fbpx

Diana Rusnáková: Byť zamestnancom či podnikať?

Ako začať prácu konzultanta? Byť zamestnancom či podnikať – alebo existuje aj iná cesta?

Som typický prípad o akých môžete v poslednej dobe často čítať. Po skončení univerzity som pracovala pre rôzne zahraničné korporácie. Postupne som sa dostávala vyššie v kariére, vystriedala niekoľko spoločností. Aj napriek dobrému finančnému ohodnoteniu, práca a projekty na ktorých som pracovala ma úplne nenapĺňali. Vekom som stále častejšie mala pocit, že nerobím to, čo by som mala, čo chcem, po čom túžim. Práca v korporácii ma nebavila, cítila som sa nešťastná v zamestnaní. Pár rokov som skúšala aj podnikanie, ktoré bolo založené na mojom vášni pre šitie. Po dovŕšení svojich 40-tich rokov som neustále hľadala, rozmýšľala a skúšala, čo ďalej, akou činnosťou, povolaním mám vyplniť zvyšných 25 rokov do dôchodku.

Kamarátka mi poradila aby som si spravila známy test Gallup Strenghtfinder, ktorý ma nasmeroval kde sú moje silné stránky. Začala som uvažovať, ako by som mohla zhodnotiť takmer 20 rokov praxe s riadením projektov a zlepšovaním firemných procesov a zároveň nebyť zamestnancom. Asi pred rokom som sa rozhodla začať nanovo ako konzultant.

Byť konzultantom vnímam ako takú tretiu cestu pre profesionálov a expertov, niečo medzi podnikaním a zamestnancom. Konzultant je trošku ako podnikateľ a trošku ako zamestnanec.

Ako podnikateľ ste zodpovedný za vyhľadávanie nových klientov a predaj svojich služieb, musíte viesť účtovníctvo, myslieť na marketing, manažovať zmluvné vzťahy a riešiť administratívu a náklady, podávať daňové priznanie a pod.Ak pracujete ako konzultant na projekte u klienta, ste trošku ako zamestnanec, máte zadanie na ktorom pracujete, plníte úlohy, hlásite výsledky o stave projekte, pracujete v tíme u klienta. Môžete robiť túto prácu samostatne alebo sa začleníte do nejakej skupiny existujúcich konzultantov.

Vek je výhodou

Nachádzam veľa článkov a príspevkov o tom, ako je ťažké zamestnať sa nad 40 rokov. Myslím si, že vek v prípade konzultanta je výhodou. Konzultant predáva svoje skúsenosti a znalosti, ktoré nadobudol v priebehu dlhých rokov. Predávate svoj know-how, zrelosť riešiť problémy a pristupovať k veciam s istou rozvážnosťou a nadhľadom. Tieto vlastnosti a skúsenosti sa najlepšie nadobúdajú vekom. V mnohých prípadoch ste akoby skratkou pre klienta: nemusí stráviť roky interným vzdelávaním, výberom zamestnanca a má flexibilitu na aký čas si vás najíma a kedy s vami zmluvu ukončí. Realizovať prechod zo zamestnanca na konzultanta nie je také jednoduché a samozrejmé. I keď možno ponúkate na trhu presne také činnosti aké ste vykonávali ako zamestnanec, nie je to isté ich poskytovať ako konzultant. Prvý veľký rozdiel je, že nepríde váš nadriadený a dá vám robotu, projekt. Prácu si musíte aktívne vyhľadávať vy sami.  Musíte sa vedieť predať.

Seba – vedomie

Prvý krokom bolo u mňa uvedomiť si, čo viem ponúknuť, čo dokážem, akým jedinečnými znalosťami a skúsenosťami disponujem. Je to o hlbokom sebapoznaní a uvedomení si aj oblastí, kde neviem pomôcť ako konzultant. Vytvorenie si vlastného profilu. Nejde len o expertné znalosti, ale je dôležité si urobiť sebareflexiu aj v iných oblastiach: riadenie si seba a svojho času, komunikačné a predajné zručnosti, organizačné zručnosti, strategické myslenie. Byť špecialistom sám osebe nestačí na konzultantskú prácu. Nie je to jednoduché cvičenie dať na papier vlastnú ponuku a vytvoriť z toho služby, ktoré sa dajú ľahko ponúknuť. Doteraz nemám úplne jasne v tom, akým smerom sa chcem presne uberať a hľadám, čo mi najviac sedí. Momentálne sa zameriavam na 2 kľúčové oblasti: Riadenie a zlepšovanie procesov + Riadenie zmien a transformácie spoločností

Konzultantské štýly

Existujú rôzne koncepty, prístupy a štýly ku konzultantskej práci. Niekde konzultant má nižší vplyv na organizáciu inde je jeho vplyv ako „pomocník“ väčší. Sú prípady, kde si žiadajú hlavne váš čas, kapacitu a špeciálne odborné znalosti. Konzultant vypracuje nejaký dokument, správu, rozdá zopár rád, možno vedie projekt, ale nemá vplyv na implementáciu riešení a rozhodovanie. Niekde pôsobí ako „doktor“. Zavolajú si ho aby diagnostikoval problém a našiel riešenie a tým sa jeho úloha naplní. Inde zas spoluvytvára riešenie a zmenu s klientom a je akýmsi partnerom pre najímajúcu firmu, ktorý ich sprevádza zmenami. Jeho úlohou je viesť ich, aby si sami našli riešenie, nie dávať im rozumy. Čiže konzultant môže byť konzultantom na obsah alebo proces riešenia nejakého problému. Medzi týmito dvoma modelmi je veľký rozdiel a je dobré chápať rozdiel medzi nimi a stanoviť si ciele a smerovanie svojej konzultantskej praxe vzhľadom na tieto štýly. Mne viac vyhovuje byť tým sprievodcom a spoluvytvárať s klientom, ako rozdávať priamo rady, čo a ako majú robiť. Snažím sa pracovať na projektoch u klientov a byť priamo zainteresovaný na výsledku, ale aj školím verejne, či interne vo firmách.

Význam networku

Dobrým začiatkom na získanie práce a projektov je svoj network – sieť kontaktov. Bohužiaľ počas svojej kariéry, ktorá sa začala ešte v pred-internetovej ére, som sa nevenovala dostatočne budovaniu a udržaniu si kontaktov. Ako zamestnanec to väčšinou nepotrebujete riešiť, máte svoj tím kolegov a málo riešite ľudí mimo vášho pracoviska. Som ale rada, že som svoj profil na Linkedin, založila ešte v roku 2004 a za tie roky môj network slušne narástol. Práve na Linkedin som začala po zanechaní si zamestnania. Odporúčam aj konferencie, meet-upy, združenia, obchodné komory, rôzne iné podujatia, kde môžete stretnúť svojich potencionálnych klientov. K vyhľadávaniu nových zákazníkov, nadväzovaniu partnerstiev a prezentácii svojich schopností a služieb venujem veľa času a energie.

Predajný cyklus v konzultantskom biznise je dlhý.

Od prvého stretnutia, po prípravu ponuky a potom objednávku a reálny výkon práce môže prejsť veľa mesiacov. Treba mať vytvorené finančné rezervy na rozvoj biznisu, kým získate svoju prvú zákazku. Konzultantská práca je nová oblasť aj pre mňa a zároveň najväčšia výzva. Cítim, že práve toto ma najviac posúva, lebo musím prekračovať svoju komfortnú zónu každý deň.  Byť konzultantom je veľmi všestranné. Počas stretnutia sa musíte venovať klientovi, sebe, počúvať, byť asertívny, vedieť ponúknuť alternatívne riešenia.

 

Diana Rusnáková – konzultant Integrated Consulting Group Slovakia

Mohlo by vás zaujímať