Čo je človek? Človek je humanoid (nevieme ako dlho, lebo transhumanizmus už klope na dvere)…

Čo je človek?

Poďme na to úplne od začiatku. Na hodinách prírodopisu nám povedali, že človek ako pán tvorstva sa hrdí titulom Homo sapiens, teda človek rozumný. A čo o ňom ešte vieme?

  • Človek je humanoid (nevieme ako dlho, lebo transhumanizmus už klope na dvere).
  • Človek je zložitý systém – sieť biologických, duševných a mentálnych vzťahov.
  • Človek je virtuálna identita.
  • Človek je tvor rozumný (možno áno, možno nie, chce to preskúmanie).

Podľa čoho by sme mohli človeka rozumného na druhý, tretí, či desiaty pohľad spoznať?

 „Hlúposť poznáš po kriku a múdrosť po tichu.“

Musíte uznať, že podľa tohto bonmotu tu máme tuposti vyše hlavy. Elita aj masa rovnako vrieska, uráža, dehonestuje a neuvažuje, ale kalkuluje. Nie ste hádam takí naivní, aby ste naleteli na to, že každý, kto sa pýši titulmi, je aj rozumný. Nie, on je len brutálne inteligentný. Veľmi dobre vie, čo znamená výhoda pre jeho prežitie, a tak sa inteligentne adaptuje na podmienky. (A čo myslíte, bude ChatGPT víťaz, keď sa adaptuje inteligentne na človeka?) Nechajme umelú inteligenciu radšej na pokoji a vráťme sa k človeku. Urobíme takú malú kategorizáciu. Dnes je kategorizácia veľmi trendy, tak buďme aj my. Rozdeľme ľudskú populáciu podľa charakteristických prejavov na 4 skupiny:

Človek – lovec, dravec, predátor

Stojí na vrchole potravinového reťazca a jeho heslo je: „kto zaváha, nežerie“. Je jedno, či to budú peniaze, prírodné alebo ľudské zdroje. (Už vám napadlo, prečo človeka od istého času začali odborníci nazývať ľudským zdrojom?)

Človek – parazit

Vlezie všade, kde mu to bude umožnené. Dokáže sa tváriť sladko, a pritom nasávať krv. Každý hostiteľ je nahraditeľný a aj rýchlo nahradený.

Človek – ovčan

Ovčania sú najpočetnejšia skupina a ich spoločným menovateľom je jednota v strachu, nenávisti a poslušnosti. Vždy sa nájde nejaký pasák či spasiteľ, ktorý ovce povedie k spáse. Verejná mienka je alfa a omega ich spoločenského života.

(Nadobudli ste teraz pocit, že sme na safari? Nemám nič proti dovolenke v divočine, ale tu nejde o all inclusive, ale o holý život a, navyše, táto destinácia je extrémne predražená.)

Človek rozumný

To je, bohužiaľ, najmenej početná skupina a jedinca tohto druhu poznáte podľa zložitého myslenia, nekonečných otázok, nekonvenčných odpovedí a aj správnych pochybností.

S našou analýzou človeka a jeho prejavov úzko súvisia aj pojmy ako humánny, humanitárny a humanista.

Pojmom humánny, teda ľudský, sa najčastejšie myslí ľudomilný a súcitný.

A čo to ten súcit vlastne je? Je to hádzanie mincí pred obchodným domom do kasičky? Je to raz do roka show pre detské domovy? Hranie na city zaberá, vždy sa niečo vyzbiera a v TV to potom vyzerá tak cnostne. Citové vydieranie isto dobre padne obchodníkom so súcitom. Oni majú deklarovanú funkciu, povinnosť, zodpovednosť za systémové riadenie, vysoký plat, ale hodia to na súcitných ľudí, ktorí to radi a oddane aj z posledného vybavia za nich. Kto by to povedal, že súcit je nakoniec taká výhodná transakcia. Platí ešte vôbec veta, že spoločnosť sa skladá z jednotlivcov a je taká silná ako jej najslabší článok? A slabosť, ktorá sa javí, že je len na okraji, ovplyvňuje všetkých, len tí duchom chudobní to nevidia a nevedia. Lapidárnejšie to povedal jeden starý muž:

  „Ľudia nevedia, čo sa deje a ani nevedia, že to nevedia.“

                                                                                                                          Noam Chomsky

 

S pojmom humanitárne mám spojené duchaplné vyjadrenie jedného nemenovaného politického trilobita, pre ktorého bolo aj bombardovanie humanitárnym aktom. V tomto prípade mi už došli slová aj rozlišovacia schopnosť na tuposť.

Nuž a humanisti sú racionalisti, ktorí majú na prvom mieste človeka, jeho dobro a rozvoj.

Väčšina humanistov mala a má lásku k filozofii a k všestrannému vzdelaniu. Spisovateľ a humanista Thomas Mann, ktorý svojím Apelom na rozum už v roku 1930 videl, kam to celé vedie, oči väčšiny aj tak nevideli a uši aj tak nepočuli. Tak kde bol „zašitý“ pán tvorstva – Homo sapiens? Možno viacej rozumná bola literárna postava Švejka. Jeho veta z frontu počas I. svetovej vojny znela:

„Nestřílejte, jsou tady lidi!“

Nemusíme chodiť až tak ďaleko do histórie. Posledné tri roky nastavili zrkadlá ľudským hodnotám a zviditeľnili reálny stav tohto sveta, sveta dravcov, parazitov, ovčanov, Mannovcov aj Švejkov.

Ako teda vylepšiť tvora, ktorý sa volá Sapiens? Darované tablety to určite nevyriešia. Vyriešiť by to skôr mohlo poznanie o živote, jeho podstate a zmysle. Zmyslom života predsa nie je prežívať, ale prehlbovať sa a rásť na sile. K tomu patria rovnako dôležité výpovede o mysli a ľudskom tele ako dvoch spolupôsobiacich hmotách. Myseľ ani telo nie sú naši nepriatelia, ale pracovné nástroje. Aj tá geniálna Pani Epigenetika je tu s nami už roky, ale ako keby pre niektoré odborné kruhy nebola. Som zatiaľ na vážkach, či to je záhada, zámer, alebo nedostatok rozumu.

Žiadni odborníci zatiaľ nepodali podrobnú analýzu, prečo život vie, že on je on, prečo cíti a prečo sebacíti. (Nehovorím tu o telesných pocitoch.) A bude to nakoniec rozum, ktorý podá životu vysvetlenie o vlastnej identite aj o svojich pocitoch. Ak vysvetlenie nie je poruke, tak je akákoľvek identita dobrá. Ponuka je široká a reklama spolu s verejnou mienkou sa o to postará.

(To, že sa Martina Valachová v rozhovore s Marcelom Nemcom rozhodla identifikovať s lustrom, beriem ako trefnú metaforu. Pochybujem, či na niektoré problémy luster bude stačiť. Pre istotu nech si zoberie ešte zo dva reflektory k tomu.)

Položme si na koniec otázku: Prečo sú rozumní ľudia na pranieri a červy na tanieri? (Neviem, či opak by bol lepší.) Je vám hádam jasné, že nikdy nič nie je bez príčiny.

 Resumé:

Človek rozumný je silnejší, samostatnejší a stále zvedavý, preto sa s polovičatou pravdou nikdy nezmieri. Uvažuje v súvislostiach, ide po chybe od následkov až k samotnej príčine. A to je niekedy riadne nebezpečné.

Človek rozumný už nie je ani ovčan – sediment (ktorého, kde posadia, tam vytvrdne), ani ovčan – konzument (ktorý príjme všetko, čo mu bolo podhodené).

Práve preto je človek rozumný pre dravcov a parazitov problémový živočíšny druh a práve preto bude vždy v ohrození, ale dúfajme, že nebude tak skoro pred vyhubením.

Lenka Sapárová

Ilustračná foto: Pixabay

Korektúry textu: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorka

Máte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

Mohlo by vás zaujímať