fbpx
Bez depresie a psychóz v zdraví a šťastí
Bez depresie a psychóz v zdraví a šťastí

Ako žiť ľahšie a lepšie – pokračovanie

Cieľom tejto úvahy – je podčiarknuť, že napriek všetkým obmedzeniam, trápeniam, strastiam i starostiam v reálnom živote, existujú stále motívy, impulzy, cesty, výzvy, príležitosti a inšpirácie k životnej radosti a spokojnosti. S jediným obmedzením okrem poznania – či konkrétny človek CHCE alebo nechce vyskúšať ich.

Prvú časť úvahy si môžete prečítať tu: https://www.40plus.sk/byt-stastny-udrziavat-priatelstva-pestovat-vztahy/

Čo ak ak nefungujú cudzie povzbudenia?

Vytvorte si a pestujte svoje vlastné. Preto hneď ráno po prebudení sa do ďalšieho dňa (pri rannej ďakovnej alebo štartovacej modlitbe) povedzte si nahlas nejaké povzbudenie a viackrát si ho zopakujte. Je to zadarmo a funguje to tak, že vám to rozjasní deň hneď na samom začiatku.

Napríklad takto: „Ďakujem za ďalší deň života, ktorý prežijem krásne – najlepšie ako viem. Mám radosť, že žijem a keď príde akékoľvek znechutenie a zhoršenie mojej situácie, tak si viackrát poviem: Chuť, chuť – pri mne buď!“.

6 stien krabice a 8 pilierov radosti

Pokora je kráľovnou medzi cnosťami. A mnohí pokoru v sebe nemajú. Hovorí sa právom, že mnohí z nás by chodili úplne nahí, keby sa mali obliecť len do šiat utkaných z vlastnej pokory. Z hľadiska praktického zapamätania, ľahkého pochopenia a osvojenia si pozitívneho myslenia nestačí teória. Oveľa dôležitejšie je naučiť sa pozitívne konať v praxi. Lebo všetci osvietení vedia, že GRAM praxe je často oveľa viac ako „iba“ TONA teórie.

6 stien podľa Maxa Kašparů: Ak chcete mať pevne v radosti svoj život vo vlastných rukách, tak treba prijať metaforicky aj v živote človeka – že občas nastanú problémy. Keď do miestnosti postavíme sviecu, bude horieť. Ak však spadne jedna stena, začne prúdiť vzduch, ak spadne aj druhá, vznikne prievan a plameň uhasí. Podobne je to s človekom. Aby nezhasol, musí mať v živote vybudovaných šesť stien.

Prvá stena – predstavuje perspektívu, niečo na čo sa tešíme.

Zadná (druhá) stena – charakterizuje ľudí, o ktorých sa môžete oprieť.

Tretia stena – po našej ľavici, bližšie k srdcu, je tá, ktorá je charakterizovaná našimi priateľmi.

Štvrtá stena – po našej pravici – predstavuje tých, s ktorými v živote spolupracujeme (dobré vzťahy na pracovisku).

Piata stena – podlaha je miesto, na ktorom mám pevne stáť a nepozerať sústavne, že na inom mieste by to bolo lepšie.

Šiesta stena – je strop, čiže veci, ktoré nás presahujú – duchovné hodnoty: kultúra, umenie, dobro, krása, viera, láska, nádej – pršia z neba, preto ich dávame na strop.

8 pilierov radosti podľa Tutu:

Dvaja múdri seniori – viac ako 80-roční veľmi skúsení páni a duchovní vodcovia Dalajláma a arcibiskup Desmond Tutu, pri rozprave o tom, ako si uchovať šťastie v meniacom sa svete, uviedli nasledovných osem pilierov radosti, z čoho sa 4 dotýkajú srdca a 4 hlavy: HLAVA = perspektíva, pokora, humor, akceptácia (prijímanie iných názorov a ľudí) a SRDCE = odpúšťanie, vďačnosť, súcitnosť a štedrosť.

Mať stále svoj životný plán

Ak chce človek napredovať – mal by mať svoj plán. Pozor však pritom na dve základné limity: Prvá – I ten najhorší plán na svete je lepší ako žiadny. Druhá – I ten najlepší plán na svete je zbytočný, ako ho nesplníte. Hovorí sa, že keď človek plánuje, tak sa Pán Boh smeje. Ale mať napísaný svoj plán, znamená silný pokyn pre srdce (emócie) i rozum (ratio), že naozaj chceme niečo veľmi docieliť.

Nádej, viera i láska – sú silné energetizátory človeka. Ale veľmi pomáha vedieť jasne o svojom životnom cieli a zmysle života. K tomu slúži jednoduchý životný plán priorít, čo chcem v živote dokázať v danom veku a perspektíve. Niektorí to nazývajú aj osobná vízia.

Klasická škola o tom neučí, ale životná škola to k osobnému rastu zdôrazňuje. Človek s vlastnou osobnou víziou je bohatší, smelší, spokojnejší a zdravo sebavedomejší. Často i zdravší – bez depresií a psychóz. Skôr patrí medzi víťazov života, ako ten, ktorý žiadnu osobnú víziu nemá. Osobnú víziu treba vnímať ako pilier človeka v oceáne jeho života.

Po čom najviac v živote túžite, aby bolo vaším životným poslaním a naplnením? Zasnívali ste si niekedy svoj dokonalý sen? Ak vás osobná vízia zaujíma, skúste si ju načrtnúť ako svoj hlavný životný miniplán – stačia 2-3 vety, ale aby obsahovali všetko najdôležitejšie (to hlavné), čo naozaj najviac chcete.

Príklady osobnej vízie a piliere spokojnosti

  1. Som pozitívny, teším sa z rodiny, ale i z priateľov, prírody a viery v seba i v Boha. Milujem život a vyznávam carpe diem.
  2. Som zodpovedný jedinec, mám optimistický postoj k životu, žijem naplno a činím dobro.
  3. Tvorím radšej ako trovím, každý deň sa usilujem niečo naučiť – aby som po sebe v živote zanechal užitočné diela.
  4. Cieľom môjho života je šírenie pravdy a osveta kritického myslenia, usilujem o prosperitu – pre seba i ostatných.

Trojnožka životnej stability – vybrané rady

Ak máme žiť harmonický a spokojný život v rovnováhe, občas to stojí veľa driny a mozoľov, ale i obety a chuti učiť sa. A naučiť sa žiť dobre. Teoreticky sa to ľahko spieva v pesničke „pohoda, klídek, tabáček“. V praxi to dosiahnuť je oveľa ťažšie.

Trojnožka životnej stability kde troma nohami sú zdravie, práca a rodina – však stojí pevne, len vtedy, keď nepodpílime žiadnu z trojice nôh. Aby sa nám to darilo, oplatí sa vo vlastnej hodnotovej abecede uvedomiť si, čo je pre naše šťastie a sebarealizáciu kľúčové. U väčšiny ľudí sú to tradične a notoricky známe príjemne milé jednoduchosti (ktoré však nie sú u každého samozrejmosti!):

1/ Rodina a priatelia – udržujte kontakty

2/ Carpe diem – uži dnešok na maximum (lebo je tvojim NAJ-bohatstvom)

3/ Osobná životná filozofia – akési vlastné náboženstvo (osobná vízia, životný plán)

4/ Humor – nadhľad, odstup a vedieť sa zasmiať aj zo seba (dôvtip je odvodený od slova vtip)

5/ Zdravie – dobré návyky (šport, turistika, zdravé potraviny a nápoje…)

6/ Práca (činnosť, aktivita, hobby)

7/ Autosugescia (Myšlienky tvoria veci. Každý deň si potichu alebo nahlas viackrát zopakuj, že sa cítiš zdravšie a lepšie ako včera, za čo si vďačný a prečo si šťastný).

Ing. Emil Burák, PhD: SLOVENSKÝ PROFESORING ŠŤASTIA (prvá časť úvahy je TU)

Autor je daňový odborník s 30-ročnou praxou. Pragmatik – známy ekonóm, skúsený manažér, vysokoškolský učiteľ, lektor, odborník na vzdelávanie a znalostný pracovník. 

Korektúra: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorkaMáte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

Mohlo by vás zaujímať