Emócia strachu? Voľme ODSTUP (nie ústup). Byť v odstupe znamená nedávať útočeniu pozornosť.

Emócia STRACHU a naša REAKCIA je to, čo by som rada oslovila/pomenovala…

Bežná realita je väčšinou taká, že my, ľudia, ak potrebujeme čosi ODMIETNUŤ, ihneď vyťahujeme palice, hlasno kričíme alebo rýchlo utekáme. Sme v REAKCII, ovládaní situáciou. Splašíme sa. Emócia strachu môže za to, že strácame kontrolu, stávame sa bezmocnými. Nechceme byť zranení, tak radšej útočíme, ustrnieme alebo ujdeme (prvoplánové reakcie tzv. plazieho mozgu).

Avšak.

Ten, kto útočí, ten má VŽDY strach.

Situáciu tým často iba zhoršíme. Navyše, bojom strácame energiu, vyčerpávame sa.

Ako teda nereagovať urýchlene? Aká by mohla byť zmysluplnejšia voľba?

Rada by som vyzdvihla ENERGIU odmietnutia/ochrany… Takú energiu, ktorá bez palice či kriku dokáže zastavovať vojny. Tú energiu nazvem JEDNOZNAČNOSŤ. Jednoznačnosť v prejave, v gestách, v tóne hlasu. Jednoznačnosť miesta, z ktorého hovorím.

Čo tým myslím?

Ak je energia, ktorú vysielame voči útočiacej strane JASNÁ, zastaví ich aj bez palice.

Čo to znamená konkrétne?

Naše NIE potrebuje byť ozajstným NIE. Potrebujeme ukázať veľmi presne, čo má nastať. Berieme situáciu do svojich rúk. Tvoríme ju, nie sme obete.

Existuje však aj iná voľba..

Voľme ODSTUP (nie ústup).

Byť v odstupe znamená nedávať útočeniu pozornosť. Nestrácať energiu, ustávať si ju pre seba.

Lovec potrebuje obeť. Neloví len pre zisk, baví ho samotná energia lovu. Plná strachu, moci, manipulácie, ovládania.

Na záver predsa len zablúdim k láskavosti…

Aj jednoznačné NIE sa DÁ povedať láskavo.

Overme si len, či je hovorené z miesta odporu, alebo lásky. Práve v tom je kľúč, ktorý robí rozdiel.

Takisto odstup nemusí mať nádych arogancie či povýšenosti. Odstup môže znamenať aj šetrenie si vlastnej energie na zmysluplnejšie veci, než potrebu vychovať svet.

Svet meníme cez seba a sebou.

  • Žiarme svetlo a privoláme slnko.
  • Usmejme sa, protivník zloží zbraň.
  • Zareagujme láskavo aj tam, kde by sme to inokedy nezvolili, a vráti sa nám to stonásobne.

Nie je to moja viera, je v tom moja istota…

Písané s láskou. 🤍

Nina Menkynová

Korektúra: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorkaMáte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

Mohlo by vás zaujímať