Zuzana Ballaschová: Dovolenka 2021? COVID-pasy diskriminujú neočkovaných. Sú v rozpore s rezolúciou Rady Európy

Čo je to COVID-pass v cestovaní

„Nie som stotožnená so zavedením COVID-pass, pretože diskriminujú neočkovaných. To je v rozpore s rezolúciou Rady Európy, hovorí šéfka Slovenského fóra cestovného ruchu a riaditeľka Asociácie nautických charterových agentúr YCA, Zuzana Ballaschová.

Sloboda v cestovaní sa skloňuje už druhú sezónu s trpkosťou v ústach. Pandémia zasiahla cestovný ruch, ale aj naše zvyklosti, ako sme si predstavovali oddych. Ak bude vyzerať cestovanie v roku 2021?

Zuzana, otvorene kritizuješ zavedenie tzv. zelených pasov pre cestujúcich.  Prečo?

Ešte pred rokom sme označovali všetko spojené s témou ohraničenia cestovania pre očkovaných za HOAX, hlúposť, výmysel či, lepšie povedané, nezmysel. Dnes je to realita. Čo sa (s nami) teda stalo?

Od okamihu, keď sme prakticky jednohlasne odmietali túto možnosť uznať za realitu, nás delí 12 mesiacov lockdownov a niekoľko mesiacov mediálnych kampaní sľubujúcich slobodu po očkovaní, ale aj veľa psychického a fyzického utrpenia a zastrašovania. Ľudia sú zlomení a rezignovaní, ochotní prijať akúkoľvek „dohodu“, ktorá by ich vrátila do normálneho života, ku ktorému patrí aj cestovanie.

Sme teda svedkami toho, že hlavne mladšia a stredná generácia sa často necháva zaočkovať len, alebo predovšetkým, kvôli sľubovanej možnosti „slobody“ v cestovaní. Napokon však zostali sklamaní, keď po príchode z ciest musia ísť do karantény (a nielen na Slovensku) a nosiť rúška.

Preto je na mieste položiť otázku, čo vlastne majú „zelené pasy“ dokázať?

Slovenské Fórum cestovného ruchu je nezávislá komunikačná a informačná platforma o dianí v cestovnom ruchu, má slobodu pohybu a cestovania ukotvenú ako jeden zo základných princípov aj vo svojich stanovách.

Pokladáme za dôležité, aby tak významný dokument, ktorý prepíše dejiny cestovania, bol jednoznačne nediskriminačný, aby neznevýhodňoval žiadnu skupinu ľudí z pohľadu možnosti cestovania, ak riziko vyplývajúce z ich cestovania nie je preukázateľne rozdielne.

„Zelené pasy“ by mali obsahovať údaje o očkovaní, aj záznamy o výsledku PCR alebo AG testu alebo záznam o prekonaní choroby. Ich zavedenie sa všeobecne zdôvodňuje ochranou verejného zdravia, otváraním ekonomík a možnosti cestovania. S ich zavedením je spojené množstvo technických, bezpečnostných, ale hlavne etických otáznikov.

Aké sú vaše výhrady proti COVID-pass v zmysle rovnoprávnej možnosti cestovať? Čo je to COVID-pass v cestovaní 2021?

Predovšetkým, v tomto okamihu neexistujú relevantné vedecké dôkazy na podporu tézy, na ktorej sa podstata zeleného pasu zakladá, že očkovaná osoba už nie je nákazlivá alebo je menej nákazlivá ako neočkovaná.

U zaočkovaných nie je jasné, aká je účinnosť jednotlivých vakcín, ako dlho trvajú účinky vakcín a či sú vôbec na nové mutácie účinné.

Nie sú teda o nič menšou „hrozbou“ pre verejné zdravie krajiny ako neočkované a v drvivej väčšine prípadov zdravé osoby. Z tohto logického dôvodu sa v súčasnosti požaduje karanténa po návrate zo zahraničia a nosenie rúšok všetkými, bez výnimiek.

Základná logická otázka teda znie: Prečo sú teda tieto skupiny posudzované rozdielne z pohľadu možnosti cestovať a prečo sa požaduje test iba od neočkovaných? Napokon, pokiaľ vakcinovaní nebudú musieť preukazovať svoju bezinfekčnosť  ̶  nezvýši sa riziko šírenia nákazy pre jednotlivé krajiny práve paradoxne prostredníctvom tejto skupiny? Ide teda skutočne o zmysluplnú ochranu verejného zdravia?

Ďalej poukazujem na fakt, že vakcíny sú poskytované zadarmo a za testy je v mnohých krajinách vrátane Slovenska potrebné platiť. Za PCR test štvorčlenná rodina zaplatí takmer 400 eur. Ak teda nemá táto skupina byť diskriminovaná, mali by byť testy tiež zdarma. Toto je, mimochodom, jedna z tém diskutovaných aj na úrovni EU.

Split 02/03/2021

Nesmú byť diskriminované ani osoby, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu prijať vakcínu. Alebo ju nemohli prijať kvôli jej nedostupnosti. Podotýkam, že aktuálne je zaočkovaných ani nie 7 % populácie EÚ.

Medzi často prezentované výhrady voči zeleným pasom tiež patrí, že neexistuje analýza nákladov verzus prínosov, neprebehla žiadna verejná diskusia a možnosť obyvateľov EÚ reagovať. Od všetkých týchto štandardných krokov sa upustilo s odôvodnením zdanlivej „naliehavosti“ prijatia dokumentu.

V tomto okamihu sa navrhuje platnosť COVID-pass na 6 mesiacov, čo bude nasledovať potom?

Podľa europoslankyne Lexmann sa počíta aj s možnosťou jeho predlžovania. A teda opakovaným očkovaním? Príliš veľa nezodpovedaných otázok a nejasností, aby sa prijal tak závažný dokument.

Rada Európy kladie dôraz na dobrovoľnosť očkovania. Ako sa s tým zhoduje cestovanie so zeleným pasom? Nie každý sa môže (zdravotné hľadisko) alebo chce (vlastné dôvody) zaočkovať.

Predovšetkým  ̶  zavedenie zelených pasov je aj v rozpore s rezolúciou Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, ktorá vyslovene kladie dôraz na dobrovoľnosť očkovania a vyzýva štáty, aby informovali svojich občanov, že vakcína nie je povinná a chránili občanov pred diskrimináciou tých, ktorí nebudú očkovaní z dôvodu možných zdravotných rizík alebo z vlastnej vôle.

Podľa právnej expertky pre ľudské práva a dlhoročnej zástupkyne Slovenska pred Európskym súdom pre ľudské práva, JUDr. Pirošíkovej, naše výhrady potvrdzuje aj stanovisko Výboru Svetovej zdravotníckej organizácie z 15. januára 2021:

„Výbor pre reguláciu zdravotných predpisov odporučil, aby krajiny nevyžadovali od prichádzajúcich cestujúcich dôkaz o zaočkovaní, a to vzhľadom na to, že vplyv očkovania na zníženie prenosu (infekcie) dosiaľ nie je známy a dostupnosť vakcín je v súčasnosti príliš obmedzená a časť osôb vakcínu ani nemôže zo zdravotného hľadiska prijať. Vzhľadom na uvedené, ako aj obavy z účinnosti vakcín, nie je možné rozlične zaobchádzať so zaočkovanými a nezaočkovanými. Pokiaľ nie je dokázané, že zaočkovaní vírus ďalej nešíria, nie je možné argumentovať ochranou verejného zdravia.“

Poslanci Európskeho parlamentu však napriek tomu 24. marca podporili návrh, aby sa koncept na vytvorenie digitálneho „zeleného osvedčenia“, prerokoval prostredníctvom takzvaného naliehavého postupu. Táto téma vyvoláva širokú verejnú diskusiu a obavy spojené s diskrimináciou neočkovaných a zo zavedenia dvojstupňovej spoločnosti a iniciovala aj množstvo petícií proti ich zavedeniu.

Na prijatie zeleného pasu ešte pre začiatkom letnej sezóny „tlačia“ hlavne krajiny, ktorých cestovný ruch je hlavným zdrojom príjmov krajiny (napr. Grécko, Španielsko, Rakúsko), v nádeji, že tento doklad podporí cestovanie.

Je potrebné a dôležité jednoznačne zdôrazniť, že aj bez očkovania sa naďalej bude môcť cestovať. Alternatívou pre cestovateľa, minimálne v rámci Európy, bude naďalej aj negatívny test (PCR alebo antigénový, podľa požiadavky jednotlivých krajín) alebo doklad o prekonaní choroby, aktuálne sa predpokladá jeho platnosť 180 dní. Zdôrazňujem to predovšetkým kvôli ľudom, ktorí z akýchkoľvek dôvodov nepodstúpia očkovanie.

Čo je to COVID-pass v cestovaní

Touto cestou súčasne dôrazne apelujem na všetky médiá, online portály o cestovaní a cestovné kancelárie, aby podávali komplexnú, nezavádzajúcu informáciu o podmienkach cestovania a vstupu do jednotlivých krajín, v zmysle nediskriminačného prístupu ku všetkým potenciálnym cestovateľom, bez ohľadu na ich „očkovací“ status.

Ďalej, ak má byť rešpektované zaobchádzanie s očkovanými a nezaočkovanými, potom by testy mali byť prístupné zadarmo ako očkovanie. Ako napríklad v Dánsku. A lekári by mali bez okolkov vydávať doklad o prekonaní ochorenia, pokiaľ krajiny nebudú akceptovať pozitívny test ako doklad.

Budeme ešte podľa vás niekedy slobodne cestovať?

Ľudia budú mať vždy vôľu cestovať a objavovať.

Som presvedčená, že mnohé štáty v EU pristúpia na minimálne opatrenia, napríklad na možnosť akceptácie antigénových testov, tak ako to urobilo Chorvátsko. A zrejme zostanú aj krajiny mimo EU, ktoré nebudú požadovať žiadny zdravotný doklad.

Je totiž jasné, že sezónu vyhrá ten, kto pripraví najmenej komplikovaný vstup pre turistov, pokiaľ epidemiologická situácia bude všade porovnateľná  ̶  verím, že do začiatku letnej sezóny dobrá.

Čo sa týka zeleného pasu, jeho samotná koncepcia je aj v rozpore so zaručeným právom na voľný pohyb v rámci EÚ.

Nemá zmysel hovoriť viac o slobodnom pohybe v schengenskom priestore, keď musíme mať so sebou osvedčenie, ktoré dokazuje, či môžeme prekročiť jeho vnútorné hranice. Podmienky napokon aj tak nebudú identické, každá krajina si ich doladí sama. Napríklad v type testov alebo akceptácii rôznych typov vakcín. Napríklad do Chorvátska potrebujete iba antigénový test, Slovinsko však trvá na PCR teste. Hoci práve zjednotenie pravidiel v cestovaní bolo uvádzané ako jeden z dôvodov zavedenia COVID-pass.

Mnohí europoslanci svoju podporu COVID-pass zdôvodňujú, okrem iného, tým, že zavedenie covid pasov má byť dočasné opatrenie, ktoré má trvať len počas pandémie.

V tomto bode si dovolím byť opäť skeptická. Ak však ide naozaj o dočasné opatrenie  ̶  otázkou je, či je rozumné minúť na jeho realizáciu 49 miliónov eur? Dnes sa už prakticky verejne a otvorene diskutuje v jednotlivých krajinách následné „využitie“ tohto dokumentu v budúcnosti aj na iné účely, napríklad na limitovanie prístupu pre neočkovaných do škôl, zamestnania, reštaurácií, divadla… tak ako je to už teraz realita v Izraeli.

Na margo cestovných kancelárií treba povedať, že pohľad na zelené pasy medzi cestovnými kanceláriami nie je jednotný. Je pochopiteľné, že kancelárie by aktuálne pristúpili na akúkoľvek možnosť, ktorá „uľahčí“ cestovanie a vráti ich do hry o záchranu biznisu.

Z dlhodobého hľadiska ale práve zelené pasy môžu predstavovať zásadný problém a komplikáciu v cestovaní, možno výraznejšiu, než samotné riziko šírenia ochorenia pri cestovaní.

Dovolím si byť na záver trochu osobná. Ale to je možno aj hlavný dôvod, prečo zastávam myšlienku slobody v cestovaní.

Som rovnako ako väčšina čitateľov tejto platformy dieťa socializmu. O slobode v cestovaní sme mohli akurát snívať. Preto som využila prvú výnimočnú príležitosť a odišla ešte za socializmu študovať, ako jeden z mála študentov, do „kapitalistického“ zahraničia. Pochopila som, o čo všetko sme boli pod rúškom „ochrany všeobecných záujmov“ ukracovaní a získať slobodu v cestovaní nás stálo veľa.

Základy demokracie, slobody pohybu a rešpektovanie ľudských práv sa nedajú ohýbať, ani od nich „trošku“ alebo na chvíľu odstupovať. Pre mňa je to najvyšší princíp, a to bez kompromisov.

Čas vycestovacích doložiek, potvrdení, povolení, zákazov a trestov patrí do doby pred rok 1989 a tam sa už predsa nechceme vrátiť. A už vôbec nie v európskom priestore.

Sloboda v cestovaní, ako základný dlhodobý princíp cestovania, a sloboda pohybu, ako základné ľudské právo, musia zostať zachované.

With love,  Zuzana Ballaschová

Čo je to COVID-pass v cestovaní – Korektúry: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorka

Máte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

Mohlo by vás zaujímať