Zelené strechy čaká na Slovensku BOOM aj DOTÁCIE. Ako si zelenú strechu zaobstarať a získať dotáciu?

Ako založiť zelenú strechu a získať dotácieAko založiť zelenú strechu a získať dotácie?

Posledné roky ukazujú zvýšený dopyt po vegetačných strechách. S uvedomením si negatívnych dopadov zmeny klímy a tiež potreby ozeleňovať budovy sa zelená infraštruktúra stáva prirodzenou súčasťou stavieb. Rastie potreba zadržiavania vody v krajine a vegetačné strechy túto funkciu plnia. O zelených strechách, o tom, ako založiť zelenú strechu a získať dotácie, som sa rozprávala s majiteľom spoločnosti Sky Gardens – zelená strecha, Branislavom Siklienkom. 

Zelené strechy mnohí začali vnímať až v posledných rokoch. Záujem o vegetačné strechy sa neustále zvyšuje. Avšak v porovnaní s európskymi krajinami sme na chvoste. Prečo?

Na Slovensku je segment zelených striech ovplyvnený niekoľkými faktormi. V prvom rade to je nízke povedomie o benefitoch zelených striech, vyššie investičné náklady, slabá podpora vegetačných striech zo strany samospráv a štátnych inštitúcií. Na Slovensku sa inštaluje, podľa môjho odhadu, niekoľko desiatok tisíc metrov štvorcových ročne. Pre porovnanie, v roku 2020 v Česku pribudlo zhruba 300 tisíc m², v Rakúsku 1 milión m² a v Nemecku 7 miliónov m² zelených striech.

Ako založiť zelenú strechu a získať dotácie od štátu?

Čo prináša majiteľovi rodinného domu zelená strecha?

Vlastná skúsenosť sa asi cení najviac. V lete sme v izbách pod strechou mávali bez klimatizácie teplotu až 29 stupňov. Toto leto sme mali maximálne 26 stupňov. To je už citeľný rozdiel. A navyše, usporíte na klimatizovaní interiéru. Zelené strechy tiež predlžujú životnosť hydroizolácie tým, že na ňu nepôsobí UV žiarenie. Uvádza sa, že sa životnosť predĺži dvoj- až trojnásobne. To je ďalšia úspora. Preto je na zelenú strechu potrebné pozerať ako na investíciu, nielen ako na náklady, ktoré musíme na začiatku vynaložiť.

Porovnávať náklady na „klasickú“ a na zelenú strechu nie je úplne správne a mali by sa brať do úvahy aj prevádzkové náklady, resp. úspory.

Zelené strechy, pokiaľ viem, majú veľký prínos aj pre mestá, ktoré bojujú v letných mesiacoch s prehrievaním.

Takmer každý rok pociťujeme, že teploty rastú a mestá sa počas dňa vyľudňujú. Zelené strechy napomáhajú ochladzovať okolité prostredie až o 3 stupne. Niektoré štúdie hovoria, že ak by sme s výsadbou zelene kombinovali aj vodné prvky, tak pokles exteriérovej teploty môže byť až do 5 stupňov.

Ďalšou funkciou zelených striech je zadržiavanie dažďovej vody, a to aj pri prívalových dažďoch, kedy hrozia škody spôsobené záplavami. Zvyšovanie biodiverzity v mestách môže byť podporené inštalovaním pestrých vegetačných striech, ktoré lákajú opeľovačov, užitočný hmyz alebo vtáctvo.

Zelená strecha pohľad

Nedávna štúdia potvrdila synergie zelenej strechy a fotovoltických alebo solárnych panelov…

Minulý rok bola publikovaná štúdia, ktorá sa uskutočnila v Sydney. Dve identické kancelárske budovy vedľa seba poskytli príležitosť pre výskumníkov slnečnej energie otestovať to, čo sa už dlhšie tušilo. Na vrchole jednej z budov bol konvenčný fotovoltický systém. Na druhej strane boli solárne panely na zelenej streche. Porovnávalo sa, koľko energie vyrobili tieto dva systémy za osem mesiacov.

V horúcich dňoch bola povrchová teplota na zelenej streche až o 20° C nižšia v porovnaní so strechou bez vegetácie. Štúdia zistila, že panely fungujú lepšie, keď nie je okolitá teplota príliš vysoká. Tým, že zelená strecha znížila okolitú teplotu, zlepšila výkonnosť až o 20 percent v špičkách a o 3,6 percenta počas celého experimentu.

Je to výzva aj pre slovenské mestá, aby spevnené nepriepustné povrchy v noci neuvoľňovali teplo späť do vzduchu. Nebudeme musieť použiť dodatočnú elektrinu na chladenie budov.

Zelené strechy pribúdajú tiež na bytových domoch a administratívnych budovách.

Dnes sa snažia byť korporácie „zelené“. Developeri sú ťahúňom, čo sa týka prírastku plochy zelených striech. V prípade ich administratívnych priestorov zvyšuje zelená strecha častokrát atraktivitu budovy. Keď dnes chcete predať alebo prenajať priestor, musíte sa odlíšiť. Atraktívna zelená strecha robí PR zadarmo. Budú o vás písať. Trh sa o vás dozvie. Dnes sú preferované budovy, ktoré sú „zelené“ nielen technológiami, ale aj prostredím.

Tento rok sa chystajú dotácie na zelené strechy práve z Plánu obnovy. Kto bude môcť čerpať dotáciu?

Financovanie bude určené pre obnovu 30-tisíc rodinných domov. Záujemca bude môcť podporu využiť buď na jedno opatrenie, alebo kombináciu viacerých. Dôraz bude na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností objektu, výmenu neefektívnych zdrojov tepla a teplej vody a aplikáciu adaptačných opatrení na zmenu klímy. Príspevok bude možné čerpať až do výšky 50 % oprávnených nákladov.

Podľa mojich informácií, dotácie na zelené strechy by sa mali týkať aj obnovy verejných budov, tzn. škôl, škôlok a budov vo vlastníctve štátu a samospráv.

Prvé výzvy by mali byť uverejnené v treťom štvrťroku 2022. Aktuálne možnosti čerpania dotácií zverejňujeme na našom webe.

default

Ak má niekto záujem o zelenú strechu, čo by mal urobiť a čoho sa, naopak, vyvarovať?

Zelenú strechu je možné inštalovať ako na nový, tak aj na starší dom. Je potrebné pred realizáciou preveriť technické predpoklady, najmä statiku strechy a kvalitu hydroizolácie. Takisto je možné inštalovať vegetačnú strechu až do 45 stupňov sklonu. Ak potrebuje záujemca pomôcť pri príprave, je vhodné to skonzultovať s firmou, ktorá zelené strechy realizuje. Dôležité sú, samozrejme, referencie.

Chcel by som zdôrazniť, že pre zelené strechy existujú Štandardy pre navrhovanie, realizáciu a údržbu, preto je dôležité ich dodržiavať. Inak sa môže stať, že vám zelená strecha nemusí dlhodobo fungovať, prípadne vám bude zatekať alebo sa naruší statika strešnej konštrukcie.

Ako založiť zelenú strechu a získať dotácie?

Vaša spoločnosť realizuje zelené strechy po celom Slovensku. Poskytujete podporu aj pri plánovaní zelenej strechy? Ako založiť zelenú strechu a získať dotácie?

Spolupracujeme s architektmi a projektantmi. Oni sú na začiatku celého procesu, kedy je dôležité, aby bola zelená strecha správne navrhnutá a dokázala dlhodobo fungovať a poskytovať majiteľom želané benefity. Častokrát sa stáva, že zelená strecha je zbytočne navrhnutá z odľahčených materiálov, napríklad z minerálnej vlny alebo nasiakavých geotextílií, pričom staticky by stavby uniesli aj substrát. Pre rastliny je substrát prirodzenejší a darí sa im v ňom omnoho viac.

Okrem toho je na trhu dostupných množstvo kvalitných a overených riešení od certifikovaných dodávateľov, z ktorých je pre klienta možné vybrať optimálne riešenie. Zároveň pre realizačné firmy predávame prostredníctvom e-shopu certifikované materiály pre vegetačné strechy.

Pripravila: Martina Valachová

Ak potrebujete poradiť, tak kontaktujte Branislava Siklienku tu:  Branislav Siklienka, Sky Gardens – zelená strecha, člen Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru,  www.zelena-strecha.sk

Korektúry: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorka

Máte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

Mohlo by vás zaujímať