FOCUS

Ľudia z charity chcú od bezdomovcov potvrdenie, že sú na ulici. Chcú mať všetko pod kontrolou…

Ľudia z charity chcú od bezdomovcov potvrdenie

Kedysi boli jedným z hlavných zdrojov potravín kontajnery za supermarketmi, ale teraz ich prevzali potravinové banky charitatívnych organizácií, ktoré od bezdomovcov žiadajú potvrdenie, že sú na ulici. Hosť Martiny Kociánovej, Miro, bezdomovec, ktorý žije na ulici už viac ako dvadsať rokov, to komentoval slovami: "Viem, že je to tak: "Nie je to dobré, ide to dolu vodou.

Read More »

Čo bráni v rozvoji ducha, v napĺňaní našich plánov? Snáď iba popletená myseľ a opotrebované telo

Duch tvorivosti nepozná slovo biologický vek

Duch tvorivosti nepozná slovo biologický vek, starnutie, dôchodok ani smrť. Kráčala som dedinou v sprievode svojho otca. Hlavou mi prefrnkla otázka: „ Oci, a čo by si robil, keby si bol dnes viac pri sile a úplne zdravý?“ „No, čo asi…Začal by som so stavaním garáže, vieš, na tom mieste, ktoré zarastá dnes trávou. Chcel by som robiť ešte niečo, …

Read More »

Hranice poslušnosti a vedenia: Systém, ktorý neumožňuje účastníkom z neho vystúpiť, je tyrania.

Hranice poslušnosti a vedenia

Keď porušíte niečo povinné, je jasné, že nasleduje trest vo forme obmedzenia slobody či majetku od najmiernejšej podoby až do konečného dôsledku odobratia života. Systém založený na povinnosti je systém, kde za každé nedodržanie vyžadovaného pokynu nasleduje nejaká forma trestu. Ani takýto systém nie je vyslovene zlý, pokiaľ dovolíte jeho účastníkom z neho vystúpiť rovnako ľahko, ako do neho vstúpili.

Read More »

Ako udržať chudobných a strednú triedu tvrdo pracovať? Neučiť ich to, čo vedia bohatí?

Našou povinnosťou je byť bohatými Neberte ma, prosím, za slovo. Nemám na mysli bohatstvo v zmysle „peniaze“, kaviár, luxusná jachta, 150-izbovú vilu so služobníctvom či súkromný tryskáč a ostrov v Karibiku na víkendy pre seba. To, čo mám na mysli, osobne nazývam pojmom KOMPLEXNÉ BOHATSTVO. Kvalitné existenčné zázemie a schopnosť rozumne hospodáriť za každých okolností v priestore, čase svojej doby …

Read More »

Nemusíte byť za každú cenu dokonalí. Buďte radšej originálni. Všetkým sa aj tak nedá vyhovieť.

Nemusíte byť za každú cenu dokonalí

Keď vám povedali, že niečo nezvládnete, pozerali sa na to zo svojho uhla pohľadu. Oni by to zrejme nezvládli. Oni by sa tak nechovali. Oni by to robili inak. To ONI. Je to o nich, nie o vás. Vy dokážete všetko, čo budete chcieť. Stačí si veriť, rozhodnúť sa a ísť si za tým. Nech si hovoria, čo chcú. Ak si vy budete veriť, nič vás nezastaví. Neberte si preto ich slová osobne. Neničte svoje sebavedomie tým, čo vám povedal niekto iný. Ich slová nič neznamenajú – ak im vy sami neprisúdite význam a moc nad vami.

Read More »

Prečo sa mesiac apríl volá apríl? Ste zvedaví, čo sa za názvom veselého mesiaca skrýva?

Prečo sa mesiac apríl volá apríl

Apríl je štvrtý mesiac roka. Podľa gregoriánskeho kalendára. Pôvodne podľa rímskeho kalendára otváral spolu s marcom obdobie, keď príroda ožila. V apríli naplno začal jej nový rok. Hoci prezývku „bláznivý“ mu nevyslúžilo len prvoaprílové žartovanie, známe už v starovekej Indii či Ríme.

Read More »

Tu a teraz: Nerieš minulosť a budúcnosť, buď tu a teraz, všetko je ako má byť, vesmír sa postará! Fakt?

Tu a teraz: Nerieš minulosť a budúcnosť, buď tu a teraz, všetko je ako má byť, vesmír sa postará! Fakt?

Buďme v správnom čase sústredení pri tom, čo robíme, a v čase úvah premýšľajme o minulosti a budúcnosti. Iba spojením týchto dvoch nastavení je človek schopný adekvátne reagovať na aktuálne podnety a zároveň si tvoriť svoju budúcnosť. Bez sústredenosti a úvah spoločnosť stagnuje a iba budí zdanie rýchleho napredovania, ktoré je aj tak len pohybom v kruhu. Poznávacím znakom vývoja po špirále je neustále prehodnocovanie chýb minulých prostredníctvom porozumenia. Porozumenie sa tak stáva vydláždenou cestou pre kroky a roky budúce.

Read More »

Prečo je Veľká noc veľká? Pohyblivý sviatok s dotykom nekvasených chlebov a pohanskej bohyne úsvitu

Prečo je Veľká noc veľká? Pohyblivý sviatok s dotykom nekvasených chlebov a pohanskej bohyne úsvitu

Tohoročná Veľká noc 2023 pripadla na 7. až 10. aprílový deň. Sviatok je to však pohyblivý s originálnym výpočtom dátumu. Aby toho nebolo málo, nie v každej cirkvi je rovnaký. Rozdiel dátumu slávenia vyše mesiaca V kresťanských cirkvách sa slávi prvú nedeľu po prvom splne po jarnej rovnodennosti.

Read More »

Ženstvo je na chvoste záujmu. Chýba uznanie, že ženy držia spoločnosť v neistých časoch…

Ženstvo je na chvoste záujmu

„Áno, začínam mať vrásky, ubúda mi svalstvo, aj keď som sa celý život snažila športovať. Áno. Blížim sa ku koncu. Koniec je nevyhnutný. Starnem. Musím ten koniec nevyhnutnosti prijať do samotného rozvrhovania svojho života. A toto práve ženy vedia. Preto ženy spoločnosť do istej miery veľmi držia.“

Read More »

Život s manipulátorom dokáže byť veľmi krásny. Obeť si často neuvedomuje, že je zmanipulovaná.

Život s manipulátorom

Život s manipulátorom dokáže byť veľmi krásny Manipulátor sa snaží vnútiť cieľovej osobe myšlienky, názory, či konania, ktoré nie sú obeti vlastné a ktoré by dobrovoľne neprijala, a získava výhodu voči nej bez toho, aby mala voľbu, či mu vyhovie, alebo nie. Obeť si často neuvedomuje, že je zmanipulovaná. Život s manipulátorom môže byť… Pred 2 rokmi: Definíciu slova manipulátor poznám. …

Read More »

Očistiť dušu a privítať v nej novú jar. Než privítame jar, ohliadnime sa za Perúnom a februárom…

Perún

Pohanské zvyky uctievania ohňa a zapaľovanie očistných sa prenieslo do kresťanského sviatku, Hromníc. Akokoľvek, tisícročia ostáva podstata mesiaca februára, z latinského „očistná horúčka, očista“, bez ohľadu na bohov či cirkev rovnaká: očistiť dušu a privítať v nej novú jar.

Read More »

Aj Pavol Dobšinský na vlastnej koži pocítil, že život nie je stále veselý. Ale dobro vždy zvíťazí…

Pavol Dobšinský na vlastnej koži pocítil

Aj Pavol Dobšinský na vlastnej koži pocítil, že život nie je stále veselý, no napriek všetkému tí, čo sú dobrí, statoční ľudia s veľkým srdcom, zvíťazia. V rozprávkach celkom určite. Svoju rozprávku sníva Pavol Dobšinský v Drienčanoch, kde je pochovaný. Na druhý svet odišiel za svojimi milovanými 22. októbra 1885.

Read More »

Narodil som sa do rodiny, ktorá nebola rozprávkovo nádherná. Mojou úlohou je napraviť pokrivenia rodu…

Vzťahy muža

Ako dobre vieme, každý jeden vzťah nás niečo v živote učí. Či už to podporné, alebo deštrukčné. Náš prvotný pozemský vzťah je so sebou samým, stvoriteľom, planétou Zem. Následne s mamou, otcom, súrodencami, prarodičmi, priateľmi, učiteľmi atď. Každodenná interakcia s ľuďmi nás formuje podľa toho, ako na nich reagujeme, a tak sa odvíja aj náš život.

Read More »