Rozhovor s Martinom Knutom: Dá sa odmerať duševné zdravie?

Napriek tomu, že duševné zdravie je široký pojem, útvar hodnoty za peniaze na Ministerstve financií SR vo svojej diskusnej štúdii z minulého roka zrátal, že spoločenské náklady na duševné zdravie sú 2,4 % z HDP, čo je neuveriteľných a nepredstaviteľných 2,1 mld. €.