Biomedicínsky vedec Ondrej Halgaš, PhD : Kto zomiera na Slovensku na Covid – 19?

Riziká a očkovanie detí proti Covid - 19 Ondrej Halgaš, slovenský vedec, University of Toronto
Ondrej Halgaš, PhD.

Biomedicínsky vedec Ondrej Halgaš, PhD : Kto zomiera na Slovensku na Covid – 19?

Počas lockdownov sme priniesli viacero rozhovorov s odborníkmi. Jedným z nich bol aj  vedec Ondrej Halgaš, ktorý pôsobí v Kanade. Zaslal mi text s informáciami s otázkou či ho vieme zverejniť. Rada som vyhovela a prikladám v plnej verzii. Sľúbené pokračovanie prinesieme neskôr.

V mojom úvodnom blogu sa spolu pozrieme na základné demografické dáta súvisiace s Covidom.

Covid-19 je akútne infekčné ochorenie, ku ktorému dochádza u časti ľudí po nákaze vírusom SARS-CoV-2 (viac tu – v angličtine).

Aj keď Covid na nás číhal za posledné roky pomaly odvšadiaľ, niektoré úplne základné dáta ostávajú aj doteraz prakticky akoby prehliadané a verejnosti neznáme. Vieme vôbec, kto zomiera na Covid? Niektoré portály síce prinášali a stále prinášajú rôzne tabuľky ale jeden úplne prirodzený graf som za celé dva roky na žiadnom slovenskom portáli prakticky nevidel. Všetci už dnes vedia, že na Covid zomierajú hlavne staršie ročníky, ale neviem či si ľudia aj uvedomujú aký je tento vekový nepomer priepastný… Pritom by bol úplne zásadný pre prijatie vhodných a cielených opatrení. Miesto toho sa rúbalo, a stále aj rúbe, hlava nehlava.

Dáta som získal z https://github.com/Institut-Zdravotnych-Analyz/covid19-data/tree/main/Deaths 7. mája, niektoré ešte neaktualizované 24. apríla, 2022 (minimálne za posledné týždne sú dáta obvykle neúplné a dopĺňajú sa dodatočne).

Celkovo je v poslednom dostupnom súbore (2. máj, .csv formát) zaznamenaných 20 165 úmrtí (za vyše 2 roky).

Ako je vidno, Covid úmrtia sa deťom našťastie prakticky úplne vyhýbajú.

Zomierajú hlavne starší ľudia. Naviac, tento graf ukazuje len vek, nehovorí nič o ďalšom zdravotnom stave tých, čo na Slovensku Covidu podľahli (samozrejme prirodzenou otázkou je, do akej miery sa Covid úmrtia správne identifikujú a zaznamenávajú; v takých Spojených štátoch by sa o tom dalo všeličo napísať ale na Slovensku je to snáď lepšie).

Pre porovnanie, rakovina na Slovensku každý rok pripraví o život takmer 14 000 ľudí. Denne 94 chorých na rakovinu pribudne a 38 ľudí zomrie (zdroj).

Veková distribúcia Covid úmrtí sa dá zobraziť aj takto – tento graf zobrazuje koľko ľudí malo v čase úmrtia vek nižší alebo rovný danému vekovému pásmu. Len 0.13 % Covid úmrtí na Slovensku malo vek pod 21 rokov (27 úmrtí). A aj to boli pravdepodobne deti s ďalšími pridruženými zdravotnými problémami.

V iných rozvinutých krajinách je situácia podobná. Napríklad v Kanade je tento vekový nepomer ešte výraznejší, keďže priemerná dĺžka života je tu vyššia.

Dostupné dáta na githube neposkytujú presný vek v čase úmrtia ale aspoň zhruba si dokážeme priemerný vek vypočítať.

Štát určite tieto údaje má, zatiaľ som nevidel, že by boli niekde pekne zosumarizované. Porovnal som tiež dve obdobia do konca augusta 2021 a po auguste 2021 – prvé obdobie zachytáva alfa vlnu a druhé deltu a omikron. (Medián je stredná hodnota – polovica úmrtí mala vek nižší a polovica vyšší). Javí sa, že priemerný vek sa postupne zvyšuje. Mladí zdraví ľudia mali veľmi nízke riziko úmrtia v oboch vlnách.

Tiež je známe, že muži sú rizikovejší ako ženy.

To je vidno aj zo slovenských dát – zomrelo ich o niečo viac ako žien a boli v priemere aj mladší. Zaujímavé ale je, že v poslednej vlne sa pomer medzi pohlaviami vyrovnal.

Posledný graf ktorý nateraz ešte spomeniem je 7-dňový kĺzavý priemer COVID-19 úmrtí.

Tu je tiež trochu problém, lebo úmrtia sa reportujú rôzne – jedna vec je len úmrtia nahlásiť, podstatné však je kedy človek naozaj zomrel. V médiách skôr nájdete úmrtia podľa toho čo sa javí ako úmrtia podľa dátumu nahlásenia (šedá krivka) – takto sa dajú nájsť aj na OurWorldInData.

Aj OurWorldInData na svojej stránke upozorňuje, že rôzne krajiny reportujú údaje rôzne, preto treba byť veľmi opatrný pri používaní týchto agregovaných dát na porovnávanie krajín. Je tristné, že v 21. digitalizovanom storočí sa rozhodnutia prijímajú na základe dát pochybnej kvality.

Modrú krivku úmrtí podľa skutočného dátumu úmrtia som ešte nikde nevidel, pritom tá by bola omnoho dôležitejšia.

Zaujímavosťou je zvláštny skosený vrchol z prvej vlny, ktorý na šedej krivke zaniká. Veľmi by som chcel vedieť, čím bola táto anomália spôsobená, lebo na epidemických krivkách sa niečo takéto normálne nevyskytuje – ako je vidno aj na krivke z tejto zimy, ktorá má bežný tvar…

Nateraz the end.

Ondrej Halgaš

Biomedicínsky a biotechnologický vedec

Pozn.: Text sme uverejnili v plnom znení, ako bol dodaný.

Mohlo by vás zaujímať