Bývate v blízkosti Žitného ostrova? Vrakunská skládka je plná jedov, ničí spodné vody. Zastavme to…

Slovensko má najväčšiu zásobáreň podzemnej vody v Európe a jej kvalita sa stále zhoršuje.

Vrakunská skládka je plná jedov a zasahuje do spodnej vody Žitného ostrova.

Pozývame na diskusiu, ak bývate v dotknutých oblastiach, alebo ak vás táto problematika trápi, bude to určite zaujímavé.

Problém spočíva v tom, že skládka je stále živá a dennodenne z nej unikajú toxické a karcinogénne látky a znečisťujú podzemnú vodu na Žitnom ostrove – našej najväčšej zásobárni pitnej vody pre západné Slovensko. Ministerstvo živ. prostredia zamietlo plánovanú enkapsuláciu, ktorá mala pomôcť odstrániť tento problém, ale nedalo žiaden protinávrh.

Čas tiká a znehodnocujeme si najväčšie bohatstvo, ktoré máme – a to pitnú vodu.

Otázkou je, ako dlho bude trvať, kým sa toto územie prečistí.

Na tieto otázky a mnohé ďalšie budú odpovedať odborníci.

Diskusia bude aj streamovaná, organizuje ju známa filmárka Zuzana Piussi.

Všetky informácie nájdete tu: https://bit.ly/3ySHbWY

Mohlo by vás zaujímať