fbpx
Byť zamestnancom či podnikať – alebo existuje aj iná cesta?

Expertné dobrovoľníctvo – Darovať čas a skúsenosti

Dobrou príležitosťou ako podporiť prospešnú vec okrem finančnej a materiálnej pomoci je aj expertné dobrovoľníctvo. Každý rok hľadám vhodnú organizáciu, kde by som mohla využiť svoje profesionálne zručnosti ako lektor a konzultant.

Čo je expertné dobrovoľníctvo

Ako expertný dobrovoľník venujete svoj čas, znalosti a skúsenosti nejakej organizácii, ktorá potrebuje odbornú pomoc v nejakej oblasti. Je to výhodné pre obe strany. Organizácia získa know-how v oblasti, ktorú sama nevie pokryť, posunie sa v nejakom projekte, vyrieši nejaký problém a získa posilu navyše. Dobrovoľník zas môže rozvíjať svoje skúsenosti, rozšíriť svoje vnímanie spoločnosti a inšpirovať sa.

V minulosti som sa takto zapojila do expertného dobrovoľníctva cez Leaf, Nadáciu Pontis, či Junior Achievement Slovensko.

Hľadá sa neziskovka | Expertné dobrovoľníctvo – Darovať čas a skúsenosti

Expertné dobrovoľníctvo ma vždy obohatilo a okrem dobrého pocitu som získala aj nové skúsenosti. Teraz hľadám vhodnú príležitosť na rok 2020 a to vo veľmi špecifickej forme pomoci. Rada by som ponúkla nejakej neziskovej organizácii svoju pomoc v oblasti inovácie a tvorby nového produktu, či služby.

Konkrétne ponúkam intenzívny workshop Design Sprint, ktorý slúži na zmapovanie nejakého problému a nápadu, vytvorenie prototypu a otestovanie prototypu na nejaký nový produkt alebo službu.

Ako Design Sprint funguje

Počas intenzívnych 4 alebo 5 dní sa problém, výzva alebo nápad pomocou štruktúrovaných nástrojov a postupov analyzuje, stanoví sa cieľ, ktorý chceme dosiahnuť a spolu s tímom zloženým z rôznych expertov sa navrhujú riešenia.

Tie sa potom systematicky hodnotia, pripraví sa tzv. Story-board, vytvorí sa prototyp a na záver sa testuje na reálnych potencionálnych klientoch.

Rada by som ponúkla svoju pomoc pri organizácii a moderovaní takéhoto Design Sprint workshopu nejakej neziskovej organizácii, ktorej by to pomohlo.

Hodnota takéhoto workshopu je niekoľko tisíc EUR a výstupom je otestovaný nápad, riešenie na reálnych klientoch.

Poznatky zo spätnej väzby od klienta pomôžu robiť rozhodnutia, čo ponúknuť klientom, aké parametre služby si klient váži a očakáva a do čoho má zmysel ďalej investovať.

Expertné dobrovoľníctvo – Darovať čas a skúsenosti

Vhodný problém na Design Sprint

Ideálne je riešiť pomocou Design Sprintu problémy a výzvy, ktoré nie sú príliš jednoduché a kde ešte nemáme jasnú predstavu o podobe produktu alebo služby. Kde máme rôzne otázky a váhame akou cestou sa vybrať. Ideálne sú stredne zložité nápady a výzvy, kde sa rozhodujeme ako ďalej a spätná väzba od reálnych klientov nás môže posunúť.

Na organizáciu Design Sprintu nie sú potrebné žiadne trhové analýzy a výskumy. Ak ich máme môžeme z nich vychádzať, ale nie je to podmienkou. Môže ísť o novú oblasť do ktorej sa organizácia chce pustiť alebo vylepšenie nejakej existujúcej ponuky.

Dôležitý je rozmanitý tím ľudí, ktorí svojou znalosťou prostredia a potrieb klientov môžu prispieť k riešeniu. Zvyčajne je to tím 6-8 ľudí, ktorí počas celého týždňa spolu intenzívne pracujú. Jeden z nich zastáva oficiálne rolu na rozhodovanie. Skúsený facilitátor sa stará o proces počas týždňa, aby tím efektívne pracoval a posúval sa.

Ak poznáte nejakú vhodnú neziskovú organizáciu, ktorá by Design Sprint chcela vyskúšať, kontaktujte ma. Diana.rusnakova@integratedconsulting.sk

Diana Rusnáková

Mohlo by vás zaujímať