fbpx

Čím dlhšie si štyridsiatnici prácu hľadajú, tým ťažšie sa zamestnajú

Prieskum Inštitútu trvalého rozvoja 40+ prináša nový pohľad do aktuálnej situácie na slovenskom pracovnom trhu. Kým zamestnávatelia a personalisti bijú na poplach a obracajú sa na zahraničné zdroje pracovnej sily, doma na Slovensku  stále existuje nie zanedbateľný zdroj kvalitnej pracovnej sily, ktorý zostáva nevyužitý.  Sú ním ľudia, ktorí prekročili prah 40tky a hoci sú na vrchole svojich síl, prácu si hľadajú čoraz ťažšie. V skratke – Čím dlhšie si štyridsiatnici prácu hľadajú, tým ťažšie sa zamestnajú.

„ Tému uplatniteľnosti ľudí po 40tke sme otvorili už v zime minulého roku. Okamžite sa stretla so záujmom nie len zo strany médií, ale aj zo strany ľudí, venujúcich sa personalistike, recruitingu a samozrejme nás kontaktovalo a stále kontaktuje veľa ľudí po 40tke, ktorí riešia svoje ďalšie profesionálne pôsobenie,“ uviedla Martina Valachová, spoluzakladateľka Inštitútu trvalého rozvoja 40+.

„ Rozhodli sme sa podložiť nami navnímanú situáciu reálnymi číslami, ktoré majú relevantnú výpovednú hodnotu a problematiku uplatniteľnosti ľudí 40+ na trhu práce mapujú čo možno najpresnejšie. Počas viac ako šiestich týždňov  sme realizovali zber dát prostredníctvom anonymného online dotazníku. Do prieskumu sa zapojilo celkom 580 respondentov, z toho 59% žien a 41 % mužov,“ hovorí o prieskume Andrea Trávničková, spoluzakladateľka Inštitútu trvalého rozvoja 40+.

Prieskum ukázal, že hoci na pohovory  bolo pozvaných až 91% opýtaných, prácu získalo len 47% z nich. Ďalších 41% ľudí sa nezamestnalo a len 11% sa rozhodlo podnikať.

Čas rozhoduje…
Výsledky prieskumu jednoznačne ukazujú, že medzi dobou hľadania novej práce a šancou na trhu práce uspieť, existuje priame prepojenie.  Z tých respondentov, ktorí uviedli, že si prácu hľadali/hľadajú menej ako tri mesiace, sa podarilo takmer  80% zamestnať sa. Tí, ktorí hľadali/hľadajú prácu dlhšie ako rok, sa podarilo zamestnať sa len v 34% prípadoch. Graf, ktorý vzišiel z nášho prieskumu jasne ukazuje, že čím dlhšie je obdobie hľadania si práce, tým menšie percento ľudí po 40tke sa reálne aj zamestná.

Rok je dlhá doba nielen pre rodinný rozpočet
Ukázalo sa, že až tretina ľudí hľadá prácu rok a dlhšie. Čo pri potrebe pokrytia klasických nákladov na život môže byť pre rodinné rozpočty zásadný problém.  Účty chodia s pravidelnosťou, ľudia v tomto veku majú malé deti a väčšina má pomerne vysokú hypotéku. Výpadok jedného príjmu môže byť preto veľmi zničujúci. Prieskum ukázal, že ľudia po štyridsiatke si prácu hľadajú 6-12 mesiacov ( 34% respondentov) a viac ako rok 33 % respondentov si hľadá prácu dlhšie ako rok.  Spomedzi tých, ktorí si prácu hľadali rok a viac, reagovalo odoslaním životopisu na viac ako 20 pracovných ponúk až 53% respondentov, pričom na pohovor  boli pozvaní jeden až päť krát v 76% prípadoch. Alarmujúce je, že až 68% ľudí, ktorí si po 40tke hľadali prácu dlhšie ako rok, sa nikdy neobrátilo na odborníkov z radov personálnych poradcov, koučov či psychológov.

V Inštitúte trvalého rozvoja 40+ sa budeme fokusovať aj  na spájanie silnej skupiny kvalitných a skúsených ľudí po 40tke a potenciálnych zamestnávateľov. Práve fakt, že takmer 70% ľudí, ktorí sa na trhu práce pohybujú už viac ako rok bez toho, aby sa uplatnili a nevyhľadali odbornú pomoc, vnímame ako priestor pre nás.  Máme za sebou pilotný workshop, ktorý sme realizovali v čase zberu dát. Dnes pripravujeme sériu podporných programov, zameraných na ľudí 40+. Práca je len jednou z oblastí, ktoré po 40tke u človeka naberajú nové dimenzie. ITR40+ vnímame človeka komplexnejšie než len v kontexte jeho kariéry.

 

 

Mohlo by vás zaujímať