Uvedomenie vždy nesie v sebe esenciiu vďačnosti za rozpoznanie toho, čo človeka ťaží celé roky.

Čo je etikoterapia a proces transformácieUvedomenie vždy nesie v sebe esenciiu vďačnosti za rozpoznanie toho, čo človeka ťaží celé roky.

So Zorou a Ľubom Vypušťákovcami sa nejaký čas už poznáme a viackrát sme aj spolupracovali. Najprv to bol koučing pre ľudí hľadajúcich prácu na Profesia days 2020, neskôr etikoterapia na tohtoročnej júnovej víkendovke SooGood. Zatiaľ sme však nemali tú príležitosť porozprávať sa o tom, čo všetko práca v oblasti etikoterapie obnáša.

Zorka, ako ste sa dostali k etikoterapii?

Áno, začali sme spolupracovať na jeseň pred dvomi rokmi, keď som mala s tebou, Maťka prvý rozhovor s názvom Aj riaditeľka v banke hľadá balans v živote.

Hovorila som vtedy o etikoterapii a leadershipe najmä v práci, ale to je len jedna oblasť. Zaoberám sa tiež koučingom smerovaným nielen na osobné životné témy, ale aj pracovné témy z oblasti biznisu. Pravdou však je, že najväčša zmena, ktorá sa mi v živote udiala, súvisela so zhoršeným zdravotným stavom, ktorý som zaznamenala prvýkrát zhruba pred piatimi rokmi. Osobnému rozvoju venujem vyše dvadsať rokov. Keď nepomáhala alopatická liečba, pre zlepšenie môjho zdravotného stavu som vyhľadala alternatívnu pomoc v oblasti celostného, holistického prístupu k človeku.

A tak som sa dozvedela o doktorovi, ktorý sa dlhodobo zaoberá diagnostikou energetického poľa človeka, pričom je možné diagnostikovať konkrétne narušenia funkcie ľudských orgánov a častí tela. Pri výklade diagnostiky som sa dozvedela, že zhoršenie môjho zdravotného stavu súvisí s blokovaním vyjadrenia toho, čo cítim a prežívam vo svojom živote. Bolo mi povedané, aby som o tom, čo sa mi v živote deje, o svojom poznaní a o tom, čo cítim, viac rozprávala a zdieľala.

Keďže v tej dobe som si nevedela predstaviť, že rozprávam o sebe, odmietla som to, pretože som mala zábrany. Doktor sa hneď na to spýtal : „A  písať viete ? „Odpovedala som pravdaže, veľmi rada. Povedal mi, aby som písala veľa, koľko môžem, ak mi to robí radosť. Keďže písanie je jedna z čiností, kedy zažívam flow, vytvorila som si vlastný blog, dôsledkom čoho som už v krátkom čase pocítila výrazné zlepšenie svojho zdravoného stavu a začala som chodiť po svete plná energie.

O čom boli prvé blogy a ako sa to postupne vyvíjalo?

Najprv som písala o skúsenostiach zo svojho života v súvislosti so vzťahmi, čo je vlastne oblasť etikoterapie. V tom období prišiel podnet založiť si spoločnú stránku spolu s manželom s názvom Priestor pre zmenu, keďže sa takisto zaoberá osobným rozvojom. Obaja sme totiž cítili, že lepší stav svojho bytia možno dosiahnuť jedine svojou zmenou. Zrazu sa mi akoby otvorili dvere a nasledovali osobné stretnutia hlavne so ženami, ktorým moje životné skúsenosti pomohli prejsť ich osobnými témami v oblasti vzťahov, zdravia, aj práce.

Prinieslo mi to príležitosť skĺbiť koučingový rozhovor s etikoterapiou a ďalšími terapeutickými metódami, ktoré sme so záujmom študovali. Práve toto zistenie mi najviac pomohlo v čase môjho neskoršieho onkologického ochorenia. Vtedy som spolu s manželom v priebehu krátkeho času dokázala zmeniť týmito postupmi svoje vnútorné postoje k životu, a tak odstrániť príčinu vzniku tejto choroby. Bolo to hlboké poznanie nielen na mentálnej úrovni, ale aj priamo na tele.

Hlboko som totiž vstúpila do svojich emócií, vnútorných pocitov a zažila oslobodenie môjho bytia v tomto živote. Po tejto bolestnej skúsenosti a v krátkom čase aj návratu do práce si kolegovia mysleli, že som nebola chorá, ale na skrášľovacom zákroku. Dôkazom boli otázky typu,  či som bola na liftingu. Vďaka tejto otázke som si uvedomila, že som za pomoci manžela a vlastného prístupu absolvovala doslova duševný lifting. Preto sme nazvali našu metódu, ktorú aplikujeme vo svojej praxi © Duševný lifting.

Ľubo, povedz teda, čo konkrétne ste robili so Zorkou pre jej uzdravenie?

Na začiatok by som povedal, že zdravotný stav nášho tela odzrkadľuje náš duševný stav. Teda ak vnímame poruchu zdravia, to znamená, že to, čo robíme, ako sa prejavujeme, ako zmýšľame a čo vnútorne prežívame, nie je v súlade s podstatou nášho bytia, s našim vedomím. Inak povedané, akoby sme prestali načúvať tomu, čo nám život hovorí. Keď nás spôsob života uväznil do rôznych presvedčení, predsudkov a dogiem, vďaka čomu sme stratili schopnosť komunikovať s vedomím, teda podstatou nášho bytia, nezostalo už nič iné, len to ukazovať cez naše fyzické telo.

Žiaľ, je to zvyčajne nepríjemný a bolestivý spôsob, ale to mnohí z nás už vedia. A presne toto sme sa snažili rozkódovať aj v Zorkinom prípade a prechádzali sme postupne rôzne presvedčenia, ktoré limitovali jej spôsob života, a to jedno po druhom. Boli to často témy, pri ktorých vzplanuli rôzne emócie. Za tými emóciami sa najčastejšie schováva nejaký typ strachu. Často sú to však iba iluzórne predstavy toho, čo by sa mohlo stať, keby…

Skutočnosť je však taká, že to myslené „keby“ neexistuje, pretože je to len predstava o nejakej budúcnosti. Takže  nevyhnutne musela prísť transformácia stavu vedomia a teda zbaviť sa iluzórnej predstavy o sebe samej, o svojej osobnosti. Preto je dôležité zostať ukotvený v prítomnosti a nenechať sa strhnúť mysľou, ktorou ego manipuluje náš život do iracionálnej budúcnosti v súvislosti s už prežitými skúsenosťami, teda minulosťou.

Zorka, ako to vyzerá v praxi, čo konkrétne ste robili, aby si to aj naši čitatelia vedeli predstaviť ?

Pochopila som, že môj zdravotný stav je výsledkom spôsobu života pod vplyvom dlhodobého stresu, v dôsledku konkrétnych presvedčení. Dala som si preto zámer rozpoznať práve tie kľúčové presvedčenia, ktoré sa nesú mojím životom od útleho detstva. Predsvedčenia, teda myšlienkové konštrukcie, vytvárajú v našom vnútri stav, pri ktorom vznikajú rôzne negatívne emócie s veľmi nepriaznivým energetickým vplyvom na naše telo, čo končí somatizáciou, čiže narušením zdravia na fyzickej úrovni.

Konkrétne jedna z mnohých situácií, na ktoré som si spomenula, bola skúsenosť zo škôlky, ktorú som prežila pri odmietaní v dievčenskom kolektíve. Keď sa nechceli so mnou spolužiačky hrať, nadobudla som presvedčenie, že nie som (pre nich) dosť dobrá, pekná, atď., preto ma odmietali. Toto presvedčenie sa so mnou nieslo aj do ďalších rokov a sprevádzalo ma nielen na základnej škole, ale aj neskôr, keď som bola veľmi obozretná v ženských kolektívoch a necítila som sa tam príjemne.

Netušiac o sile pozornosti som práve tú usmerňovala na svoje vzniknuté pocity nedostatočnosti, čím  som si vytvorila iluzórny obraz o sebe samej. Je úplne jasné, že to bol iba môj subjektívny iracionálny myšlienkový konštrukt. A aj napriek tomu, že ma mnohí presviedčali, že to nie je pravda, moje negatívne emócie o mne, ktorým som venovala veľkú pozornosť, mi to nedovolili uveriť. Východiskom z tejto situácie bola terapeutická činnosť, ktorou ma sprevádzal manžel.

Princíp spočíva v tom, že konkrétne otázky mi navodzovali stav, v ktorých som v skutočnosti pociťovala odmietanie samej seba a následne mi umožnil ďalšími otázkami vrátiť sa do prítomného okamihu, kde som si mohla uvedomiť, že to, čo si o sebe myslím alebo predstavujem, je ilúzia a realita je taká, aká je a nie je nutné ju hodnotiť. Úžasné bolo napríklad uvedomenie, že nie mňa odmietajú moje kamarátky, ale to v skutočnosti ja odmietam samu seba. To ja nie som spokojná so sebou a kamarátky sú iba tie, ktoré mi to v živote zrkadlia. Takýmto spôsobom mi to ukazujú dovtedy, kým to sama nerozpoznám.

Uvedomenie vždy nesie v sebe esenciiu vďačnosti za rozpoznanie toho, čo človeka ťaží celé roky. V tomto dôsledku aj u mňa došlo k presmerovaniu pozornosti, k odblokovaniu strachu, ktorý som si vytvorila sama, a ktorý mi spôsoboval tento stav, a to tak veľkému uvoľneniu nielen na mentálnej a emočnej úrovni, ale priamo v danej chvíli aj na mojom tele. Takýchto a-ha momentov  a uvedomení v priebehu niekoľkých procesov bolo veľa. Boli doslova transformačné, čo sa odzkadlilo aj na mojom fyzickom vzhľade.

Ľubo, keď si takýto stav robíme sami sebe, je vôbec možné existovať bez toho, aby sme sa sami posudzovali alebo hodnotili ?

Určite áno, pretože veci a skutočnosti sú také, aké sú, to len ľudská myseľ im svojim posudzovaním pripisuje rôzne prívlastky a charakteristické vlastnosti. Základom je uvedomenie si vlastného stavu vedomia a iluzórnosti osobných presvedčení a zneužívanie myslenia vlastným egom.

Myslieť určite nie je zlé, ide o to, kto myseľ ako nástroj práve používa : vedomie alebo ego. Je to jemná práca s pozorovaním vlastných vnútorných procesov, ktoré vedú k oslobodeniu zo zajatia vlastných presvedčení. Práve tie nám nedovoľujú žiť šťastný, pokojný a naplnený život v plnom telesnom a duševnom zdraví.

Vy ste začali cez Priestor pre zmenu v zime robiť besedy online, ako to vzniklo a prečo?

V tomto období, v čase pandemických opatrení, neboli možné osobné stretnutia, preto sme so Zorkou zvolili online formu. Tak vznikol formát beseda, kde sme týmto spôsobom poskytli podporu ľuďom aj v ťažších chvíľach, ktoré prežívali. Keďže ľudia majú rôznu charakteristiku osobnosti, niektorí nemajú odvahu klásť otázky, ale radšej počúvajú, iní sú zas aktívni a radi zdieľajú svoje osobné témy, vždy sa predebatovali aj tie skutočnosti, ktoré pomohli nakoniec aj tým menej aktívnym a našli si vo vybranej téme to svoje.

Aj keď to nedali v skupine najavo, často sme dostali od nich spätnú väzbu, ako to bolo pre nich obohacujúce. V čase uvoľnenia opatrení sme začali robiť aj osobné stretnutia v skupinách formou besedy. Napríklad aj počas dovolenky nielen v Bratislave, ale aj v iných mestách. Najbližšie plánujeme jednodňový seminár v Košiciach a do konca prázdnin zopár ďalších na západnom Slovensku. Téma je Transformácia života, ktorá obnáša aj pochopenie príčinných súvislostí vlastného života v zmysle, prečo sa nám deje to, čo prežívame a ako s tým naložiť.

Nadstavbou tohto poznania je tvorba vlastnej reality – nie však ako nejaká rozprávka, ale praktickou realizáciou v osobnom živote. Našou snahou nie je robiť ľudí od nás, ako lektorov či koučov závislými, ale práve naopak, ukázať im spôsob, ako kráčať vlastnou cestou uvedomenia a realizácie šťastného a naplneného života.

A kde sa možno viac dozvedieť o Vašich aktivitách?

Čitatelia nájdu kontakty na nás na našej webovej a facebookovej stránke, kde sú uvedené všetky naše podujatia.

Zora a Ľubo Vypušťákovci

Priestor pre zmenu

Koučing, Etikoterpia, Leadership

Transformácia vedomia

www.priestorprezmenu.sk

Rozhovor pripravila: Martina Valachová

Mohlo by vás zaujímať