fbpx
Ako zmeniť vyučovanie online v korone

Škola nevychováva nezávislú slobodnú a múdru osobnosť, t.j. VODCU, radšej z neho robí poslušnú a nesamostatnú OVCU

Aktuálne žije celý svet náročnú dobu aj z hľadiska vzdelávania, nakoľko žiadne online vzdelávanie (neživé a umelé) nedokáže nahradiť fyzickú osobnú prítomnosť učiteľa (živé a prirodzené lekcie). Kvôli pandémii koronadoby a diktátu Covid 19 žijeme na pol plynu, pričom najviac na tom strácajú nedostatočnou edukáciou a iba náhradným vzdelávaním naše deti.

Ako to zmeniť a zlepšiť zadarmo, rýchlo a rozumne?

Takúto otázku si určite kladú aspoň niektorí z rodičov, pričom verím, že časť z nich si tento môj článok nielen prečíta a teoreticky osvojí, ale aj prakticky ho pretaví a začne podľa neho aspoň v niečom zlepšovať kvalitu vzdelávania svoju i vlastných detí.

Absurdity, ktoré toleruje 80 tisíc učiteľov

Slovensko má školstvo ďaleko v závese špičkových krajín sveta. Roky nedokáže ani len napodobniť úspešne počtom obyvateľstva rovnako veľké Fínsko, ktoré je posledné desaťročie lídrom a špičkou úspešného vzdelávania v EÚ. Koho najväčšie hriechy slovenskej školy zaujímajú viac – dávam do pozornosti aj môj článok z minulosti Najväčšie hriechy súčasnej školy TU: http://www.skvelarodina.sk/najvacsie-hriechy-sucasnej-skoly/.

Základných problémov je viac, uvediem v tomto článku len tri z nich:

1/ Primárnym problémom slovenského školstva je, že nevyučuje priamo učebný predmet KREATIVITA (Tvorivosť) na základných a stredných školách, pričom na akademickej pôde sa tento predmet vyučuje zo 40tich vysokých škôl v súčasnosti v SR asi len na troch (architektúra, andragogika).

2/ Škola nevychováva žiaka a študenta ako nezávislú slobodnú a múdru osobnosť, t.j. VODCU, radšej z neho robí poslušnú a nesamostatnú OVCU. Neobjavuje a nerozvíja v žiakovi talent pre niečo ako výlučnú špecializáciu, radšej ho bombarduje zákazmi čo všetko sa nesmie a aké sú za to tresty vo všeobecnosti.

3/ VYSOKOŠKOLSKÝ učiteľ pre ZÁKLADNÚ školu je problém. Prečo? V slovenskom školstve kraľuje roky kvantum absurdít. Ľahko zrozumiteľnou z nich je napríklad to, že vysokoškolský učiteľ s viacročnou praxou na univerzite (s doktorátom PhD. alebo docentúrou alebo profesúrou) nemôže ísť učiť automaticky na strednú alebo základnú školu, lebo je pre ňu nekvalifikovaný. Prečo? Lebo hlúpi byrokrati vymysleli, že najskôr si má urobiť pedagogické minimum a darmo vyučoval najvyšší stupeň, na stredný a najnižší sa mu realizovať bez tzv. pedagogického minima nedovolí. Neznie to normálne.

Známostná ekonomika namiesto znalostnej

V minikrajine pod Tatrami nemáme ani žiadne významné strategické suroviny, ani veľký trh a k prosperite potrebujeme nutne vybudovať znalostnú ekonomiku. Namiesto nej však roky v praxi budujeme iba známostnú ekonomiku, ktorá nás v svetovej hitparáde v korupcii zaraďuje smutne na cca 60. miesto na svete,  medzi také zaostalé krajiny ako Uganda a Botswana z Afriky. Základnom znalostnej ekonomiky je múdrosť, ktorá sa opiera predovšetkým o tvorivosť (kreativitu) a pokoru.

Podčiarkujem, že mnohí z nás by chodili úplne nahí, keby sa  mali obliecť len do šiat utkaných z vlastnej pokory. Najmä pokora chýba kompetentným v riadení vzdelávania, aby bolo úspešnejšie. Slovensko patrí aktuálne na inovačný cintorín EÚ, lebo má veľmi málo tak potrebných inovácií na export (t. j. patentov, vynálezov, objavov, špičkových technológií a úzkoprofilového know-how, ktoré svetový trh a globálny rozmer žiada k úspechu). Je to logické, lebo základom výučby znalostnej ekonomiky je tvorivosť ako pilier know-how. Gram praxe vo výučbe na UNIVERZITE ŽIVOTA znamená viac ako iba tona teórie.

Desatoro nadšeného vzdelávača

Mám za sebou 35-ročnú prax s početnými skúsenosťami z rôznej oblasti. Z toho vyše štvrťstoročie aj ako učiteľ na trhu dospelých, v privátnom i štátnom sektore. Nekonštatujem, len vysvetľujem – odkiaľ mám erudíciu ako lektor i vysokoškolský pedagóg i autor početných učebníc, ktorý doteraz úspešne odvzdelával tisíce študentov, pracovníkov, manažérov, podnikateľov, poradcov i ostatných dospelých.

Považujem sa nielen za nadšeného, ale najmä erudovaného  vzdelávača a preto som sformuloval niekoľko rád – AKO POMOC PRE RODIČOV pre efektívnu výučbu v domácnostiach namiesto školy, aspoň počas nutnej izolácie a karantény v koronadobe. DESATORO pilierov pre DOMÁCE vzdelávanie, ktoré môžu rodičia kedykoľvek rozvíjať s deťmi DOMA namiesto školy. Možno následne potom sa aj slovenské školy z toho poučia a začnú uvedené zručnosti rozvíjať a trénovať so žiakmi a študentmi aj v škole.

Vyskúšať možno IHNEĎ niečo z nasledovných osvedčených odporúčaní z môjho autorského pera takto:

1/ ESEJ/SLOH:

Každý deň napísať doma rukou (nie počítačom) jednostranové zamyslenie (úvaha, esej, sloh) na akúkoľvek tému. Následne je dôležité nielen skontrolovať pravopis a pozrieť si rukopis (úhľadný a produktívny, alebo kostrbatý a kontroproduktívny?). Zadávať témy skúšajte od jednoduchších tém (napr. vysvetli priateľstvo) až po zložitejšie (opíš šiesty zmysel človeka).

2/ STRATEGICKÉ HRY:

Odporúčam naučiť deti hrať osvedčené hry GO a ŠACH. Veľa slovenských rodičov nemá páru, čo je to hra GO, internet Vás poučí. Je staršia a rozšírenejšia na svete ako šach. Keď najlepší neživý počítač sveta dokázal poraziť živého človeka, majstra svetu v šachu pred rokmi, tak kým porazil majstra sveta v hre go, tak mu  to trvalo o pár rokov dlhšie.

3/ ŽIVÝ ROZHOVOR:

Rozprávajte sa doma aspoň hodinu denne s deťmi na akúkoľvek tému, zaujímajte sa o ich pocity a problémy. Jednou z krutých daní za nástup špičkových technológií je namiesto sociologicky nutnej živej komunikácie osobne v SKUTOČNOM- t. j. REÁLNOM svete uchyľovať sa a uprednostňovať (nezdravé návyky a riziko fetišu a chorobnej závislosti k PC) radšej neživú komunikáciu v NESKUTOČNOM, t. j. vo VIRTUÁLNOM svete. Keď človek nehovorí, degraduje – lebo i duša i srdce potrebujú spievať (a to dokážu lepšie v živej ako v neživej komunikácii).

4/ POHYB:

Denne s deťmi realizujte pestrý pohyb aspoň dve hodiny. Ak športujú, fajn – máte vystarané. Ak nešportujú – motivujte ich k pohybu zábavou. Ak je pekne, vonku. Ak je škaredé počasie, dajte im v činžiaku pešo vykráčať peši (nie voziť sa výťahom!) dva-trikrát zo spodného poschodia na vrchné alebo zacvičiť jednoduchú izbovú gymnastiku.

5/ ČÍTANIE KNÍH:

Kniha je najlepší priateľ človeka, pomáha rozvíjať fantáziu i kultivovať ducha. Zaveďte sebe i dieťaťu čitateľský denník (aspoň v koronadobe a lockdowne) a namiesto surfovania po internete alebo využívania elektronickej čítačky E-bookov, trvajte na prečítaní aspoň 2 kníh mesačne. Buďte osobne vlastným deťom dobrým príkladom v tom.

6/ ŽIVOTOLÓGIA:

Naučte dieťa každý deň niečo z domácich prác alebo pre život užitočných a praktických receptov. Napríklad – ktoré potraviny sú zdravé a prečo. Ktoré z nich sú lacné a dostupné, ktoré drahé a nedostupné a prečo. Ako rýchlo a pekne upratať izbu alebo byt, či dom. Skontrolujte zoznam dôležitých čísel (ICE-kontakty) v ich mobile, či vedia, kde volať a vyskúšajte ich ako si pomôcť a postupovať, keby sa – napríklad – stratili v lese.

7/ HODNOTOVÁ ABECEDA:

Trénujte dieťa vyznať sa v správnom odlišovaní DOBRA a ZLA, čo sú skutočné hodnoty a čo pseudohodnoty. Aký je rozdiel medzi cenou a hodnotou. Vysvetlite im v čom spočíva čaro definície bohatstva: Najbohatší nie je ten, kto má najviac, ale ten, ktorý potrebuje najmenej. Alebo aj: Ešte bohatší je ten, kto vie svoje bohatstvo rozdať (napríklad rozum) čo najviac ľuďom. Tvoriť a podporovať dobro je jeden z najlepších zmyslov života.

8/ MOTIVÁCIA:

Dajte deťom čo najviac uznania a pochvaly. Učte ich, že to je slušná odmena zadarmo. Povedať, že ďakujem, prosím, obdivujem Ťa, som na Teba hrdý preto a preto. Naučte ich odlíšiť stimuly zadarmo a za peniaze.

9/ ĽUDSKOSŤ:

Učte deti humanizmu, filantropii, altruizmu a dobrovoľníctvu. Učte ich pomáhať iným, nielen milovať vlastnú akciovú spoločnosť JA. Napríklad oveľa lepšie ako byť premiantom triedy a najlepším študentom (podľa známok) – je byť najlepším ČLOVEKOM v triede. Dá sa to učiť aj jednoducho a ľahko. Napríklad tak, že im vysvetlíte, že hoci vo fikcii (rozprávkach o drakovi) sa hovorí, že človečina tu smrdí, lepšie je v realite ak človečina vonia. Naučte ich pozdrav „Aby čLOVEk voňal čLOVEčinou.

10/ ŠTAFETA JEDINEČNOSTI:

Určite niečo viete najlepšie a ste na to hrdý (možno v športe, varení, hobby, zbieraní lesných plodov, v pečení, v záhradkárskych prácach, nejakej zručnosti, atď.) a naučila Vás to ako rodinnú tradíciu Vaša stará rodina (rodičia, starí rodičia, prarodičia). Naučte z toho niečo aj Vašu novú (mladšiu) rodinu – Vaše dieťa. Vysvetlite mu výhodu a šancu z vlastnej originality, neopakovateľnosti.

Závery – zhrnutie

Vyššie uvedené rady sú jednoduché a zrozumiteľné, neobjavil som nimi Ameriku. Ale naozaj fungujú a pomáhajú vychovávať a naučiť. Väčšina z nich je zadarmo alebo sú veľmi lacné a teda cenovo dostupné každému. A to je riziko všetkých dobrých rád. Ak sú jednoduché a zadarmo, človek si ich neváži. Vyskúšať ich môžete i nemusíte. Ale pomôže a posunie Vás, ak sa nad nimi aspoň zamyslíte. A namiesto záveru ešte trochu mozgovej gymnastiky: Dôležitejšie ako troviť je tvoriť (lebo ak si ľudský TVOR, tak čo najviac múdro tvor!). A efektívnejšie ako veľa tárať, je radšej dobre RÁTAŤ.

Ing. Emil Burák, PhD.

 

Mohlo by vás zaujímať