Na búšenie srdca sa často sťažujú i mladí ľudia bez iných zdravotných ťažkostí. Čo za tým je?

Búši mi srdce - čo znamená búšenie srdcaBúši mi srdce – môže za to moje trávenie?

Usilovnú, neustálu prácu nášho srdca si v bežnom stave neuvedomujeme. Búšením srdca často nazývame akýkoľvek pocit „nenormálnej“ činnosti srdca. A tieto pocity sa netýkajú len ľudí s ochorením srdca. Častokrát sa na ne sťažujú aj mladí ľudia bez iných zdravotných ťažkostí… Stojíte pred otázkou búši mi srdce – čo znamená búšenie srdca?

Akýkoľvek problém pociťovaný na hrudníku je nielen nepríjemný, ale aj strach naháňajúci.

Média na nás chrlia informácie o srdcovocievnych ochoreniach, ako o hlavnej príčine predčasných chorôb, dokonca smrti, príznaky srdcového infarktu poznáme už zo zdravovedy zo školy… Preto je pochopiteľné, že pocit činnosti vlastného srdca, ak je k tomu ešte aj zrýchlený alebo nepravidelný, nás vyplaší. Ak ste pacient, ktorý pravidelne navštevuje svojho lekára a špecialistov, neváhajte im o svojich problémoch povedať a nechajte ich pomôcť vám. Ak ste mladý človek, poprípade aj športovec, a doteraz ste so srdiečkom problémy nemali, začítajte sa ďalej.
Na ceste po pátraní príčiny a hľadania riešenia s búšením srdca vás čaká niekoľko problémov.

  1. Diagnostika

Búšenie srdca býva často záchvatové. Teda ukazuje sa len chvíľkovo a podľa Murphyho zákonov zásadne doma, v tú najnevhodnejšiu chvíľu. Nikdy nie na ukážku v ambulancii lekára, ktorému o svojich problémoch hovoríte. Diagnostika takýchto záchvatových stavov je v medicíne vždy ťažšia.

  1. Vyšetrenia

Svojím praktickým lekárom ste po vyšetrení odoslaní k špecialistovi, niekedy internistovi, niekedy kardiológovi, niekedy inam. Úlohou lekára je v takomto prípade pátrať po poškodení srdca a príčine búšenia. K základným metódam patrí vyšetrenie krvi, fyzikálne vyšetrenie s odmeraním tlaku, tepu, popočúvaním činnosti vášho srdca. Po návšteve špecialistov sa dopracujete k presnejším vyšetreniam, ako sú EKG, 24-hodinové EKG, sonografia srdca, eventuálne iné. Častokrát býva výsledok NEGATÍVNY, teda vám povedia, že sa nič nezistilo a že ste ZDRAVÝ. Dobrý výsledok síce poteší, ale nerieši váš problém, čo s tým ďalej?

  1. Hľadanie príčiny

Ak máte základné koliesko u lekárov za sebou, povedali vám, že ste v poriadku a odporučili vám magnézium a obmedziť stres, čítajte ďalej…

Činnosť nášho srdca je automatická, ale vplýva na ňu všetko, čo sa deje v našom tele.

Bez vetra sa ani lístok nepohne a podobne to platí aj pre búšenie. Samozrejme, že príčin môže byť veľa. Po mnohých sa pátra v ambulancii. Nechcem encyklopedicky vypisovať všetky. Rada by som vás upozornila na tie časté, na ktoré sa však zriedkavo myslí.

Zlé trávenie, neporiadok v tráviacej trubici, zmeny, ktoré prináša naša neustále sa meniaca strava, sú veľmi často príčinou búšenia srdca. Tráviaci systém, záhadná továreň uložená hlboko vo vnútri nášho tela, obsahuje vonkajší svet – stravu a mikrobióm. Ich vplyvom môže dochádzať k zmenám v tele, tvorbe a vstrebávaniu látok, ktoré dokážu ovplyvniť aj činnosť a pravidelnosť nášho čerpadla – srdca. Že to znie vážne až strašidelne? Áno, možno.

Zdravý človek so zdravým trávením by pri primeranej strave nemal mať podobné ťažkosti.

Problém však môže vznikať pri poškodení črevnej bariéry. Teda pri porušení hranice, ktorá oddeľuje naše dva svety: nás, naše telo od vonkajšieho sveta, teda vnútra čreva. Choroby, spojené s poruchou črevnej bariéry, môžu spôsobovať príznaky v oblasti srdca, môžu viesť k búšeniu srdca.

Typickým príkladom sú takéto príznaky pri HIT – histamínovej intolerancii. Je to stav, kedy naša strava spôsobuje zvýšenú hladinu hormónu histamínu a ten vedie, okrem iných ťažkostí, aj k ovplyvneniu činnosti srdca. Typickým je zmena rytmu, teda búšenie, buď zrýchlené, alebo nepravidelné, dokonca i prechodné, záchvatové zvýšenie tlaku krvi. Inou príčinou môže byť syndróm deravého čreva, ktorý aj sprievodným nízko dávkovaným zápalom a inými mechanizmami ovplyvňuje kontrolu srdcového rytmu.

Čo chcem ešte o búšení srdca povedať?

Ak ste „relatívne“ zdravý človek, nemáte ochorenie srdca a budete mať búšenie srdca, zamyslite sa. Skúste zhodnotiť svoje trávenie, odhadnúť, či máte ťažkosti, ktoré by stáli za povšimnutie. Ak áno, skúste odsledovať a aktívne pátrať , či vám búšenie srdca nespôsobuje určitá strava, potravina. Chce to čas, trpezlivosť a detektívneho ducha. Ak stanovíte podozrivého, buďte odvážni a spravte si expozičný test na potvrdenie vašej teórie. Takého informácie potom zreferujte u lekára.

Čo teda robiť, keď mi búši srdce? (Platí pre „inak zdravých“.)

  1. NEPANIKÁRTE!
  2. VYŠETRITE SA! Odmerajte si svoj tep na palcovej strane zápästia alebo na strane krku. Ak máte tlakomer, odmerajte si tlak a odfoťte displej monitoru. Všimnite si iné príznaky, napr. bolesť na hrudníku, slabosť, pocit na odpadnutie, problémy s dýchaním, kašeľ, ale aj príznaky na prvý pohľad nesúvisiace: kŕče v bruchu, nutkanie na potrebu, očervenenie, zachrípnutie, čokoľvek iné… Zapíšte si ich.
  3. PRELIEČTE SA! Posaďte sa. Nádych – zadržanie dychu – výdych. Hlboko sa nadýchnite, zadržte dych, napočítajte do desať a pomaly vydýchnite. Napite sa veľkým hltom studenej vody, jemne masírujte zavreté oči alebo hrdlo tam, kde cítite tep. Ak máte liek na búšenie, ktorý používate podľa potreby, užite ho…
  4. HĽADAJTE PRÍČINU! Zamyslite sa, čo viedlo k vášmu stavu. Zamyslite sa nad stravou, ktorú ste jedli. Ak máte podozrenie na niektoré potraviny, poraďte sa s Dr. Googlom, napríklad aj o histamínovej intolerancii, alebo navštívte svojho lekára.

A nezabudnite, kým bije, sme živí…

MUDr. Dana Vavricová Ďureje

Kontakt: ONLINE

Búši mi srdce – čo znamená búšenie srdca – korektúry: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorka

Máte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

 

Mohlo by vás zaujať…

Mohlo by vás zaujímať