Dilemy, ktoré riešia školy, môžu byť úplne odlišné. Viac-menej u nás, v oblasti vzdelávania, ide už o h*vno.

Zaujalo nás: Dilemy, ktoré riešia školy, môžu byť úplne odlišné. Praha verzus Bratislava

Niektoré témy potrebujú otvárať. A to doslova z rôznych uhlov. Toto krátke zamyslenie Tomáša Zajaca sme si dovolili uverejniť, pretože vystihuje veľa podstaného. S Tomášovým súhlasom v plnom znení…

Pražské gymnázium rieši s rodičmi zaujímavú dilemu.

Reálne rozmýšľajú, že by decká chodili do školy 4 dní do týždňa. Zistili totiž (Covid), že existuje pomerne široká škála predmetov, ktoré sa dajú bez akejkoľvek ujmy na kvalitu výučby, realizovať online.

V realite teda v piatok decká ostanú doma, začne sa vyučovať o hodinu neskôr, ale dajú si komplet online deň. Stabilne. Celý rok.

Hľadajú sa argumenty pre a proti. Aktuálne to vyzerá, že to celé pôjde na systém 4 plus 1. Štyri dni vyučovanie v škole a jeden deň online. Minimálne to chcú na tom pražskom gymnáziu skúsiť. Z celého ide pocit, že rodičia, decká, ale aj učiteľská partia sú na jednej lodi. Hľadajú cestu, ako vzdelávať efektívnejšie.

Škola v Bratislave rieši s rodičmi tiež zaujímavú dilemu…

Včera som úplnou náhodou zistil, že jedna bratislavská škola tiež rieši dilemu. A už do toho zapojila aj rodičov.

Decká nemajú roky na veckách hajzlák, a preto sa rieši, že či sa budú rodičia detí skladať na hajzlák a škola ho bude už iba distribuovať. Alebo či si decká budú nosiť vlastný a každý bude mať teda svoju rolku… (čo sa mimochodom deje aj teraz, len škola v tom chce “mať systém”)

Mne z toho celého ide pocit, že viac menej u nás, v oblasti vzdelávania ide už o h*vno.

Tomáš Zajac

Mohlo by vás zaujímať