fbpx

Deti už niekoľko mesiacov nemôžu chodiť na krúžky

Deti potrebujú na svoj riadny rozvoj okrem učiva v škole aj pohyb a mimoškolské aktivity. Kvôli korone sú už mesiace bez svojich obľúbených krúžkov.

Nie nepopieram prítomnosť vírusu, ale zároveň hľadám odpovede a snažím sa zdravým sedliackym rozumom vyhodnocovať a rozmýšľať nad niektorými opatreniami.

Sem patrí aj fakt, že kým v škole sedí aj 30 detí, na krúžkoch ich je oveľa menej (možno na výnimky). Zväčša ide o skupinu 10 – 15 detí. Prečo teda nemôžu chodiť na svoje obľúbené popoľudňajšie aktivity? A dokedy to potrvá?

Poprosila som Ministerstvo školstva, aby nám poskytlo stanovisko ku krúžkom a mimoškolským aktivitám detí. Tu je odpoveď…

Ministerstvo školstva zverejnilo 30. septembra 2020 aktuálne odporúčania ku krúžkovej činnosti v podobe Manuálu pre centrá voľného času a krúžkovú činnosť. Dokument nájdete na webe MŠVVaŠ SR:

https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/

Vzhľadom na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie ministerstvo odporúča krúžky nevykonávať do doby, kým nebude usmernené inak. Bez ohľadu na fázu, v ktorej sa škola alebo školské zariadenie nachádza.

Na našu otázku:

Väčšina krúžkov je postavená na malých skupinkách detí (do 15) a istotne sa dajú dodržať opatrenia v súvislosti s koronou (lepšie ako počas vyučovania, kde ich je 30 v triede) – je možné obnoviť ich činnosť? Dostali sme túto odpoveď:

Je pravda, že niektoré krúžky a aktivity záujmovej činnosti sú organizované v skupinách menších ako 15 osôb, súčasne však platí, že často ide o deti/žiakov z rôznych tried či dokonca škôl. Keďže zmiešavanie rôznych skupín osôb je podľa epidemiológov a odborníkov na verejné zdravie veľmi rizikové z pohľadu šírenia ochorenia Covid-19, protiepidemické opatrenia a odporúčania pre všetky druhy škôl a školských zariadení (vrátane krúžkovej činnosti, CVČ, škôl v prírode a pod.) boli navrhnuté tak, aby sa také zmiešavanie minimalizovalo.

Odporúčaný postup nie je záväzný a škola môže po zvážení lokálnych špecifík a individuálnej situácie (napríklad na krúžok chodia tí istí žiaci ako do triedy) postupovať aj odlišne.

Napriek uvedenému rezort z dôvodu zabránenia šíreniu epidémie apeluje na učiteľov, riaditeľov aj zriaďovateľov, aby dodržiavali uvedené usmernenia.

Koniec informácie.

Ako to je naozaj…

Nesúhlasím s tým, že zmiešavanie detí na krúžkoch by zhoršilo situáciu. Najmä, ak ide o krúžky, ktoré sú v rámci danej konkrétnej školy. Deti z rôznych tried sa predsa stretávajú na chodbách, chodia na obedy alebo do školy cestujú s MHD.

Vyjadrenie ministerstva v tejto časti (textu opätovne vyberám): Odporúčaný postup nie je záväzný a škola môže po zvážení lokálnych špecifík a individuálnej situácie (napríklad na krúžok chodia tí istí žiaci ako do triedy) postupovať aj odlišne.

Vysvetľujem si to tak, že školy sa môžu rozhodnúť podľa vlastných špecifík. 

Zároveň však vyjadrenie ministerstva končí vetou, že napriek tomu ministerstvo apeluje, aby školy dodržiavali usmernenie – teda krúžky nevykonávať.

Pripadá mi to tak, že v prenesenom význame slova vám povie lekár, že sa môžete navečerať a v druhej vete vám povie, že večerať vám neodporúča.

Záver…

Nateraz to teda vyzerá tak, že naše/vaše deti sa nebudú môcť venovať svojim záľubám. Pretože väčšina škôl sa prispôsobí poslednej vete. PRE ISTOTU…

Žijeme v dobe, ktorá je príznačná chaosom. Neviem, čo si z nej zobrať. A hlavne, čo si z nej zoberú naše/vaše deti!

Martina Valachová

Mohlo by sa vám páčiť…

Mohlo by vás zaujímať