Každý tretí prípad končí tragicky, a vo väčšine prípadov je príčinou neskorá diagnostika!

Prehliadka roka! Každý tretí prípad končí tragicky, a vo väčšine prípadov je príčinou neskorá diagnostika

Každý deň na Slovensku ochorejú na rakovinu krčka maternice 2 ženy, pričom každý tretí prípad končí tragicky, a vo väčšine prípadov je príčinou neskorá diagnostika. Tá by nemusela byť, ak by ženy pravidelne chodili na preventívne prehliadky ku gynekológovi. Keďže pri väčšine abnormálnych zmien na krčku maternice žena spočiatku nepociťuje výrazné zdravotné ťažkosti, je včasné odhalenie rakoviny krčka maternice bez pravidelných preventívnych alebo skríningových prehliadok a sledovania takmer nemožné.

Rakovina krčka maternice je jedným z mála zhubných ochorení, pri ktorom je známy bezprostredný vyvolávateľ. 

Dá sa proti nej efektívne chrániť očkovaním proti HPV, keďže až 99 % prípadov rakoviny krčka maternice spôsobuje vírus HPV (Human Papilomavirus, ľudský papilomavírus). S týmto typom infekcie sa stretne prakticky každá žena v pohlavne aktívnom veku, ale imunitný systém sa s tým vo väčšine prípadov vie vysporiadať sám.

ČO JE SKRÍNING RAKOVINY KRČKA MATERNICE?

Plošný organizovaný program pre ženy za účelom včasného záchytu rakoviny krčka maternice v predrakovinových štádiách alebo včasných štádiách rakoviny krčka maternice, kedy je toto ochorenie dobre liečiteľné až vyliečiteľné.

Každá žena vo veku 23 a viac rokov môže aj z vlastnej iniciatívy požiadať gynekológa o absolvovanie skríningu (oportúnny skríning).

ČO TREBA VEDIEŤ?

Pravidelným skríningom sa dá zabrániť až 9 z 10 prípadov tohto typu rakoviny.

Rakovina krčka maternice je vďaka pravidelným vyšetreniam ľahko odhaliteľné ochorenie.

Rakovina krčka maternice sa často dá vyliečiť skôr ako vznikne.

AKO SA MÔŽETE OBJEDNAŤ?

Ak vám bola doručená pozvánka od vašej poisťovne, objednajte sa hneď, najneskôr do 6 mesiacov od prijatia pozvánky, ak nemáte gynekologické problémy, máte 23 a viac rokov a neboli ste na gynekologickom vyšetrení posledné 3 roky.

Postup objednania:

  1. Dohodnite si termín u svojho gynekológa.
  2. Ak nemáte zmluvu so žiadnym gynekológom, kontaktujte najbližšiu gynekologickú ambulanciu v mieste svojho bydliska alebo sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu, kde vám poradia.

AKO PREBIEHA VYŠETRENIE?

Vyšetrenie prebieha v ambulancii gyneko­lóga vo vyšetrovacom kresle, je zdarma a je bezbolestné.

Počas 5 minút vám gynekológ odoberie ster z povrchu krčka maternice.

Na základe vzorky steru v laboratóriu zistia, či vám nehrozí rakovina krčka maternice.

AKÝ TEST SA POUŽÍVA?

PAP test – je to metóda na vyhľadávanie predrakovinových štádií a rakoviny krčka maternice formou cytologického steru. Je zaužívanou, v Európe aj vo svete osvedčenou skríningovou metódou.

„Už viac ako 60 rokov sa vo svete vykonáva skríning rakoviny krčka maternice pravidelným cytologickým vyšetrením zotretých buniek z povrchu a kanála krčka maternice. V severských štátoch Európy sa takýmto skríningom podstatne znížil výskyt a samozrejme aj úmrtnosť na toto ochorenie, preto túto, časom overenú metódu, zvolili odborníci na skríning v podmienkach na Slovensku. Cytológia je aj nákladovo vysoko efektívna.

Pravidelný cytologický skríning dokáže zabezpečiť odhalenie predrakovinových stavov na krčku maternice, ktoré vieme vyliečiť, a tak zabrániť vzniku rakoviny, ako aj odhaliť včasné štádiá rakoviny krčka maternice, kedy je toto ochorenie vyliečiteľné„ dodal MUDr. Ladislav Masák, CSc., prednosta kliniky Gynekologickej Onkológie SZU, Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave.

 „30 rokov pôsobenia Ligy proti rakovine na Slovensku predstavovalo aj konštantnú snahu a úsilie šíriť v spoločnosti informácie o prevencii pred onkologickými ochoreniami. Robíme tak i teraz informovaním verejnosti o skríningoch prostredníctvom informačných kampaní, aktuálne ku skríningu krčka maternice. Dôležité je uvedomovať si vlastnú zodpovednosť v starostlivosti o svoje zdravie. Veľa preň môžeme urobiť pravidelným absolvovaním preventívnych lekárskych prehliadok a skríningových programov.

Liga proti rakovine pripravila komunikačnú kampaň, účelom ktorej je  upozorniť na dôležitosť absolvovania skríningových vyšetrení s apelovaním na ženy, aby toto pozvanie prijali a využili možnosť jednoduchého vyšetrenia, ktoré však v konečnom dôsledku môže byť pre ne veľmi podstatným a môže pomôcť predísť zdravotným komplikáciám v budúcnosti,“ povedala Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

S výzvou pre ženy prichádza aj moderátorka Adela Vinczeová: „Osobne som rada, že sa viac hovorí o prevencii rakoviny krčka maternice. S Ligou proti rakovine sa snažíme dostať medzi ženy posolstvo o dôležitosti pravidelných prehliadok u gynekológa. Ja sama som mala skúsenosť s konizáciou. No mnoho žien ani nemá svojho gynekológa. Odrodia posledné dieťa a žijú s pocitom, že ak majú jedného partnera, sú mimo rizika. Vírus je taký nevyspytateľný, že sa môže prebudiť kedykoľvek.

Snažím sa preto odovzdať pragmatické posolstvo: Ženy, chodievajte na preventívky a keď vám príde pozvanie na skríning rakoviny krčka maternice, navštívte svojho gynekológa. Vyšetrenie je bezbolestné a bezplatné.“

KAM SA OBRÁTIŤ?

Ak máte akékoľvek gynekologické problémy, ihneď vyhľadajte gynekológa alebo praktického lekára a žiadajte gynekologické vyšetrenie. Všetky informácie nájdete na www.onkoskriningy.sk, www.lpr.sk. Obrátiť sa môžete aj na bezplatnú Onkoporadňu Ligy proti rakovine: 0800 11 88 11, na onkogynekológa MUDr. Masáka každý štvrtok od 18:00 – 20:00  alebo na poradna@lpr.sk.

Všetky informácie nájdete na: www.onkoskriningy.sk alebo https://www.lpr.sk/

Mohlo by vás zaujímať