Efektívne riešenie energetickej a ekonomickej úspory nákladov pre samosprávy

Efektívne riešenie energetickej a ekonomickej úspory nákladov pre samosprávy

Verejné osvetlenie spája stovky miliónov pouličných svietidiel s prístupom k napájaniu na celom svete, pričom je zodpovedné za 19 % celosvetovej spotreby elektriny, 30 – 50 % bežného mestského účtu za energiu a za už aj tak prekračujúce úrovne emisií CO2. Smerovanie k udržateľnosti pri zaobstarávaní a prevádzke verejného osvetlenia vo forme uprednostnenia úsporných riešení je preto nevyhnutné.

Ktoré inteligentné systémy ale sú v tomto smere a nielen pre samosprávy tou najlepšou stratégiou?

LED osvetlenie verejných komunikácií

Elektrická energia spotrebovaná verejným osvetlením predstavuje významnú položku v štruktúre spotreby energie verejného sektora v danom regióne, kam patria verejné budovy, verejná doprava a verejné osvetlenie.

Verejné osvetlenie je zároveň jednou z najvýznamnejších verejnoprospešných činností, ktorú riadia samosprávy, ktoré uhrádzajú náklady na elektrickú energiu, ako aj náklady na údržbu. Verejné osvetlenie ovplyvňuje kvalitu života občanov v mestách okrem iného prostredníctvom zníženia dopravnej nehodovosti až o 35 %, osobnej bezpečnosti a zníženia sociálnych prístupov.

V dnešnom svete, v ktorom energetická kríza vystriedala tú spôsobenú pandémiou, sa však využívanie týchto systémov ukazuje ako mimoriadne náročné, pretože ceny elektrickej energie niekoľkonásobne vzrástli. Úspory, ktoré hľadáme na každom jednom mieste však nie sú jediným riešením. Pomôcť môže moderné osvetlenie verejných komunikácií zložené z LED systémov.

Efektívne, ekonomické a ekologické osvetlenie parkoviska, ciest a iných verejných komunikácií

Výberom špeciálneho osvetlenia parkoviska alebo inej verejnej komunikácie je možné ušetriť samospráve množstvo peňazí, pretože ako je dobre známe, LED svetlá potrebujú na osvetlenie oveľa menej energie.

LED osvetlenie verejných komunikácií je aj napriek svojej minimálnej spotrebe kvalitné a dostatočné na zaistenie konkrétnej oblasti osvetlením, ktoré je zároveň šetrné aj k životnému prostrediu. LED osvetlenie tiež vydrží oveľa dlhšie ako to klasické, čo prináša ďalšiu ekonomickú aj ekologickú úsporu.

Ak sa navyše s pomocou odborníkov a pevnej montážnej plošiny toto osvetlenie aj dobre nainštaluje, dokáže poskytnúť samospráve kompletné zabezpečenie priestorov potrebným osvetlením bez náročnej prevádzky. Svetlá sa tiež neprehrievajú, čím nehrozí riziko vzniku požiaru.

Ak preto hľadáte pre komfortné, energeticky i ekologicky nenáročné osvetlenie verejnej komunikácie vhodný systém, LED modely sú pre vás to najlepšie riešenie.

Zdroj obrázka: Felipe.P/Shutterstock.com

Mohlo by vás zaujímať