Človek v centre pozornosti, alebo ako vznikol názov a identita nášho inštitútu

Názov spoločnosti, alebo značky je možné realizovať mnohými spôsobmi. Keďže sa profesionálne pohybujeme vo svete marketingu uvedomujeme si, že veľmi podstatnou súčasťou identity spoločnosti je aj jej názov. Správne vybraný názov môže značku dostať veľmi rýchlo do povedomia cieľovej skupiny, čo je dôležité z hľadiska budúcich aktivít a rozpoznateľnosti značky na trhu.

Takto nie

Ísť cestou podľa mena zakladateľa sme nemohli. Skombinovať skratky našich mien tiež neprichádzalo v úvahu. Predstavte si názov ktorý by tak vznikol: VATRA, alebo TRAVA. Jedno lepšie ako druhé. Existuje aj metóda vytvorenia názvu podľa metafory. Tak napríklad vznikol názov Nike (bohyňa víťazstva). Žiadna vhodná metafora nám nenapadla. A vlastne sme metaforu do názvu ani nechceli. Systém založenia názvu na vymyslenom dobre znejúcom nezmyselnom názve, ktorý sa nedotýka predmetu našej budúcej činnosti sme zamietli tiež.

Ako na to?
Pokračovali sme  ďalej. Napísali sme si do poznámkového bloku naše ciele a fakty, čo chceme názvom a následne logom ľuďom povedať. Ostali nám metódy voliť názov podľa čísla, alebo názov zadefinovať ako popis činnosti. Keďže sme vedeli, že správa, ktorú chceme vyslať má zasiahnuť 40 plus ľudí, číslo bolo jasné. Ak by sme však ostali iba pri čísle 40 a za ním slovom, alebo znamienkom uvádzali plusko, mohlo by to ľudí zmiasť(napríklad či nejde o oblečenie, ktoré zahŕňa výlučne veľkosť 40 a vyššie? ). Po niekoľkých pokusoch a asi desiatich popísaných papieroch sme sa zhodli na názve Inštitút Trvalého Rozvoja 40+. Názov vieme v skrátenej forme používať aj ako akronym ITR40+.

Tak ako pre všetky organizácie, pohybujúce aj vo svete online, bolo nesmierne dôležité, aby sme našli vhodnú doménu. Ako hlavnú doménu používame www.40plus.sk. Zaregistrovali sme ju vopred, aby sa nám nestalo, že po získaní registrácie nášho Inštitútu bude doména kúpená niekým iným.

Identita a logo

Logo a vizuály sme vytvorili v spolupráci s grafickou dizajnérkou Zuzanou Oros. Logo vychádza z čísla 40, keďže inštitúcia bude riešiť problematiku skupiny ľudí 40 plus. Počas rozhovorov sme sa hrali s nulou a Zuzana navrhla nulu graficky upraviť tak, aby pôsobila ako obrys hlavy človeka. Zrazu logo získalo plnohodnotný výraz. Vyobrazuje človeka, ktorý hľadá zmysel života v práci i v súkromí. Logo bude zároveň výborne slúžiť ako vizuálny prvok pre školenia, konferencie a ďalšie činnosti, ktoré Inštitút plánuje urobiť. Znázorňuje totiž ľudskú bytosť ako centrum pozornosti.

(red.)Mohlo by vás zaujímať