BOZP a bezrizikové firmy. Ako zistíte, že vaša firma spadá do kategórie bezrizikovej firmy? 

BOZP bezrizikové firmy Lucia FuskovaBOZP – bezrizikové firmy

Ak podnikáte, mali by ste spĺňať štandardy BOZP. Viac ako 15% podnikateľov spadá pod tzv. BOZP – bezrizikové firmy. Ako zistíte, že vaša firma spadá do tejto kategórie?

Bezrizikové prevádzky

Môžu to byť napríklad firmy, kde sa pracuje prevažne v kancelárii pri PC.

Patria sem:

 • ekonómovia,
 • účtovníci,
 • novinári,
 • programátori,
 • bankový sektor,
 • poisťovací sektor,
 • cestovné agentúry,
 • ale aj niektoré maloobchodné predajne.

BOZP – ako pomôže technik?

 • zistí s akými rizikami a nebezpečenstvami sa zamestnanci pri svojej práci stretnú a posúdi ich v písomnom dokumente (ten spraví BT)
 • zlepšuje pracovné podmienky, znižuje zistené riziká a nebezpečenstvá a jednoducho povedané dbá o to aby sa nikomu nič nestalo
 • zabezpečí nebezpečné priestory, nebezpečné materiály či technológie rôznymi opatreniami na zabránenie vzniku ohrozenia života či zdravia zamestnancov
 • školí zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (pomocou BT) vypracuje vnútorné predpisy, pravidlá a pokyny na zaistenie bezpečnosti pri práci (pomocou BT), uchováva všetku dokumentáciu 5 rokov od posledného záznamu a zaraďuje pracovníkov na prácu ktorú fyzicky a psychicky zvládnu
 • poskytuje pracovný odev a obuv tam kde je to treba, zabezpečuje pitný režim, poskytuje umývacie a čistiace prostriedky
 • spolupracuje zo zamestnancami zabezpečí bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov
 • kontroluje či pravidelné kontroly, opravy a údržby vykonávajú ľudia s osobitným a platným oprávnením

Balíček pre BOZP – bezrizikové firmy

Ak patríte medzi bezrizikové firmy, zákonnú povinnosť si môžete splniť tzv. balíkovým riešením BOZP. Takéto riešenie ponúkajú niektorí bezpečnostní technici BOZP. Vďaka riešeniu, môžete pokojne spávať a nebudú sa vás týkať ani sankcie, ktoré vyplývajú zo zákona.

A čo požiarna ochrana?

Všetci ľudia a firmy, či už sú to právnické alebo fyzické osoby, majú predchádzať vzniku požiaru. No pre právnické a fyzické osoby podnikateľov to znamená mať zabepečené procesy a prevenciu. Ide o zákonom vymedzené povinnosti, s ktorými im technik požiarnej ochrany pomáha. Požiarnu ochranu je potrebné riešiť individuálne. Žiadne balíkové riešenie na ňu neexistuje.

-Infoservis-

 

Mohlo by vás zaujímať