Švajčiarska vláda zamietla návrh parlamentu ohľadne zavedenia tretieho pohlavia…

Binárny rodový modelŠvajčiarska vláda zamietla návrh parlamentu ohľadne zavedenia tretieho pohlavia…

Vyslovila sa aj proti návrhu neuvádzať žiadne pohlavie. TASR správu prevzala z agentúry AP.

Binárny rodový model

Spolková rada svoje rozhodnutie zdôvodnila tým, že „binárny rodový model je vo švajčiarskej spoločnosti stále hlboko zakorenený“. Vláda tiež priblížila, že „nateraz neexistujú spoločenské predpoklady na zavedenie tretieho pohlavia alebo na všeobecné neuvádzanie nijakého pohlavia do zápisov na matrike“.

Takéto kroky by si totiž podľa Bernu vyžadovali početné zmeny vo švajčiarskej ústave. Rovnako aj zmeny v zákonoch na celoštátnej úrovni i v rámci 26 kantónov. V súčasnosti sa deti po narodení zapisujú do záznamov na matriku ako muži alebo ženy, pričom žiadna iná možnosť neexistuje.

Vláda uviedla, že v správe švajčiarskeho etického výboru z roku 2020 sa píše, že na zmenu systému v tejto sfére ešte nenastal ten správny čas.

AP pripomína, že vláda Nemecka v roku 2018 schválila možnosť uvádzať tretie pohlavie, čo ľuďom umožnilo zvoliť si na dokumentoch kategóriu „iný“. Už predtým bolo možné ponechať kolónku „pohlavie“ prázdnu.

V Rakúsku súd v roku 2018 rozhodol, že úrady musia ľuďom umožniť nechať si zapísať do oficiálnych záznamov aj iné než mužské či ženské pohlavie, ak si to sami želajú. Súd však nenariadil zmenu existujúceho zákona, keďže ten konkrétne nešpecifikuje, že pohlavie osôb musí byť ženské alebo mužské.

Zdroj informácií:  TASR

Foto: Pixabay

Mohlo by sa vám páčiť…

Mohlo by vás zaujímať