár týždňov, no u nás sa toto obdobie ráta na roky. Žiadny pacient nemá toľko času.

Kým inovatívna cielená biologická liečba ako aj imunoterapia je v zahraničí štandard, u nás je veľká časť moderných onkologických terapií nedostupná. V Česku môže byť napríklad pacient s rakovinou pľúc liečený až deviatimi štandardne hradenými terapiami, u nás len dvomi.  Okrem toho, za „covidový rok“ 2020 vstúpil do systému úhrad zo zdravotného poistenia u nás iba jediný onkologický liek. Za rovnaké obdobie však pribudlo v Rumunsku 11 nových štandardne hradených liekov, v Českej republike ich bolo 8.

„ Ani zmeny v zákone, ktoré sa udiali v roku 2018, nepriniesli želaný efekt. Po neschválení žiadosti poisťovňou sa pacienti a ich rodiny neraz utiekajú k verejným zbierkam, platia si liečbu z vlastných úspor alebo svoje prípady medializujú. Pacienti tak vynakladajú veľa síl nielen na boj s chorobou, ale aj so systémom,“ hovorí Jana Pifflová Španková.

Podpora a usmernenie

Za posledný rok hrali pľúca hlavnú úlohu v celom svete, vo všetkých médiách. Lenže pľúca nerovná sa iba Covid 19, je tu aj karcinóm pľúc, zákerné tiché a veľmi časté ochorenie, ktoré nerozdýchajú ročne tisíce Slovákov.

Pomoc ponúkajú nielen vyškolení zdravotnícki pracovníci, ale najmä podporné pacientske skupiny, ktoré môžu byť skvelým miestom na získanie informácií a rád o živote s karcinómom pľúc – a na nadviazanie kontaktu s ďalšími osobami s týmto ochorením. Sú v nich ľudia so spoločnými skúsenosťami a obavami, ktorých cieľom je vzájomná emocionálna a morálna podpora. Nájdite si tú svoju cez NIE RAKOVINE, pacientsku alianciu, ktorá edukuje a bojuje za overené možnosti prevencie, skoršie a presné diagnostiky a modernú liečbu podľa nových typov ochorení.

POZVÁNKA

na podtatranskú premiéru uvedenia edukačnej MAKETY NAJVäČŠÍCH PĽÚC NA SVETE v rámci kampane  „Chráňme svoje pľúca, pretože každý nádych je život“

v OC FORUM Poprad – v sobotu 23. októbra 2021 14:00  pri príležitosti štartu 2. etapy osvetového turné NIE RAKOVINE TOUR 2021 spojenú s tlačovým podujatím pre médiá a verejnosť –  streamovaným online „Povedzte NIE RAKOVINE pľúc“

TK bude vysielaná NAŽIVO prostredníctvom „livestreamu“ na webe www.nierakovie.sk. PRIPOJENIE TU: https://www.nierakovine.sk/livestream.

Mohlo by vás zaujať…

„Každý deň si sadnúť sám so sebou a hľadať oázu sám v sebe…“, hovorí Fredy Ayisi

Mohlo by vás zaujímať