Nie si dosť dobrá Maďarka! Ukazujú prstom. A dôvody? Absurdné.

Čo znamená byť dobrým Maďarom na SlovenskuZápisky Maďarky I. časť

Moju identitu nedefinuje to, čo je navonok. Definuje ju to, čo cítim keď čítam maďarské básne, keď počúvam maďarské piesne. Definuje ju môj smútok, keď sa modlím po maďarsky. A moja hrdosť, vďaka ktorej ma nezlomia ani Maďari. Som Maďarka, hrdá Maďarka, ale viem, že Slovensko je mojou vlasťou.

Nie si dosť dobrá Maďarka! Ukazujú prstom!

A dôvody? Absurdné. Študovala si na slovenských školách, otcom tvojich detí je Slovák. Zradila si svoju identitu. Zradila si Trianon a deti máš s niekým, kto môže za Benešove dekréty!

Sto rokov vyplakávajú Maďari za niečím, čo sa nemôže zmeniť. Komu to prospieva?

Nikto z nás nemôže za Benešove dekréty! Za rozhodnutia, ktoré priniesli iní a na ktoré sme nemohli mať vplyv.

Ale poslúžia aj dnes!

Politikom a budúcim politikom, ktorí vďaka nim môžu kričať o krivde. A o nespravodlivosti. Politici sú tí, ktorí sa vďaka storočným rozhodnutiam zviditeľňujú už roky. Dnes to robia dokonca aj takí, ktorí pochádzajú z miešaného manželstva, ako ja. Pasujú sa za hlas maďarského národa, lebo maďarská karta bola vždy dobrá téma, ako sa zviditeľniť.

Vznikajú ďalšie a ďalšie strany, ktoré chcú bojovať za práva Maďarov. Niektoré sa nesú na vlne nenávisti, iné vyvolávajú v Maďaroch strach. „Nagymamu“ budete musieť volať starká. Rozprávky po maďarsky sa čítať nebudú a Maďarská hymna sa bude môcť hrať iba v Maďarsku!

V tomto ich podporujú média, ktoré s podporou Maďarska vznikajú ako huby po daždi.

Miklós Duray nedávno odkázal Bélovi Bugárovi : Choď do dôchodku

Rozhovor s Durayom priniesol portál Felvidek. Miklós Duray, ktorý značnú časť svojho politického života založil na krivde a nenávisti odkazuje Bélovi Bugárovi, aby išiel do dôchodku. Mimochodom, Duray je zakladateľom Združenia za spoločné ciele. Predsedom združenia je v súčasnosti  László Gubík. Zakladateľ a riaditeľ Eszterházyho akadémie.

Akadémia, ako to vyplýva z vyjadrenia Gubíka pre portál Felvidék vznikla, aby vychovávala mladých ľudí v duchu Eszterházyho a pomáhala im rásť. Podľa neho sú Maďari na Felvidéku roztrúsení a potrebujú vzor. A osobnosť Eszterházyho stelesňuje všetko to, čo dnes Maďarom chýba. Z toho dôvodu založil aj akadémiu. Mladých ľudí, ktorí ju navštevujú vychovávajú k tomu, aby konali. Aby vytvárali malé ostrovy, rôzne občianske združenia, inštitúcie, kde môžu implementovať Eszterházyho faktor.

Nemám nič proti! Ale iba dovtedy, kým tie inštitúcie budú zakladať a viesť v Maďarsku!

Prečo sa dá aj dnes budovať na pocite krivdy a nenávisti?

Ja som vďaka progresívnemu mysleniu mojich rodičov chodila do slovenských škôl. Chodia do nich aj moje deti. Vieme po maďarsky, vieme po slovensky. Vďaka slovenčine rozumieme slovanským jazykom a vieme aj po Rusky. Mojim deťom pribudla ako samozrejmosť aj angličtina. Nestratia sa!

Deti Maďarov, ktorí sa po štúdiu v Maďarsku na Slovensko vrátia, sú stratené. Napriek vynikajúcim výsledkom na maďarských univerzitách sa nevedia uplatniť vo svojej vlasti. Nastupuje u nich pocit krivdy a nespravodlivosti, ktorá ich prinúti naskočiť na vlak politikov, ktorý je rozbehnutý v podobnom duchu už veľmi dlho.

Maďar na Slovensku ani prd nevie o tom, čo znamená byť Maďarom. Búchal sa do hrude nedávno jeden z tých, ktorý študoval v Budapešti a vrátil sa domov.

Ale ja, ako Maďarka žijúca na Slovensku nepotrebujem vedieť, aké to je byť Maďarom v Maďarsku. Potrebujem niečo viac na Slovensku. Rozumnú politiku, ktorá prináša riešenia do reálneho života všetkých nás. Tu a teraz! Nie nenávisť, ale pochopenie. Nie pocit krivdy, ale motiváciu k tomu, aby si každý z nás uvedomil, že sme Maďari žijúci na Slovensku. A keď sa chceme uplatniť, potrebujeme viac, ako je naša národnosť a hrdosť a vysvedčenia z maďarských škôl.

Mýty sú čarovné, ale bájne Uhorsko je minulosť

Provokácia, ktorú nedávno priniesol portál Felvidék v článku Žiadame pripojiť Južné Slovensko k Maďarsku je čisto politická. Veď si zistite, kto financuje maďarské portály.

Zlatý Béla – a to som neverila, že raz napíšem. Ten pochopil a darilo sa mu robiť politiku, ktorá nebola založená na kultúrnych vojnách. Dosť dlho. Či to pochopia aj členovia novovzniknutej maďarskej Aliancie, ukáže až čas. U mňa majú prvý bod za to, že radikálna maďarská strana Hnutie nová jednota nie je ich súčasťou.

Linda Chopin

Autorka je spisovateľka a blogerka

Mohlo by vás zaujímať